Мікробіологічний контроль молока що заготовляється

СРС 1

Тема: Мікробіологічний контроль молока, що заготовляється

Питання, які потрібно засвоїти

1. Визначення редуктази з метиленовим голубим.

2. Визначення редуктази з резазуріном.

3. Визначення редуктази з тетразоліевим синім.

4. Оцінка сортності молока за ГОСТами.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МІКРОРГАНІЗМІВ В МОЛОЦІ РЕДУКТАЗНОЮ ПРОБОЮ З МЕТИЛЕНОВИМ БЛАКИТНИМ

ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».

Для проведення редуктазної проби з метиленовим блакитним готовлять водний розчин з масовою концентрацією метиленового блакитного 0,005 г/см 3, для цього 0,5 г метиленового блакитного переносять у мірну колбу місткістю 1 00 см 3 і доводять до мітки прокип’яченою і охолодженою до 25 ± 2 °С дистильованою водою. Суміш ретельно перемішують до повного розчинення. Термін зберігання приготовленого розчину не більше 12 місяців в банках, захищених від світла.

Для приготування розчину метиленового блакитного з масовою концентрацією метиленового блакитного 0,00015 г/см 3 беруть 6 см 3 розчину з масовою концентрацією 0,005 г/см 3 і змішують з 194 см 3 дистильованої води. Термін зберігання приготовленого розчину не більше 30 діб.

Проведення аналізу. В пробірки наливають по 1 см розчину метиленового блакитного і по 20 см 3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і змішують шляхом повільного триразового перевертання пробірок.

Потім ставлять пробірки у редуктазник з температурою води 37 °С. Вода у редуктазнику або у водяній бані повинна доходити до рівня рідини в пробірках або бути вищою. Необхідно температуру підтримувати і щільно накрити редуктазник кришкою або рушником, щоб світло не впливало на забарвлення. Момент занурення пробірок в редуктазник вважають початком аналізу.

Зміни забарвлення фіксують через 40 хв. 2,5 і 3,5 годин з початку проведення аналізу. При цьому невеликий зафарбований шар, що зверху ( не більше 1 см) , не враховується. Появу забарвлення молока в цих пробірках при збовтуванні теж не враховують.

Оцінка результатів

Клас

Тривалість забарвлення, год.

Орієнтована кількість бактерій в 1 см молока

Вищий

Більше 3,5

До 300 тис.

І

3,5

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

2,5

Від 500 тис. до 4 млн.

ІІІ

40 хв.

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МІКРОРГАНІЗМІВ В МОЛОЦІ РЕДУКТАЗНОЮ ПРОБОЮ З РЕЗАЗУРІНОМ ГОСТ 9225-84

Приготування основного розчину резазурину

100 мг (0,1г) натрієву сіль резазурину переносять в мірну колбу місткістю 200 см 3 і доводять до мітки прокип’яченою і охолодженою до 25 °С дистильованою водою. Суміш ретельно перемішують. Зберігання розчину не більше ЗО діб при 1; 8-10 °С.

Приготування робочого розчину резазурину.

До 10 мл основного розчину додають 25 мл охолодженої дистильованої води. Зберігають З доби при 0-5 С.

Проведення аналізу. Ставлять пробу не раніше, ніж через 2 години після доїння.

В пробірки наливають по 1 см * робочого розчину резазурину і по 10 см3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і триразове струшують, тобто перевертають. Потім ставлять у редуктазник з температурою води 37 °С. Рівень води в редуктазнику такий як в реакції з метиленовим синім. Результати враховують через 1 і 1,5 год. При перевірці через 1 год. пробірки з молоком, що мають забарвлення від сіро-бузкового з слабим відтінком сірого кольору, залишають у водяній бані ще на ЗО хв. Решту виймають, появу забарвлення молока в цих пробірках при збовтуванні не враховують.

Оцінка результатів

Клас молока

Тривалість знебарвлення чи змін кольору

Забарвлення молока

Орієнтована кількість бактерій в 1 см 3 молока

Вищий

1 ,5 год.

Сіро-бузкове до бузкового з слабим сірим відтінком

До 300 тис.

І

1 год.

Те ж саме

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

1 год.

Бузкове з рожевим відтінком або яскраво рожеве

Від 500 тис.

До 4 млн.

ІІІ

1 год.

Блідо-рожеве або бліде

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕДУКТАЗИ З ТЕТРАЗОЛІЄВИМ СИНІМ

Приготування основного 1%-ного розчину : до 1 г індикатора тетразолієвого синього додають 100% см дистильованої води, перемішують і стерилізують автоклавуванням або кип’ятінням. Зберігають в холодильнику З місяці у темному флаконі.

Приготування 4%-ного розчину пептону : до 4 г пептону додають 100 см 3 дистильованої води і перемішують до повного розчинення. Потім стерилізують автоклавуванням або кип’ятінням. Зберігають в холодильнику 1 місяць.

Приготування робочого розчину: до 99 см 3 4%-ного розчину пептону додають 1 см 3 1%-ного розчину тетразолієвого синього і перемішують. Зберігають в холодильнику і використовують протягом 7 днів.

Проведення аналізу

В пробірки наливаємо по 1 см 3 робочого розчину тетразолієвого синього і по 10 см 3 досліджуваного молока, закривають гумовими пробками і змішують шляхом перевертання пробірки. Потім ставлять в редуктазник або водяну. баню з температурою води 37 С. Рівень води повинен бути на рівні молока в пробірках. Редуктазник необхідно накрити кришкою. Контролем є пробірка з молоком без індикатора.

Обробка результатів

Результати фіксують через 15 хв., 1 і 1,5 год. візуальним оглядом пробірок, відзначають час появи добре помітного сіро-синього забарвлення стовпчика молока. Для цього необхідно досліджувані зразки молока корів порівнювати з контрольною пробіркою. Появу невеликого слабо-зафарбованого кільця зверху пробірки при оцінці результатів не враховують. Залежно від часу появи сіро-синього забарвлення молока відносять до одного з 4 класів.

Клас молока

Час появи сіро-синього забарвлення молока

Орієнтована кількість бактерій в 1 см3 молока

Вищий

Більше 1, 5 годин

До 300 тис.

І

Від 1 до 1,5 год.

Від 300 тис. до 500 тис.

ІІ

Від 15 хвилин до 1 год.

Від 500 тис. до 4 млн.

ІІІ

До 1 5 хвилин

Від 4 млн. до 20 млн.

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ МОЛОКА ПРИ ПРИЙМАНШ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА

Визначення ґатунку молока у відповідності з вимогами ДСТУ 3662-97

Назва показників якості, одиниця виміру

Норма для ґатунків

Вищий

Перший

Другий

Кислотність, °Т

16-17

19

20

Ступінь чистоти за еталоном, група

І

І

ІІ

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис/см

300

500

3000

Температура, °С

8

10

10

Масова частка сухих речовин, %

11,8

11,5

10,6

Кількість соматичних клітин, тис/см 3

400

600

800

Густина при 20 °С, т/м 3

1027

1027

1027

Масова частка жиру, %

3,0

3,0

3,0

Масова частка білку, %

2,8

2,8

2,8

Інгібіруючі речовини

Не допускаються

Питання для самоконтролю

1.Як проводиться визначення масової частки білку в молоці?

2.Як проводиться визначення свіжості молока за ступенем його кислотності.?

3.Як проводиться визначення редуктази з метиленовим голубим.?

4.Як проводиться визначення редуктази з резазуріном?.

5.Як проводиться визначення редуктази з тетразоліевим синім?.

6.Як проводиться оцінка сортності молока за ГОСТами?.

Література

Инструкция по технохимическому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: ГОС Агропром ССР, 1988.-112с. Барабанщиков Н. В. Молочное дело. – М.: Колос, 1983.- Ткаль Т. К. Технохимический контроль на предприятиях молочной промышленности. – М.: ВО Агропромиздат, 1990.-185с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС