Обладнання для виробництва морозива — №2

N – частота обертання ножів, Обладнання для виробництва морозива(3….5 Обладнання для виробництва морозива)

Обладнання для виробництва морозива— коефіцієнт, що враховує нерівномірність зрізання намороженого шару ( Обладнання для виробництва морозива= 0,7÷0,8);

Sф – площа поверхні охолодження циліндра, м2;

Обладнання для виробництва морозиваІ Обладнання для виробництва морозива— щільність відповідно суміші і морозива, кг/м3 (Обладнання для виробництва морозива=1100 кг/м3).

Щільність морозива залежить від ступеня його збитості і може бути орієнтовно визначена із залежності

Обладнання для виробництва морозива

2. Гартувальні тунелі використовуються для охолодження морози­ва до температури -25 °С, при якій замерзає від 90-95 % води і моро­зиво стає твердим.

Гартувальні тунелі можуть бути спроектовані в будь-якому ви­конанні — тунелі із завантаженням і розвантаженням з одного боку, тунелі із завантаженням з одного кінця, а вивантаженням з протилежного, тунелі із завантаженням і розвантаженням з першого по­верху тоді, коли сам тунель знаходиться поверхом нижче.

Обладнання для виробництва морозива

Гартувальні тунелі різних виконань:

А) тунель із завантаженням з першого поверху;

Б) тунель із завантаженням і вивантаженням з одного боку;

В) тунель із завантаженням і вивантаженням з протилежних боків.

Апарат з вертикальним конвеєром. Апарат монтується з окремих щитів, скріплених стяжками. Всередині апарату розміщений випарник, вентилятор 4, конвеєр 3. Конвеєр вису­вається із камери по приставних рельсах.

Завантажені в люльки брикети морозива надходять в гартуваль­ну камеру по транспортеру 1. Під час руху конвеєра в камері брикети обдуваються холодним повітрям, що спрямовується від випарювальних батарей. Тривалість закалки 30-45 хв., при температурі морозива -12 — 15 ˚С, кипіння аміака в батареях -33°С і повітря в апараті -28˚С.

Обладнання для виробництва морозива

Гартувальний апарат з вертикальним конвеєром:

1 — транспортер для введення продукту; 2 — камера охолоджування; — конвеєр; 4 — вентилятор; 5 — рама.

До морозильних апаратів відносять ескімо генератори і гартувальні камери.

3. Ескімогенератор належить до апаратів карусельного типу, основ­ним зв’язковим елементом якого є карусель з радіально розміщени­ми формочками. Карусель встановлена на спеціальній ємності таким чином, що формочки із зовнішнього боку омиваються почергово холодним і гарячим розсолом при обертанні каруселі.

Обладнання для виробництва морозива

Принципова схема ескімогенератора карусельного типу;

1 — ємність для масла; 2 — гартувальна ємність: 3 — лінії для холодного і гарячого розсолів; 4 — насос; 5 — бойлер для підігріву розсолу; 6 — знім­ний глазирувальний пристрій; 7 — розвантажувальний жолоб; 8 — порш­невий дозатор; 9 — паличкозабивальний механізм.

Над каруселлю встановлений дозатор, паличкозабивач, механізм виймання і глазурування морозива.

При обертанні каруселі формочки надходять під дозатор, де відбу­вається дозування одночасно всіх формочок, які розміщені в радіаль­ному напрямку. Для дозування використовується дозатор об’ємного типу — циліндр-поршень. Кількість циліндрів відповідає кількості формочок в радіальному напрямі на каруселі. Золотник почергово з’єднує циліндри або з бункером, або з формочками. При охолоджен­ні морозива, а відповідно при збільшенні його в’язкості, формочки надходять під паличко забивач. Із касети паличок відділяється один ряд і встановлюється у формочки. При повороті стола приблизно на 300° відбувається охолодження морозива до температури -20 -23 °С так, що палочка міцно з’єднана з масою морозива.

Далі формочки надходять в секцію теплого розсолу, відбувається відтанення морозива від формочки.

Механізм виймання захоплює морозиво за палочки і виймає з каруселі.

При виробництві глазурованого морозива його опускають в єм­ність із глазур’ю і відправляють далі па упаковування.

Морозиво поступає на розфасовку при температурі -2 — 3 °С для забезпечення повного заповнення формочки без утворення повітря­них бульбашок.

Температура холодного розсолу -35 -40 °С.

4. Для виробництва тривимірного морозива використовуються лінії типу «Формляйн»

Формочки розміщені рядами між, двома ланцюгами так, щоб утворити стрічку конвеєра, що проходить від секції наповнення, через секцію втикання палочок в загартувальний тунель. Після загартування формочки направляються на розморожування і фігурки моро­зива виймають із формочок за рахунок розкриття форм.

Охолодження формочок здійснюється холодним повітрям.

Обладнання для виробництва морозива

Лінія типу «Формляйн»:

1 — упаковка; 2 — багаторядна завивальна машина; 3 — ємність для зану­рення; 4 — покриття шоколадом; 5 — виймання; 6 — заповнення; 7 — за­бивання паличок; 8 — панелі керування; 9 — гартувальний тунель.

Рекомендована література.

Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

1.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС