Методы определения кислотности и активности ферментов.

переносят пипеткой 50 мл вина или сока. Колба через краплеуловлювач соединяется с холодильником и может быть сопряжена с парообразователем резиновой трубкой. Отогнав около половины объема жидкости, с парообразователя пускают пар и продолжают перегонку до тех пор, пока не наберется около

Рис. Определение летучих кислот.

200 мл отгона. Затем в видгоночну жидкость добавляют 5 капель фенолфталеина и титруют децинормальный щелочью до появления розовой окраски.

Количество летучих кислот в процентах, в пересчете на уксусную кислоту, определяют по формуле:

где а — навеска продукта, г

п — количество децинормальный щелочи с введенной поправкой на данный раствор (в миллилитрах),

0,006 — титр децинормальный щелочи по уксусной кислоте.

Методические рекомендации что к вивчення питання № 3.

При изучении данного. Вопрос обратите внимание на различие активной кислотности от общего, методика определения активной кислотности с применением электрометрического и индикаторной колориметрического метода.

Рекомендуемая литература.

А.Т. Марх, Т.Ф. Зыкина, В.Н. Голубев. Технохимический контроль консервного производства. М.: — ВО Агропромиздат, 1989. с.110-122.

3. Определение активной кислотности, колориметрический метод.

Активная, или истинная, кислотность — это концентрация водородных ионов, выраженная в грамм-ионах водорода на литр раствора.Концентрация водородных ионов (Н) зависит от степени диссоциации кислоты. Если сравнивать между софой кислоты одинаковой нормальности, то в одном и том же объеме они содержат одно и то же число грамм-атомов водорода. Число же ионов водорода в каждом литре кислоты будет разное, в зависимости от степени ее диссоциации. Так, в децинормальный раствор кислот при 18 °, содержащий в 1 л 0,1 г атомы водорода, степень диссоциации и число грамм-ионов водорода будет следующим:

Название кислоты

Степень диссоциации (в%)

Содержание грамм-ионов водорода в 1л.

Серная

60

0,0600

Соляная

90

0,0900

Щавлева

31

Posted in Методы контроля пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС