Організація навчання з охорони праці — №3

Призначення відповідальних за навчання: Інструктаж повинен провести керівник робочого місця, компетентний з питань охорони праці (в даному випадку це завідуючий фермою).

Аналіз змісту навчання: Питання планового повторного інструктажу є аналогічними первинному інструктажу та включають наступні питання:

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці.

2. Безпечна організація робіт.

3. Небезпечні зони обладнання та засоби безпеки цих приладів.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, приладів, тощо).

5. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

6. Характерні причини аварій, вибухів тощо і план їх ліквідації.

7. Надання допомоги потерпілим при аваріях, вибухах, пожежах.

8. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

Перелік документації: Реєстрація проведення даного інструктажу здійснюється у журналі, обов’язково фіксується дата проведення інструктажу, а також ставляться підписи інструктуємого та особи, що провела інструктаж.

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

Кількість змін, з___ до__ (дати)

Стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

8.03.10

П. І.П

Доярка

Повторний

План

П. І.П

Довідковий матеріал

1.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці № 15 від 26.01.05 р.

2. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці (Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 11 жовтня 1993 р. №94).

3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.11.93 р. № 123).

4. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. К. «Основа» 2003.

Питання для закріплення і самоконтролю

1. На кого покладена відповідальність за навчання з охорони праці на

2. підприємстві?

3. Які інструктажі передбачені типовим положенням?

4. В яких випадках згідно з типовим положенням передбачено навчання з охорони праці?

5. Хто контролює своєчасність навчання з охорони праці?

6. В яких рамках належить навчати дисципліну охорони праці з вашої

7. спеціальності?

8. З якої категорії працюючих проводиться вступний інструктаж?

9. Хто проводить вступний інструктаж?

10. Які питання входять до складу питань вступного інструктажу?

11. Коли проводиться первинний інструктаж?

12. Які питання входять у склад питань первинного інструктажу на робочому місці?

13. 3 ким проводиться первинний інструктаж на робочому місці?

14. Чим закінчується первинний інструктаж на робочому місці?

15. Які питання включаються в програму повторного інструктажу. ?

16. Яка періодичність проведення повторного інструктажу?

17. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

18. В якому документі реєструються цільовий інструктаж?

19. Хто проводить позаплановий інструктаж?

20. В яких випадках проводять позаплановий інструктаж?

21. Який інструктаж проводиться при зміні правил або інструкцій з охорони праці?

22. Які види навчання передбачені Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці?

23. Як організовується навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів?

24. Що Ви знаєте про вступний інструктаж? Яка його мета, правила проведення та оформлення?

25. Первинний та повторний інструктаж на робочому місці. Мета та зміст інструктажу його оформлення.

26. Позаплановий інструктаж. У яких випадках та з ким він проводиться? Зміст інструктажу, його оформлення.

27. Для яких працівників передбачено обов’язкове дублювання функціональних обов’язків? Який термін дублювання? Якими документами оформляється?

28. В яких випадках дозволяється звільнити від стажування (дублювання) працівника? Хто вирішує це питання?

29. За якою програмою здійснюється стажування (дублювання) працівників? Хто її розробляє й затверджує?

30. Забезпечення та засоби, що сприяють підвищенню ефективності стажування (дублювання).

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС