Особливості фінансового розділу бізнес-плану

5. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО РОЗДІЛУ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий ключовий розділ бізнес-плану „Фінансовий план”. Цей розділ передбачає узагальнення основних положень попередніх розділів та приводить результати попередніх розрахунків у вартісному виразі. Фінансовий розділ бізнес-плану обґрунтовує економічну доцільність діяльності сільськогосподарського підприємства та має містити достатній обсяг інформації для потенційних інвесторів та кредиторів.

2. Типові завдання

На підставі попередніх розрахунків:

2.1. Визначити потребу в кредитних ресурсах. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці.

2.2. Провести розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства.

2.3. Розглянути щоквартальне надходження та використання готівкових коштів.

Приклад вирішення

2.1. Обґрунтування потреби в фінансових ресурсах.

Для втілення проекту підприємству потрібен кредит у розмірі 314,9 тис. грн., який планується отримати в СОД АППБ «Аваль» м. Суми. Наданий кредит буде використаний на придбання насіння, добрив, засобів захисту та пально-мастильних матеріалів. Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок ФГ «Авангард» — перша декада березня планового року. Підприємство здатне виконати умови банку, згідно з якими кредит буде наданий на строк 9 місяців під 17% річних. Нарахування та виплата відсотків за користування кредитом здійснюватимуться кожного місяця з моменту отримання кредиту до останнього місяця його використання включно. Сума кредиту повертається в кінці терміну користування.

Як заставу під кредит підприємство пропонує власні основні засоби виробництва., балансова вартість яких становить 488,5 тис. грн.

За користування банківським кредитом підприємство має сплатити 40,2 тис. грн.

Таблиця

Розрахунок нарахування відсотків

Особливості фінансового розділу бізнес-плану

2.2. Прогнозований звіт про фінансові результати.

За підсумками діяльності у плановому році підприємство матиме чистий прибуток у розмірі 202,9 тис. грн, що забезпечить рентабельність на рівні 44%.

Таблиця

Фінансові результати діяльності

Особливості фінансового розділу бізнес-плану

2.3. Прогноз руху готівкових коштів.

Прогноз руху готівкових коштів підтверджує те, що в першій половині року підприємство повністю покриватиме виробничі витрати за рахунок банківського кредиту, а у другому півріччі поверне кредит та матиме значні залишки коштів на рахунку.

Таблиця

Звіт про рух готівкових коштів

Особливості фінансового розділу бізнес-плану

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС