Методы определения массовой доли минеральных веществ, активности ферментов.

 осуществляют раствором KCNS или NH 4 CNS (0,1 моль / дм 3 ) до появления устойчивой красной окраски.

Массовую долю хлоридов Х х в пересчете на NaCl (в%) вычисляют по формуле

Х х = 100 × (доля в V 1 — V от 2 ) БМV 0 / (1000mV 3 )

де V 1 — обсяг розчину AgNO 3 , cм 3 , V 2 — об’єм роданида, витрачений на зворотне титрування, см 3 : С — молярні концентрації титрованих розчинів AgNO 3 і роданида, моль / дм 3 , М — молярна маса хлориду натрію , рівна 58,45 г / моль: В.О. — загальний об’єм витяжки, см 3 , т — маса навішення, м; 3 — обсяг фільтрату, узятий для титрування, см 3 .

При определении хлоридов по методу Мора готовят водную вытяжку без осаждения белков. Для этого 20 см 3 фильтрата нейтрализуют в конической колбе раствором NaOH по фенолфталеину. Допускается использование водной вытяжки, полученной при определении Титруемые кислотности. К нейтрализованного фильтрата добавляют 1 см 3 10%-ного раствора КО 2 СГО 4 и титруют AgNO 3 (0,1 моль / дм 3 ) до появления кирпично-красного осадка.

Расчет массовой доли хлоридов Х х ‘(в  %) делают по формуле

Х х 1 = 100VCMV 0 / (1000mV 3 )

Вопросы для самоконтроля

 1. Какие существуют способы минерализации пищевых продуктов?
 2. Дайте характеристику метода определения золы и.
 3. Какие токсичные элементы подлежат контролю в пищевых продуктах?
 4. Какие применяются методы определения калия и натрия в консервах?
Posted in Методы контроля пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС