Основи застосування інформаційних технологій

Практичне заняття

Основи застосування інформаційних технологій

МЕТА РОБОТИ — вивчення структури HTML — сторінки і основ проектування для World Wide Web.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Структура HTML| — сторінки

HTML — сторінка — це звичайний текстовою файл, який містить набір інструкцій для інтерпретації усередині спеціально призначених програм — браузерів типу Internet Explorer, Netscape Navigator і ін. (див. п. 3.7 «Робота в мережі Інтернет»). Після прочитання з сервера HTML — сторінки браузер, встановлений на комп’ютері користувача, отримує вказівки, що містяться в інструкціях, по форматуванню тексту, відображенню графічних елементів, елементів управління, інших елементів, включених в сторінку, і приводить відповідно до них сторінку до того вигляду, який кінець кінцем і відображається на екрані монітора. Крім того, HTML – сторінка містить початкові тексти спеціальних програм, записаних на мовах програмування Java або Visual Basic, які також можуть виконуватися за допомогою браузера.

Теги

Для того, щоб відрізнити інструкцію браузера| від звичайного|звичного| тексту, вона полягає в кутові лапки. Така, укладена в лапки частина|частка| HTML| — сторінки називається тегом. Теги зазвичай|звично| записуються|занотовують| попарно: перший тег визначає початок тексту, з якого повинні діяти інструкції, що містяться|утримуються| в нім, і потім|і тоді| другий тег, який указує|вказує| на закінчення дії відповідних інструкцій. Усередині|всередині| кожного з парних тегів записується|занотовує| ім’я, по якому він ототожнюється, і щоб|аби| відрізнити кінцевий|скінченний| тег від початкового, в нім записується|занотовує| знак «/» (слэш|), наприклад:

<H1>ЗАНЯТИЕ 1</H1> — відобразити текст «ЗАНЯТТЯ 1», ув’язнений в парні теги H1, як заголовок першого рівня.

Крім того, початковий тег може містити|утримувати| опис додаткових властивостей, що уточнюють дію інструкцій. Якщо властивостей декілька, то вони відділяються|відокремлюються| один від одного пропуском|прогалиною|. Щоб|аби| вказати властивість, спочатку записується|занотовує| його повне|цілковите| ім’я (іноді|інколи| скорочене), а потім після|потім| знаку рівне значення, яке воно повинне прийняти. Тип значення є|з’являється| символьним і тому краще указувати|вказувати| його в одинарних (’) або подвійних (”) лапках (в деяких випадках потрібно записувати|занотовувати| дві що відкривають|відчиняють| і дві закриваючі|зачиняти| лапки і тоді можна використовувати спільно одинарні і подвійні лапки). Але|та| не буде і помилки, якщо при записі значення властивості, що містить|утримує| тільки|лише| символи англійського алфавіту, цифри або знак дефіса «-»|, лапки будуть опущені.

Приклади|зразки|:

<H1 align=”center”>ЗАНЯТИЕ 1</H1> — розташувати заголовок першого рівня по центру сторінки;

<FONT color=red size=5>Тема лекции</FONT> — відобразити слова «Тема лекції» шрифтом червоного кольору і розміром 5.

Допускається одну пару тегів укладати|ув’язнювати| усередині|всередині| іншої пари. В цьому випадку інструкції зовнішньої пари розповсюджуватимуться|поширюватимуться| і на увязнену в неї внутрішню пару. Наприклад, наступні|слідуючі| інструкції, вказані тегами <U>| (підкреслений шрифт), <B>| (напівжирне зображення):

<B><U>Тема| лекции</U></B>

Приведуть до того, що текст відобразиться напівжирними і підкресленими буквами (Тема лекції).

При написанні тегів рядкові і прописні букви|літери| не розрізняються, перенесення|перенос| рядка розпізнається як пропуск|прогалина|, а декілька підряд записаних пропусків|прогалин| сприймаються як один. У зв’язку з цим наступні|слідуючі| записи є|з’являються| рівноцінними:

<H1| align| = center>ЗАНЯТИЕ| 1</H1>

<H1| Align| = CENTER>ЗАНЯТИЕ|

1</H1|>

<H1| Align| = CeNteR>ЗАНЯТИЕ| 1</H1>

Скрипти

Скриптами є різновид коди комп’ютерної програми, використовуваної для додання|надання| динаміки HTML — сторінкам|. Така програма зазвичай|звично| записується|занотовує| у вигляді початкового|вихідного| тексту з використанням відповідних діалектів мов|язиків| Visual| Basic| (VB-скрипты|) або Java| (Java-скрипты|). Браузер сприймає текст такої програми, інтерпретує його в команди комп’ютеру і дозволяє таким чином реалізувати різні сценарії роботи із|із| сторінкою.

Для включення|приєднання| скриптів в HTML-сторінку| призначений спеціальний тег <SCRIPT|>. Як параметри цього скрипта задаються властивості, що уточнюють мову|язик|, використовувану для програмування сценаріїв. Слід також мати на увазі, що деякі браузери| не можуть реалізувати програмний код, записаний за допомогою скриптів, і виводять його як звичайний|звичний| текст. Тому правильним буде записати вміст тега <SCRIPT|> у вигляді коментаря, який не почне|стане| відтворюватися у випадку, якщо|у разі, якщо| браузер| не сприймає записаний програмний код, і в той же час дозволить реалізувати передбачений сценарій у відповідному браузере|. Для коментування програмної коди тут використовується поєднання знаків «<!—» — на початку коментаря і «—>|» — в кінці|у кінці| коментаря.

У приведеному нижче прикладі|зразку| показано, яким чином краще всього включити в HTML-сторінку| програмний код сценарію, написаного на діалекті мови|язика| Visual| Basic| (сценарій передбачає обробку події, що відбувається|походить| при натисненні кнопки BUTTONKI| за допомогою подієвого, — орієнтованої процедури ButtonKI_onclick|):

<SCRIPT| LANGUAGE=vbScript|>

<!—

Sub| ButtonKI_onclick|

Msgbox| («Кнопка натиснута|натискувати|»)

End| Sub|

—>

</SCRIPT|>

Зміст|вміст| сторінки

Мінімальна структура HTML| — сторінки включає наступні|слідуючі| обов’язкові теги (якщо вони відсутні, то браузер| підставляє їх автоматично):

<HTML|>

<HEAD|>

<TITLE></TITLE>

</HEAD|>

<BODY|>

Змістовна частина|частка|

</BODY|>

</HTML|>

Якщо за допомогою будь-якого текстового редактора створити файл із|із| записом перерахованих тегів, замість слів «Змістовна частина|частка|» привести, наприклад, зміст|вміст| текстової частини|частки| конспекту лекції і привласнити файлу розширення. htm, то такий файл почне|розпочинатиме| розпізнаватися браузером| як сторінка HTML|, його можна розмістити на будь-якому сайті і тоді він буде доступний всім учасникам мережі Інтернет.

Як видно|показний| з|із| приведеної схеми, обов’язкова структура сторінки включає дві частини|частки| – заголовок (поміщений|ув’язнений| між тегами HEAD|) і тіло (усередині|всередині| тегів BODY|).

У тегу <TITLE|>, записаному усередині|всередині| заголовка, задається ім’я сторінки. Воно відображається|відображує| в назві вікна браузера|, в якому виводиться дана сторінка, і, крім того, використовується багатьма пошуковими системами Інтернет для визначення тематичного змісту|вмісту| сторінки при пошуку потрібної інформації.

Окрім|крім| тега <TITLE|>, в заголовку можуть бути присутніми і інші теги. Це теги: <BASE|> — задає абсолютну адресу посилань|заслань| на URL|; META| – включає спеціальну інформацію про редактора, в якому створювалася сторінка, про термін її дії і т. п.; LINK| – містить|утримує| інформацію про зв’язки сторінки з|із| іншими сторінками, а також і деякі інші.

Частина|частка| документа, увязнена, в тег <BODY|> охоплює змістовну частину|частку| сторінки. Тут розміщується та інформація, яка має бути відображена|відображувати| на HTML|, — сторінці. Текст, написаний тут, відображатиметься|відображуватиме| у вікні браузера| з урахуванням|з врахуванням| тих інструкцій, які сформовані в тегах або скриптах. При написанні тексту слід враховувати, що декілька підряд написаних пропусків|прогалин| відображатимуться|відображуватимуть| як один пропуск|прогалина|. Щоб|аби| задати пропуск|прогалину| явно, слід використовувати спеціальні інструкції. Наприклад, записаний в тексті набір символів &nbsp відтворюватиметься як пропуск|прогалина|, а якщо записати їх декілька, розділивши знаками «;», то можна задати будь-який відступ (наступний|такий| набір символом відобразиться|відображуватиме| як три розташованих|схильних| послідовно один за одним пропуску|прогалини| — &nbsp;&nbsp;&nbsp). Крім того, ознака кінця рядка, який зазвичай|звично| формується в текстових редакторах при натисненні на клавіатурі клавіші «Enter|», також сприйматиметься як пропуск|прогалина|.

Якщо необхідно використовувати теги скриптів, які повинні реалізувати який, — або сценарій, то їх можна включити в будь-яке місце|місце-милю| сторінки. Проте|однак| якщо сценарієм передбачені зміни сторінки до її завантаження|загрузки| в браузер|, тоді теги скриптів слід помістити перед відкриваючим|відчиняти| тегом <BODY|>. В цьому випадку на більшості браузерів| одночасно із завантаженням|загрузкою| виконуватиметься програмний код, який не включений в процедури обробки подій, і після|потім| закінчення завантаження|загрузки| сторінка відобразиться|відображуватиме| відповідно до передбачених сценарієм змін.

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор.

3 Створити HTML-сторінку|, що включає заголовок і тіло. Використовуючи тег <TITLE|>, вказати в заголовку сторінки назву «Концептуальна інформатика». У тілі сторінки набрати текст (без урахування форматування і розділення|поділу| на абзаци), приведений в додатку|застосуванні| 1 .

4 Зберегти сторінку командою «Файл – Зберегти як». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm». Помістити файл в теку|папку|, вказану викладачем.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Текстовий файл, що включає теги, необхідні для створення|створіння| HTML-сторінки| і збережений під ім’ям «ki_button|.htm». У файлі має бути вказане назва сторінки, і він повинен мати необхідну змістовну частину|частку|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1.Що таке проектування і проект?

2. Мета і завдання проектування.

3. Вкажіть, для чого на html – сторінці записуються знаки <!— и —> ?

4.Який з тегів повинен стояти ближче до початку HTML — сторінки?

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС