Оптика фотометрія (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 3

Розв’язання. Скористуємося законом заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. Абсолютний показник заломлення речовини — Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, звідки Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3М/с – швидкість світла в вакуумі.. Підставляючи числові дані, отримуємо результат: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3М/с.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3М/с.

Задача № 2 Падаючи на плоску межу двох середовищ з показниками заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 і Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, промінь частково відбивається, частково заломлюється. При якому куті падіння Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 відбитий промінь перпендикулярний до заломленого променя?

Розв’язання. За законом заломлення ( ). Окрім того, за умовою задачі, . Звідси, отже, .

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3.

Задача № 3 Промінь світла падає під кутом Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3=580 (Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3) на поверхню води, яку налито шаром завтовшки Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3=10 мм у скляне блюдце з плоско паралельним дном. Показник заломлення води Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 1,33. Визначити показник заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Скла блюдця, якщо промінь, який вийшов під блюдцем, змістився відносно падаючого на х = 6,2 мм, а в склі промінь проходить шлях Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 5мм.

Розв’язання. Хід променя показано на рисунку. Очевидно, що. Крім того, . Звідси,

Х

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Або Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3.

Праву частину, де всі величини відомі, позначимо через А (А =0,497). Тоді приходимо до квадратного рівняння: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3, розв’язання якого Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 визначає два значення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. Оскільки показник заломлення додатний, то Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 1,55.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 1,55.

Задача № 5

Пучок паралельних променів світла шириною 5 см падає під кутом а = 60° на поверхню скла (показник заломлення п = 5/ 3) товщиною 10 см. Знайти зміщення пучка від початкового напряму і його ширину в склі.

Розв'язання. Хід пучка променів показано на рис., де — ширина пучка в склі, h його зміщення після виходу із скляної пластинки. Запишемо закон заломлення світла: sin. Кути і однакові, тому виконується рівність h. Оскільки відстань АЕ = d, то СD =dtg. Підставимо одержаний вираз для СD у формулу А = СD соs і виконаємо алгебраїчні перетворення:

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

H=d sinОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3.

Для знаходження ширини пучка у склі розглянемо трикутники AКВ і AВМ зі спільною гіпотенузою і гострими кутамиОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3ІОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. Тоді АВ = а/соsОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 =aОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3/cosОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. Звідси й знаходимо формулу для ширини пучка у склі:

A=acosОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3/cosОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3=aОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3/n cosОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3=8.5 см

Відповідь: зміщення пучка 6,74 см, ширина його у склі — 8,5 см.

Задача № 6

Розв'язання. Виконаємо рисунок ходу променя, вказуючи кути (рис.). Кут відхилення променя від початкового напряму й як зовнішній кут трикутника АВС можна записати у вигляді

Виконується рівність (як для кутів із взаємно перпендикулярними сторонами). Кут СДК є зовнішнім у трикутнику АСД, тому

Призма виготовлена зі скла з показником заломлення (відносно повітря) n = 1,5 і має кут при вершині Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 = 60°. Знайти кут відхилення призмою променя світла від його початкового напряму, якщо кут падіння променя на грань призми дорівнює 45°. Як зміниться відповідь, коли кут Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 малий?Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 . З рівнянь (а) і (б) дістанемо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Використаємо закон заломлення на обох поверхнях граней і запишемо співвідношення

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Звідси Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 З рівності (б) знаходимо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Тому другу з останніх рівностей перетворимо до вигляду Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 і підставимо у неї вираз Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Враховуючи співвідношення (а), здобудемо остаточну формулу для обчислення кута відхилення призмою променя від початкового напряму

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Цей вираз досить громіздкий, тому наведемо спрощену формулу, яку застосовують для випадку малого заломлюючого кута (в = 0) призми і малого кута падіння пучка на неї (Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Виконаємо обчислення:

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Відповідь: кут відхилення променя призмою дорівнює 37,4°.

Розв’язання. Побудуємо хід променів. Нехай точка А – якась точка ока людини. Для побудови зображення точки треба скористатися, як мінімум, двома променями. Один промінь доцільно взяти перпендикулярним до межі поділу двох середовищ. Він проходить через межу поділу, не заломлюючись, і відбивається від дзеркала без зміни кута нахилу.

Другим променем буде довільний промінь АС. На межі поділу повітря – вода (в точці С) він зазнає заломлення, доходить до дзеркала, в точці D відбивається від нього, ще раз заломлюється на межі поділу (в точці Е) і виходить у повітря в напрямі ЕF. На перетині продовжень променів ВА і ЕF і лежатиме зображення А обраної точки А.

Задача № 7 На дні посудини, заповненої водою, лежить плоске дзеркало. Людина, нахилившись над посудиною, бачить зображення свого ока в дзеркалі на відстані d= 25 см. Відстань від ока до поверхні води h= 5 см. Показник заломлення води n = Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. Визначити глибину H посудини.Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3

Тепер проведемо обчислення. Оскільки розміри зіниці ока малі (вони значно менші за відстані d, h, H), всі кути які нас цікавлять, малі, і їх тангенси можна заміняти синусами самими кутами в радіанній мірі. З рисунку випливає: BC = h tgОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 h sin Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3. CE = 2H tg Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 32H tg Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 32H sin Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 2HОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3;

D = h + BAОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= h + Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= h +Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= h + Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3= 2h + 2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3 ; H = nОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 3; H= 10cm.

Відповідь: H= 10cm.

Реферати

 • общая технология пищевых продуктов
 • органолептическая оценка качества сырья
 • відхилення від ваги м'ясо
 • технологический баланс производственного процесса это
 • Роль химико-технологических процессов в промышленности.
 • самие главние алергени
Tagged with: , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС