Математична модель міжгалузевого балансу

Математична модель міжгалузевого балансу

1. Огляд теми

1. ЕММ оптимізації раціону годівлі тварин.

2. ЕММ оптимізації структури посівних площ.

Задача 1.

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин.

Умова задачі.

Скласти добовий кормовий раціон для корови живою масою 500кг та надоєм 16л за добу на стійловий період.

В раціоні повинно міститися не менше :

Кормових одиниць

12,6

Обмінної енергії, МДж

148

Сухої речовини, кг

15,8

Перетравного протеїну, г

1260

Сирої клітковини, г

4110

Крохмалю, г

1705

Цукрів, г

1135

Кальцію, г

89

Фосфору, г

63

Магнію, г

25

Калію, г

96

Сірки, г

31

Заліза, мг

1010

Каротину, мг

565

В раціоні повинно бути не менше (в натуральному виразі):

—  концентрованих кормів – 1,5 кг;

—  соковитих кормів – 14 кг;

—  грубих кормів – 10 кг.

Для забезпечення збалансованості раціону слід врахувати співвідношення між окремими кормами:

—  кількість ячменю повинна бути в 3 рази більша кількості інших концентрованих кормів;

—  кількість силосу повинна бути в 2 рази більша кількості інших соковитих кормів;

—  кількість сіна повинна бути в 3 рази більша кількості соломи;

—  кількість сіна співвідноситься до кількості сінажу як 2:1.

Скласти раціон, який буде мати мінімальну вартість.

Корми, які є в господарстві для годівлі

Концентровані

Соковиті

Грубі

Зерно ячменю

Зерно пшениці м’якої

Силос

Кукурудзяний

Буряки

Цукрові

Морква

Сінаж

Різнотравний

Сіно лучне у фазі

Колосіння

Солома ячмінна

Економіко-математична модель оптимізації кормового раціону

(у табличному вигляді).

Показник

Буряки цукрові

Морква

Сінаж

Різнотравний

Силос кукурудзяний

Сіно лучне у фазі цвітіння

Солома

Ячмынна

Зерно ячменю

Зерно пшеницы м’якоъ

Тип та розмір обмежень

Змінні

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

1. 

Кормові одиниці

0,24

0,14

0,29

0,20

0,51

0,34

1,15

1,28

>=12,6

2. 

Обмінна енергія, МДж

2,84

2,20

3,44

2,30

6,55

5,71

10,5

10,8

>=148

3. 

Суха речовина, г

230

120

450

250

800

830

850

850

>=15800

4. 

Перетравлений протеїн, г

7

8

23

14

60

13

85

106

>=1260

5. 

Сира клітковина, г

14

11

157

75

184

331

49

17

>=4110

6. 

Крохмаль, г

6

7

15

8

485

515

>=1705

7. 

Цукри, г

120

35

23

6

25

2,4

2

20

>=1135

8. 

Кальцій, г

0,5

0,9

4,9

1,4

6,8

3,3

2

0,8

>=89

9. 

Фосфор, г

0,5

0,6

1,3

0,4

2,2

0,8

3,9

3,6

>=63

10. 

Магній, г

0,4

0,3

1,3

0,5

2,0

1,1

1,0

1

>=25

11. 

Калій, г

2,6

5,1

11,7

2,9

19,6

12,4

5,0

3,4

>=96

12. 

Сірка, г

0,3

0,2

0,9

0,4

1,5

1,6

1,3

1,2

>=31

13. 

Залізо, мг

31

10

208

61

250

373

50

40

>=1010

14. 

Каротин, мг

0,3

54

25

20

15

4

0,3

1

>=565

15. 

Співвідношення кількості ячменю до інших концентрованих

1

-3

=0

16. 

Співвідношення кількості силосу до інших соковитих

-2

-2

1

=0

17. 

Співвідношення кількості сіна до соломи

1

-3

=0

18. 

Співвідношення кількості сіна до сінажу

-2

1

=0

19. 

Нижня межа концентрованих кормів в раціоні

1

1

>=1,5

20. 

Нижня межа грубих кормів в раціоні

1

1

1

>= 10

21. 

Нижня межа соковитих кормів в раціоні

1

1

1

>=14

22. 

Цільова функція (вартість раціону), грн.

0,3

0,5

0,16

0,06

0,19

0,05

0,26

0,32

Min

Задача 2.

Економіко-математична модель оптимізації структури посівних площ.

Умова задачі.

Господарство має 1200 га оранки, на яких може вирощувати зернові та просапні культури.

Площа зернових у структурі посівних площ повинна бути від 40 до 60 %, площа цукрових буряків не повинна перевищувати 15%, а площа соняшника або картоплі – не більше 10%. Площа озимих повинна бути не більше 50% від максимальної площі зернових. Площа ярої пшениці співвідноситься до площі озимої пшениці як 1:10.

Підприємство повинно виробити не менше:

— 15600ц зерна (в тому числі 7050ц пшениці);

—  10500ц цукрового буряку;

—  1050ц соняшника або 8720ц картоплі;

—  530ц проса або гречки.

Крім цього для потреб тваринництва необхідно:

—  соломи – 17400ц;

—  кукурудзи на силос (зелений корм) – 15570ц

В якості критерію оптимальності виступає прибуток від товарної продукції рослинництва.

Розробити економіко-математичну модель, змінними в якій будуть площі посіву кожної культури (X1, X2, …, X8), валові збори культур (X9, X10, …, X16), загальні витрати на виробництво продукції (X17), витрати на виробництво товарної продукції (X18), виручка від реалізації товарної продукції рослинництва (X19).

Вихідні дані для розробки економіко-математичної моделі

Культура

Урожайність, ц/га

Затрати на 1 га, грн.

Ціна реалізації 1ц, грн.

Основна продукція

Побічна продукція

Озима пшениця

Від 32 до 49

Від 40 до 60

470-620

40

Яра пшениця

Від 27 до 36

Від 27 до 36

320-500

40

Ячмінь

Від 22 до 37

Від 22 до 37

320-450

38

Овес

Від 19 до 32

Від 19 до 32

320-450

30

Гречка

Від 7 до 15

320-490

44

Просо

Від 16 до 26

Від 16 до 26

320-480

29

Жито

Від 25 до 35

Від 25 до 35

320-480

28

Горох

Від 16 до 24

Від 16 до 24

320-520

45

Цукровий буряк

Від 131 до 300

985-2650

16

Соняшник

Від 17 до 24

520-750

90

Картопля

Від 140 до 300

1200-2980

50

Кукурудза на з/к

Від 160 до 260

300-400

Кукурудза на силос

Від 165 до 260

300-400

Культури, які будуть вирощуватися в господарстві

Варіант

Зернові

Просапні

18

Озима пшениця

Яра пшениця

Жито

Горох

Гречка

Цукровий буряк

Соняшник

Кукурудза на силос

Економіко-математична модель оптимізації структури посівних площ

Площі с/г культур, га

Валовий збір, ц

Затрати на виробництво продукції, грн.

Затрати на виробництво товарної продукції, грн.

Виручка від реалізації товарної продукції, грн.

Тип та розмір обмежень

Озимої пшениці

Ярої пшениці

Гречки

Жита

Гороху

Цукрового буряку

Соняшнику

Кукурудзи на силос

Озимої пшениці

Ярої пшениці

Гречки

Жита

Гороху

Цукрового буряку

Соняшнику

Кукурудзи на силос

Змінні

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

Х19

Обмеження

1.

Площа ріллі

1

1

1

1

1

1

1

1

<=

1200

1

2.

Площа зернових max

1

1

1

1

1

<=

720

2

3.

Площа зернових min

1

1

1

1

1

>=

480

3

4.

Площа цукрових буряків

1

<=

180

4

5.

Площа озимих

1

<=

360

5

6.

Площа соняшнику

1

<=

120

6

7.

Співвідношення площі ярої пшениці до площі озимої

1

-10

=

0

7

8.

Збір зерна

1

1

1

1

1

>=

15600

8

9.

Збір пшениці

1

1

>=

7050

9

10. 

Збір цукрового буряку

1

>=

10500

10

11. 

Збір гречки

1

>=

530

11

12. 

Збір соняшнику

1

>=

8720

12

13. 

Потреба тваринництва в соломі

40

30

25

16

>=

17400

13

14. 

Потреба тваринництва в силосі

178

>=

15570

14

15. 

Виробництво пшениці озимої

32

-1

=

0

15

16. 

Виробництво пшениці ярої

30

-1

=

0

16

17. 

Виробництво гречки

9

-1

=

0

17

18. 

Виробництво жита

25

-1

=

0

18

19. 

Виробництво гороху

16

-1

=

0

19

20. 

Виробництво цукрового буряку

226

-1

=

0

20

21. 

Виробництво соняшнику

17

-1

=

0

21

22. 

Виробництво кукурудзи

178

-1

=

0

22

23. 

Витрати на виробництво продукції

540

320

380

356

397

1865

520

302

-1

=

0

23

24. 

Затрати на виробництво товарної продукції

540

320

380

356

397

1865

520

-1

=

0

24

25. 

Виручка від реалізації товарної продукції

40

40

44

28

45

16

90

-1

=

0

25

Цільова функція (прибуток), грн.

-1

1

Max

2. Типові завдання.

3. Рекомендована література

Курносов А. П., Сысоев И. А. Вычислительная техника т экономико-математические методы в сельском хозяйстве. — М., 1989. Кузнецов Ю. Н., Кузобов В. И., Ермольев Ю. М. Математическое программирование. — М.: Высш. шк., 1976. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 1986. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для вузов/ Н. Ш.Кремер, Б. А.Путко, И. М.Тришин. М. Н.Фридман; Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высш. Шк.», 1986, — 319 с . Ляшенко И. Н. Линейное и нелинейное программирование. — і К.: Вищашк., 1975,-371 с.

7.  Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве/ Гатаулин А. М. и др.; Под ред. А. М.Гатаулина. – М.: Агропромиздат, 1990. – 432с.:ил.

8.  Эддоус М., Стэнфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. под ред. член-корр. РАН И. И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590с.

Крушевский А. В., Шевцов К. И. Математическое программирование и моделирование в экономике.: Учеб. пособие для вузов. – Киев: Высшая школа. Головное изд-во, 1979. – 456с. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. – СПб.: ВНV – Санкт-Петербург, 1997. – 384с., ил. Ляшенко И. Н. Лінійне та нелінійне програмування. — К.: Вища шк., 1975. Степанюк В. В. Методи математичного програмування. — К.: Вища шк., 1984. Кузнецов Ю. Н., Кудрявцев В. И. Математическое программирование. — М., 1980. Франс Дж. и др. Математические модели в сельском хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1987 Кравченко Р. Г. Математическое моделирование в сельском хозяйстве. М.:Колос, 1978. Кузнецов Ю. Н. Математические модели в с/х. М.: Высшая школа, 1981 Карпенко А. ф. Практикум по математическому моделированию экономических агропромышленных процессов в сельском хозяйстве. М.: Финансы и статистика, 1985.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС