Методы определения массовой доли белков, жиров.

Анализ полученных результатов, выводы и рекомендации. Провести анализ полученных результатов, дать сравнительную характеристику применяемым методам, оценить точность анализа.

Вопросы для самопроверки

 1. Какие Вы знаете методы определения массовой доли белка в молоке?
 2. Приведите методику определения массовой доли белка в молоке методом формольного титрования.
 3. Каков порядок определения массовой доли белка в молоке колориметрическим методом?
 4. Как проводится измерение массовой доли белка рефрактометричним методом?
 5. Приведите методику нефелометрические метода определения массовой доли белка в муке.

Рекомендуемая л итература

1. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов/Под ред. З.Ф. Фалуниной. — М.: Пищ. пром-сть, 1978. — 271 с.

2. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств/Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Агропромиздат, 1991. — 335 с.

4. Ромоданова В.О., Костенко Т.П. Лабораторный практикум по технохимического контроля предприятий молочной промышленности. — М.: УДУХТ, 1997. — 101 с.


Posted in Методы контроля пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС