Муфти приводів

Муфти приводів.

Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на тих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теми студент повинен засвоїти основні конструкції муфт, що з’єднують вали і передають обертовий момент, знати класифікацію та конструкції муфт, вміти розраховувати основні види муфт, які застосовуються в приводах та машинах харчової промисловості.

1. Муфти приводів

Загальні відомості та класифікація муфт. Муфтами називають пристрої, що з’єднують вали і передають обертовий момент. Інколи муфтами з’єднують вал із розміщеними на ньому деталями — зубчастими колесами, шківами, зірочками.

Застосування муфт пов’язане з тим, що більшість машин, у тому числі і їхній привод, компонують із окремих складальних одиниць, що мають вхідні та вихідні вали. Такими складальними одиницями є, наприклад, двигун, редуктор і робочий орган машини. Безпосередній кінематичний і силовий зв’язок між двигуном і редуктором, редуктором і робочим органом здійснюється за допомогою муфт. Потреба у муфтах виникає і в тих випадках, коли довгі вали за умовами технології виготовлення і складання або транспортування слід виготовляти з кількох складових частин.

З’єднання валів і передавання обертового моменту є спільним, але не єдиним призначенням муфт. Муфти можуть виконувати й інші функції, такі як компенсування похибок взаємного розміщення валів, захист елементів машини від перевантажень, зменшення динамічних навантажень, з’єднання і роз’єднання робочого органу машини з двигуном без його вимикання.

У машинобудуванні використовують муфти дуже різноманітних конструкцій. Як самостійні складальні одиниці найчастіше застосовувані муфти стандартизовані.

Основною характеристикою кожної муфти є обертовий момент Тр, на передавання якого вона розрахована. Іншими важливими показниками конструкцій муфт є гранична частота обертання, габаритні розміри, маса і момент інерції муфти щодо осі обертання.

Стандартні муфти не розраховують, а підбирають за обертовим моментом у відповідних довідниках. Лише у деяких випадках в разі потреби виконують перевірні розрахунки.

Муфти обчислюють за розрахунковим обертовим моментом Тр = КпТ де Τ — номінальний обертовий момент; Кп — коефіцієнт, що враховує короткочасні перевантаження або режим роботи муфти. Для машин із невеликими приводними масами і спокійному навантаженні Кп=1,0… 1,5, для машин із середніми масами та змінним навантаженням (поршневі компресори, стругальні верстати) Кп=1,5…2,0. У машинах із великими приводними масами та ударним навантаженням (молоти, прокатні стани, роторні дробарки) беруть Кп=2,5…3,0.

Усі муфти приводів машин за принципом роботи поділяють на три основні типи: механічні, електричні та гідравлічні. Нижче розглянемо тільки найпоширеніші та типові конструкції механічних муфт.

Класифікація механічних муфт наведена на рис. 1 у вигляді структурної схеми. Відповідно до цієї схеми усі муфти поділяють на чотири класи: некеровані, керовані, самокеровані та комбіновані. Кожний клас муфт складається з груп, а кожна група має відповідні підгрупи, види.

123.-3001

Рис. 1. Класифікація муфт

Конструкції та розрахунок деяких муфт. Нижче розглянемо деякі найпростіші конструкції муфт, які досить широко застосовують у приводах машин.

Втулкова муфта — найпростіша з глухих муфт, суцільна і насаджується на кінці валів

(рис. 2, а, б), які підлягають з’єднанню. З’єднання суцільної втулки з валами може здійснюватись за допомогою штифтів, шпонок або за допомогою шліців. Під час монтажу або демонтажу муфти виникає потреба у відносному осьовому зміщенні валів. Тому для втулкових муфт не використовують посадки з гарантованим натягом.

123.-3002

Рис. 2. Втулкові та фланцева муфти

Втулкові муфти застосовують здебільшого для діаметрів валів d < (60…70) мм. Матеріал втулок — сталь 40, 45, а при великих розмірах — чавун СЧ 18, СЧ 20. Штифти виготовляють із сталей 45, 50.

Міцність муфти визначається міцністю її з’єднання з валами, а також міцністю самої втулки.

Розрахунок втулки виконують за умовою міцності на кручення:

Τ = Tp/Wp=16Tp /{πd3 [1-(d/d1,)4]}< [τ], (1)

А штифтів — за умовою міцності на зріз

Τзp=F/Aзp=4Tp/(πdd ш 2) < [τ]зр. (2)

Розрахункові розміри в залежностях (1) і (2) відповідають позначенням на рис. 2, а. Допустимі напруження при розрахунках такі: [τ]=(30…40)МПа; [τ]зр=(40…45) МПа.

Фланцева муфта (рис. 2, в) складається з двох виконаних у вигляді фланців півмуфт, які насаджені на кінці валів і з’єднані між собою болтами. Болти муфти ставлять із зазором (варіант І) або без зазору (варіант II). У першому випадку момент Тр передається за рахунок моменту сил тертя, що виникає у площині стику півмуфт від затяжки болтів, а у другому випадку безпосередньо болтами, на які діють деформації зрізу.

Фланцеві муфти стандартизовані (ГОСТ 20761-80) для валів діаметром 12-220 мм і обертових моментів 8-45 000 Н . м.

Півмуфти виготовляють із сталі 35, сталевого литва 35Л або з чавунного литва. Болти, що ставляться з зазором, переважно зі сталі СтЗ, а болти без зазору — зі сталей 40, 45.

Міцність муфти визначається міцністю болтового з’єднання фланців.

Якщо болти у муфті поставлені з зазором, то за розрахунками маса муфти набагато більша, ніж для варіанта болтів без зазору для одного і того ж обертового моменту. Однак болти, що ставляться без зазору, вимагають підвищеної точності виготовлення для них отворів у півмуфтах і самі болти повинні бути також точно виготовленими.

Питання по темі.

Загальні відомості та класифікація муфт. Які основні характеристики та показники конструкцій муфт? Принцип роботи приводних муфт. Як розподіляються муфти на класи та групи по виконуючим функціям? Як підбирають та розраховують кулачково-дискову, хрестову та муфту з ковзким вкладишем?

Задача. Розрахувати приводну муфту між валом електродвигуна та валом редуктора стрічкового транспортеру. Відомі величини: обертовий момент, зовнішній діаметр кулачково-дискової муфти, робоча висота виступів, ширина вкладиша муфти та робоча висота вкладиша.

Рекомендована література:

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с. Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с. С. А. Чернавський та ін. Курсове проектування деталей машин. – Машинобудування, 1987. – 146-152 с. Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с. Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с. Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с. Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с. В. Т. Павлище, Є. В. Харченко та ін. Прикладна механіка. – Львів: Інтелект-захід, 2004 –

366 с.

Реферати

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС