Обладнання для перемішування

Лекції 2. Обладнання для перемішування – 4 год.

План

1. Фаршемішалки. Устрій, принцип дії, правила експлуатації.

1.1. Відкриті фаршемішалки з торцевого вигрузного фаршу.

1.2. Фаршемішалки з перекидним коритом.

1.3. Вакумні фаршемішалки.

2. Фаршезмішувачі. Устрій, принцип дії, правила експлуатації.

Конспект лекції

1. В м’ясній промисловості найбільш поширене механічне перемішування (фаршемішалки і фаршезмішувачі). Використовуються фаршемішалки періодичної і непреривної дії. Основні вузли фаршемішалок: корито, лопасті, цапфи, ричаги, станина, привод.

Фаршемішалки ділять:

* відкриті з торцевою вигрузкою

* відкриті з перекидним коритом

* вакуумні

Фаршмішалка Л5-ФМ2-М-340 — станина, місильне корито, виконуючі органи, привод виконуючих

Органів, привод перевертання місильного корита.

Місильне корито має теплову рубашку, яка забезпечує підігрівання продукту в процесі його перемішування. Всередині корита знаходяться дві Z – образні лопасті, які обертаються з різними швидкостями 67 і 57 об/хв.

Привід для перевертання корита включає в себе електродвигун, черв’ячний редуктор і черв’ячний сектор, який зв’язаний з коритом.

Принцип роботи фаршмішалки: в місильне корито загружають продукт, закривають корито кришкою і включають місильні лопасті. Час перемішування залежить від необхідної консистенції фаршу. Готовий фарш вигружають, перекидаючи в корито. У процесі вигризки Шнеки обертаються. Вигризка закінчилась, шнеки зупиняються, включається зворотний хід і корито повертається в горизонтальне положення.

Коефіцієнт загрузки корита 0,5-0,8.

Період перемішування від 3 до 8 хвилин.

Продуктивність від 2500-3200 кг/год.

2. Фаршезмішувачі непреривної дії — складова частина комплексів і агрегатів обладнання, призначених для виконання кількох технологічних операцій в непреривному потоці. Їх можна використовувати і самостійно.

Змішувач А1-ФЛБ, входить в склад комплексу обладнання для посолу м’яса. Основні елементи: місильне корито з перемішуючими шнеками, Фаршепровід, шнековий устрій вигрузки. Робота змішувача: м’ясна сировина загружається в місильне корито, загружаються одночасно другі компоненти рецептури. Сировина і складові компоненти захвачуються спіралеобразними шнеками і перемішуються до рівномірного розподілення складових частин.

Готовий продукт вивантажується за допомогою шнекового устрою вигрузки.

В лініях приготування фаршу для котлет і пельменів використовують лопасні фаршемішувачі. Для інтенсифікації процесу перемішування використовують вібрацію.

Віброзмішувачі Я8-ФСД призначені для приготування пельменного тіста з використанням вібрації.

Рекомендована література

1. Бередихин С. А.”Технологическое оборудование мясокомбинатов” М.2000 .

2. Пелеев А. И.Технологическое оборудование предприятий мясной промышлености-М.:Пищевая промышленость,1971.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС