Методы определения массовой доли белков, жиров.

соответствует контрольному эталону. Затем добавляют 4 см 3 нейтрализованного (свежеприготовленного) 36-40%-го формалина и повторно титруют до получения такой же интенсивности окраски, как и во время первого титрования.

Контрольный эталон готовится так: в коническую колбу вместимостью 150 или 200 см 3 с помощью пипетки отмеряют 20 см 3 молока, добавляют 0,5 см 2,5%-го раствора сернокислого кобальта, тщательно перемешивают. Эталон пригоден для работы в течение одного занятия.

Объем раствора гидроксида натрия (калия) концентрацией 0,1 моль / дм 3 , израсходованного на титрование в присутствии формалина, умноженная на 0,959, дает массовую долю общего белка в молоке в процентах.

Для определения массовой доли общего белка в молоке по результатам титрования проб в присутствии формалина пользуются данными табл.

Таблица

Количество ОД моль / дм 5 раствора NаОН

Массовая доля общего белка в молоке,   %

Количество 0,1 моль / дм 3 раствора NаОН

Массовая доля общего белка в молоке,%

2,45

2,35

3,30

3,16

2,50

2,40

3,35

3,21

2,55

2,44

3,40

3,25 «

2,60

2,49

3,45

3,31

2,65

2,54

3,50

3,35

2,70

2,59

Posted in Методы контроля пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС