Методічні вказівкі до дипломного проектування — №4

Узагальнюємо отримані дані в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 Розрахунок сировини цеху забою та розробки туш

Найменування

% від загальної виробки м’яса

Кількість м’яса виробленого за зміну

Вихід м’яса від живої маси тварин. %

Загальна жива маса тварин, кг, т

Прийнята жива маса 1 гол, кг, т

Кількість голів тварин перероблених за зміну, голів

1

2

3

4

5

6

7

ВРХ

В тому числі:

— доросла:

Вищої вгодованості

Середньої вгодованості

Нижче середньої

Худа

— молодняк

Вищої вгодованості

Середньої вгодованості

Нижче середньої

ВСЬОГО

*

*

*

СВИНІ

В тому числі:

І категорія вгодованості

ІІ категорія вгодованості

ІІІ категорія вгодованості

ІV категорія вгодованості

Свині без шкури

Свині в шкурі

Свині перероблені методом крупона

ПТИЦЯ в т. ч.

Сухопутна в т. ч.

Кури

Курчата

Бройлери

Індики

Водоплаваюча в т. ч.

Качки

Гуси

ВСЬОГО

*

*

*

Примітка:* — у відмічених графах необхідно підрахувати суму.

Розрахунок готової продукції проводять на основі норм виходу готової продукції, прийнятої живої маси 1 голови або загальної живої маси всіх тварин (птиці), та кількості перероблених тварин за зміну.

Дані розрахунків зводимо у таблицю 3.4

Таблиця 3.4 Готова продукція цеху забою та обробки туш.

№п/п

Найменування продукції

Вихід

Направлення продукції

ВРХ

Свині

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

Без шкури

В шкурі

Крупон

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

% до живої маси

З 1 гол, кг

Всього за зміну, кг

1

М’ясна туша

Холодильник

2

Голова

Субпродуктовий цех

3

Вуха

— “-

4

— “-

5

— “-

…п

— “-

ВСЬОГО

100

100

100

100

Розрахунок та вибір технологічного обладнання

Обладнання вибирають у відповідності з прийнятою технологічною схемою виробництва даного продукту та з таким розрахунком, щоб в цеху було встановлено найменше число одиниць обладнання з максимально можливим коефіцієнтом його використання.

Основним розрахунком по цеху забою та розробки туш (птиці) є розрахунок довжини конвеєрної лінії, який зводиться до визначення її загальної довжини, враховуючи кількість робочих місць біля конвеєра.

Інше обладнання цеху розраховують за відповідними формулами та перелік обладнання беруть у галузевому каталозі.

Дані розрахунків кількості обладнання, необхідного для виконання технологічного процесу зводять до таблиці 3.5

Таблиця 3.5 Підбір та розрахунки обладнання цеху забою та первинної переробки худоби

№ п/п

Найменування обладнання

Марка, тип

Продуктивність обладнання, кг/год, шт/год

Продуктивність цеху, кг/зм

Кількість машин

Примітки

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

Обладнання цеху забою компонують по ходу технологічного процесу з раціональним використанням робочих площ, максимальним скороченням довжини трубопроводів, а також додержанням необхідних умов зручного і безпечного обслуговування машин, агрегатів, їх монтажу та ремонту.

Розміщуючи обладнання цеху, слід намагатися спростити виробничий потік, скоротити кількість транспортних механізмів, використовуючи по можливості гравітаційний спосіб передачі сировини, матеріалів і готової продукції.

Розрахунок виробничих площ та компонування цехів в корпусі

Площу цеху забою та первинної переробки тварин(птиці) визначають за питомими нормами площі на одну тону м’яса в залежності від потужності виробництва.

Питомі норми розроблені з врахуванням розташування конвеєрних ліній та обладнання в цеху.

Робочі площі цеху включають відділення:

– площі передзабійних загонів;

– відділення оглушення, забою та знекровлення тварин;

– первинної обробки туш та субпродуктів;

– обробки роликів;

– збору харчової крові;

– збору технічної сировини;

– збору каниги.

Результати розрахунків площ оформлюють у вигляді таблиці 3.6

Таблиця 3.6 Розрахунок Виробничих Площ

№ п/п

Найменування цеху, виду площ

Потужність цеху, т/зміну

Норма площі, м2 на 1 тону м’яса

Площа

Розрахункова, м2

Будівельні квадрати

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Розміщення цеху в системі м’ясожирового корпусу повинно забезпечувати найкоротші шляхи подачі худоби, чіткий взаємозв’язок з цехами по переробці харчової та технічної продукції, з холодильником та побутовими приміщеннями.

В багато — та малоповерхових корпусах худобу переробляють на двох поверхах: на першому поверсі – забій та знекровлення з подальшим прийомом туш для переробки на другий поверх.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС