Опис ринку підприємства як розділ бізнес-плану

1. ОПИС РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ.

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий розділ бізнес плану „Опис ринку підприємства”. Розділ містить питання: опис продукції, що виробляється підприємством, аналіз ринку підприємства, аналіз конкурентів, сильні та слабкі сторони підприємства. „Опис продукції” передбачає висвітлення таких питань: якість продукції, різноманітність (асортимент), зовнішній вигляд, упаковка. „Аналіз ринку” має містити інформацію щодо тенденцій розвитку загального обсягу споживання та виробництва продукції, її виходу на ринок а також перспективи цього ринку. До питань які розглядаються в підрозділі „Опис конкурентів” має бути: кількість виробників аналогічної продукції, обсяги виробництва по кожному підприємству, ціни реалізації конкурентів, попит на продукцію конкурентів, розробка заходів підтримки власної конкурентоспроможності.

2. Типові завдання

Провести розробку розділу бізнес-плану – „Аналіз ринку підприємства”, при цьому слід звернути увагу на: 2.1. Опис продукції, що виробляється підприємством.

2.2. Аналіз ринку підприємства.

2.3. Аналіз конкурентів.

2.4. Сильні та слабкі сторони підприємства.

Приклад вирішення

2.1. Опис продукції.

Підприємство планує у 2006 році здійснювати виробництво озимої пшениці, ячменю, гречки та соняшнику. Сільськогосподарські культури мають відповідати наступним стандартам:

Озима пшениця ( 4 клас) – ДСТУ 3768-2004, ячмінь (3 клас) – ДСТУ 3769-98, гречка (3 клас) – ГОСТ 19092-92, соняшник (2 клас) – ГОСТ 22391-89

2.2. Аналіз ринку.

Ринок зерна характеризується значними коливаннями пропозиції зерна, яка залежить від валового виробництва. Так, впродовж 2000-2005 років, у області, найбільше було вироблено зерна у 2002 році, що складало майже 1,2 млн. тонн, а найменше у 2005 році – 0,7 млн. тонн. У поточному році очікується виробництво зерна на рівні 1,1 млн. тонн.

Упродовж маркетингового року прогнозується постійний попит на зерно, який мають забезпечити переробні підприємства та посередницькі структури. У 2006/07 маркетинговому році очікуються ціни на пшеницю 4 класу на рівні 450-550 грн/т, ячмінь – 450-620 грн/т, гречку -920-1200 грн/т.

Ринок соняшнику характеризується стійким попитом в продовж маркетингового року. Обсяг пропозиції регіонального ринку соняшнику очікується в 2006 році на рівні 17,0-18,0 тис. тонн, що не відрізняється від попередніх років. Прогнозується підвищений попит на соняшник, який забезпечать переробні підприємства України та експортери. Це дасть змогу реалізувати соняшник за ціною від 1000 грн/т у вересні до 1200 грн/т у грудні-березні.

2.3. Аналіз конкурентів.

Виробництвом зерна в області займаються 1834 підприємств. В тому числі 393 – державних сільськогосподарських підприємств, 432 – господарських товариств, 18 – сільськогосподарських кооперативів, 116 – приватних підприємств, 763 – фермерських господарств, 112 – підсобних та інших сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські підприємства спеціалізуються в рослинництві на виробництві зернових культур, олійних, цукрових буряків та картоплі. У 2005 році в порівнянні з попереднім роком сільськогосподарські підприємства області збільшили виробництво зерна та картоплі і зменшили виробництво цукрових буряків та соняшнику. В цілому було вироблено зерна – 1134,9 тис. тонн, соняшника – 12,1 тис. тонн, цукрових буряків — 679 тис. тонн, картоплі – 6,3 тис. тонн. В порівнянні з попереднім роком виробництво зерна збільшилось на 60%, картоплі – 17%, та відбулося зменшення виробництва соняшника в 2,7 рази та цукрових буряків на 6%. За підсумками 2005 року було прибутковим виробництво зерна та соняшнику і збитковим – цукрових буряків та картоплі. Рентабельність виробництва зерна складала 34,2%, соняшника – 36,3% , картоплі – -18,9%, цукрових буряків — -3,4%.

2.4. Сильними сторонами підприємства є:

• близьке розташування до основних суб’єктів інфраструктури АПК та споживачів продукції;

• низький рівень собівартість виробництва в порівнянні із середніми сільськогосподарськими підприємствами;

• великий практичний досвід по виробництву продукції;

• ефективна структура управління.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС