Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі — №5

Мал. 4. Комплект апаратури НВА-1:

1 — віброприймач; 2 — попередній підсилювач; 3 — вимірний підсилювач; 4 — блок октавних фільтрів.

Низькочастотна вібровимірювальна апаратура НВА-1 дозволяє вимірювати рівні віброшвидкості в загальному інтервалі частот від 1,4 до 335 Гц і в октавних смугах частот із середньо геометричними частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 Гц у межах від 7 до 130 дБ. Дія приладу заснована на перетворенні механічних коливань, сприйманих п’єзоелектричним датчиком, у пропорційні їм електричні сигнали. Датчик через проміжну шпильку на різьбленні кріпиться до об’єкта дослідження.

Комплект апаратури НВА-1 (мал. 4) складається з віброприймача 1, попереднього підсилювача 2, вимірювального підсилювача 3 і блоків октавних фільтрів 4. Прилад може працювати від мережі 220 і 127 В та від автономного джерела: — чотирьох акумуляторів типу СЦМ-15. Включення мережі або акумуляторів здійснюється кнопками «Мережа» або «Акум.». При цьому повинна зайняти сигнальна лампа напроти кнопки. Якщо передбачається робота від акумуляторів, то після включення кнопки «Акум.» перевіряють їхню напругу натисканням кнопки «Напр. акум.». При цьому стрілка приладу повинна установитися напроти сектора «Акум.».

До початку роботи апаратура прогрівається протягом 15 хв, а потім перевіряється її калібрування. Для цього тумблер «Рівень» ставлять у положення Загальний, перемикач «Децибели I» — у положення Калібр., «Децибели II» -— у положення 20, перемикач «Повільно» — у положення Швидко. Стрілка приладу повинна установитися напроти червоного каліброваного розподілу 8 шкали. Якщо співпадіння не відбувається, то його досягають обертанням шліца «Калібр.».

Довідкова література:

1. ГОСТ 12.1.012-78 “ССБТ.“Вибрация”. Общие требования безопасности”.

2. ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”.

3. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

4. Беляков Г. И. Практикум по охране труда.- М.: Агопромиздат, 1988.

5. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Основи охорони праці. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС