Методичні вказівки

16. Дайте визначення пробіотиків.

17. Які основні групи пробіотиків і їх джерела, функції.

18. Які рівні споживання пробіотиків?

19. Дайте визначення пробіотиків. Охарактеризуйте основні види пробіотиків.

20 Дайте визначення синбіотикам. Яка основна ціль їх споживання?

21. Ким встановлюється порядок гігієнічної експертизи і реєстрації БАД до їжі?

22. Які процедури включають гігієнічну експертизу і реєстрацію БАД?

23. Які обмеження мають БАД до їжі?

24. Яке висновки роблять при експертній оцінці рецептур продуктів, які містять нутрицевтики?

25. Що зображають на етикетці при використанні БАД?

26. У відповідності до яких вимог повинна здійснюватися реклама БАД?

27. Що собою являє реєстр БАД до їжі?

28. Скільки основних розділів включає реєстр БАД до їжі?

29. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які впливають переважно, на процеси тканевого обміну”?

30. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі – Джерела мінеральних речовин”?

31. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які підтримують функцію органів дихання”?

32. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які підтримують функцію органів травлення”?

33. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які підтримують функцію імунної системи”?

34. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які впливають на функцію серцево – судинної системи”?

35. Які підрозділи включає розділ “БАД до їжі, які впливають на функцію центральної нервової системи”?

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Димитрієвич Любов Радоївна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання самостійної роботи з дисципліни:

«Харчові добавки у виробництві продуктів»

Для бакалаврів

Напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології і інженерія»

Спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»,

«Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

Денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ Сумського національного аграрного університету м. Суми, вул. Кірова, 160

Підписано до друку: _________ 2009 р. Формат А 5: Гарнітура Times New Roman

Тираж _____ примірників Замовленн _______ Умовно друкованих аркушів

Реферати

Tagged with: , , , ,
Posted in Харчові та дієтичні добавки
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС