Методичні рекомендаціі до виконання практичноі роботи на тему дослідження процесу виробниц — №7

13.Производство мясньїх полуфабрикатов / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Р. М. Ибрагимов и
др. — М.: Колос-Пресс, 2001 — 336 с.

14.Рогов И. А., Забашта А. Г. Справочник технолога колбасного производства. — М.: Ко­
лос, 1993-431 с.

15.Позняковский В. М. Зкспертиза мяса и мясопродуктов. — Изд-во Новосиб. ун-та, 2001.
— 526 с.

16.Справочник по производству консервов. — Под ред. Рогачова В. И., т. З, — М.: Пищевая
пром., 1971 — 656 с.

17.Тимощук И. И., Ясевич А. Н. Справочник технолога мсоперерабатьівающего предпри-
Ятия. — К.: Урожай, 1986. — 160 с.

18.Баль Л. В., Сенников С. А., Гончаров Г. И., Буша А. А. Определение качества мясньїх
Консервов из жести. Метод, указания. — К.: КТИПП, 1988. — 24 с.

19.Кишенько І. І., Ткаченко К. Д. Дослідження якості м’яса у процесі автолізу. Метод,
Вказівки. — К.: УДУХТ, 1998. -8 с.

20.Буша О. О, Гончаров Г. И. Баль Л. В. Виготовлення ковбасних виробів та визначення
Їх якості Метод. Вказівки. — К.: УДУХТ, 1998. — 16 с.

21.Тульчевський М. Г., Буша О. О. Приготування та визначення якості розсолів. Метод.
Вказівки. — К.: УДУХТ, 1997. -12 с.

22.Баль Л. В., Гончаров Г. И., Буша О. О., Ткаченко К. Д. Застосування методів і шкал
Для органолептичної оцінки якості м’ясних продуктів. Метод, вказівки. — К.: УДУХТ,
1994.-16 с.

Найменування

Показника

Характеристика та норми для варених ковбас ГОСТ 23670-79

Яловичої

Докторської

Діабетичної

Красно-

Дарської

Любительсь-

Кої

Любительської

Свинячої

Зовнішній вид

Батони з чистою сухою поверхнею

, без ушкодження оболонки, напливів фаршу, злипів, бульйонних та жирових набряків

Консистенція

Пружна

Вид фаршу на

Розрізі

Рожевий або ясно

Рожевий фарш рівномірно перемішаний та містить:

Шматочки язика та грудинки розміром сторін не більше 6 мм

Шматочки шпику білого кольору або з рожевим від­тінком розмі­ром сторін не більше 6 мм

Шматочки шпику білого кольору або з рожевим

ВІДТІНКОМ

Розміром сторін не більше 6 мм

Запах та смак

Влас

Гиві даному виду продукту з ароматом пряностей, в міру солений, без сторонніх присмаку та запаху

Форма, розмір та

Прямі

Прямі ба-

Прямі

Прямі або

Прямі або

Прямі або вигнуті

В’язання батонів

Батони

Тони або

Батони

Вигнуті батони

Вигнуті ба-

Батони довжиною

Довжиною

Овальні.

Довжиною

Довжиною до

Тони довжи-

До 50 см. Прямі

До 50 см, з

Прямі ба-

До 50 см, з

50 см, прямі

Ною до 50 см.

Батони з трьома

Двома

Тони дов-

Однією

Батони з

Прямі батони

Поперечними

Перев’язкам

Жиною до

Перев’яз-

Трьома попе-

З однією по-

Перев’язками

И на

50 см з дво-

Кою на

Речними

Перечною

Посередині; в

Верхньому

Ма попереч-

Кожному

Перев’язками

Перев’язкою

Синюгах з

Кінці з

Ними пере-

Кінці та

Та посередині

Посередині

Поперечними

Залишенням

В’язками на

Середині

Батона, з

Батона; в си-

Перев’язками

Відрізка

Верхньому

Батона, з

Залишенням

Нюгах з попе-

Через кожні 5 см

Шпагату

Кінці бато-

Залишен-

Відрізка

Речними пе-

Внизу

На; в міху-

Ням від-

Шпагату внизу;

Рев’язками

Рах — пере-

Різка

В синюгах — з

Через кожні

В’язаних хрестопо­дібно 3 залишенням відрізка шпагату

Шпагату внизу

Поперечними перев’язками через кожні 5 см, з зали­шенням від­різка шпагату

5 см

Внизу

)

Внизу

Л

Масова частка

Вологи, %, не

70

65

65

64

60

60

Більше

Масова частка

Кухонної солі, %, не

2,5

2,2

2,2

2,5

2,5

2,5

Більше

Масова частка

Нітриту на 100 г

5

5

5

5

5

5

Продукту, мг, не

Більше

Масова частка

_

Крохмалю, %, не

Більше

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС