Легка атлетика

1.Легка атлетика

Заняття 1.

Фізична культура та здоров’я. Туризм в системі фізичної культури.  Зміст  програми фізичного виховання студентів  спеціальної медичної групи та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної підготовленості з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров’я.. Правила з техніки безпеки.

Заняття 2

Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Вивчення основних компонентів здорового способу життя. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Повторення правил ведення щоденника самоконтролю.

1.Особисті дані ( вид спорту, спортивний розряд, медична група, хронічні захворювання).

2 Загально розвиваючі вправи: ходьба на носках, п’ятках, на внутрішній та зовнішній сторонах стопи, з розмашистими рухами руками.

3.Спеціальні вправи  бігуна (СВБ): біг з високим підніманням стегна, біг із закиданням гомілок назад, біг в нахилі, дріботливий біг, біг з прискоренням.

4. Низький старт (звичайний, розтягнутий, зближений), підбір старту.

5. Положення бігуна ( “На старт!”, “ Увага!”, “Руш!”), без сигналу, з сигналом та самостійно про бігання відрізків 10 – 20 м.

6.Стартове прискорення, фініш. ( з різною швидкістю).

7. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від  лави та підлоги ( ж ); підтягування на перекладині ( ч).

8. Дотримання гігієнічних правил і норм режиму навчання.

9. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 3

Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Розвиток швидкості. Вивчення основних компонентів здорового способу життя.

  1.Антропометричні показники.

  2. Загальнорозвиваючі вправи (прискорена ходьба, спортивна ходьба, біг на одній нозі, ходьба з поворотом до ноги, напівзігнутих ногах, в присіді).

  3.СВБ  (біг стрибками, з високим підніманням стегна, біг з відштовхуванням через 1 крок, через 5 кроків, біг на прямих ногах вперед, назад, через сторони).

  4. Естафети на швидкість

  5.Біг 10 – 20 – 10.

  6. Рівномірний біг.

  7. Дотримання гігієнічних норм праці й відпочинку.

  8. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття  4

Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Вивчення  основних компонентів здорового способу життя. Повторення техніки бігу на середні  дистанції (техніка високого старту, біг по повороту з виходом на пряму). Удосконалення   техніки бігу  на короткі дистанції. Розвиток сили.

1Загально — розвиваючі вправи.

2.СВБ

3Антропометричні показники.

4.Біг  на 30 м ( ж ), 60м ( ч ) – медичний норматив

5.Високий старт.

6.Біг з високого старту самостійно.

7.Те саме, під сигнал, те саме на час.

8.Стартове  прискорення ( біг 2 х 20 ).

 9.Вправи для розвитку сили на лаві ( з різних вихідних положень ніг).

10. Оптимальний руховий режим, відсутність шкідливих звичок.

11. Дихальні статичні та динамічні вправи, самомасаж.

Заняття 5

Удосконалення техніки бігу на середні  та довгі дистанції. Вивчення  основних компонентів здорового способу життя. Розвиток швидкості та стрибучості.

1. Загально розвиваючі вправи.

2. СВБ

 3.Біг з гальмуванням ( в парах ).

4. Біг зі зміною лідера.

5. Біг з прискоренням, біг на одній нозі.

6. Піднімання тулуба з положення лежачи ( ж ), підтягування на перекладині  (ч)  — медичний норматив..

7. Основні сфери життєдіяльності людини ( побут, праця, освіта, сім’я, інтимні стосунки, дозвілля, відпочинок та ін.).

8. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 6

Удосконалення техніки бігу на середні  та довгі дистанції. Вивчення основних компонентів здорового способу життя. Розвиток стрибучості.

  1. Загально розвиваючі вправи.

  2. СВБ

  3. Марш-кидок  ( чергування бігу з ходьбою 3000 м ( ж ), 6000 м ( ч ) –  медичний норматив.

  4. Потреби особистості як фактори, що визначають форми і зміст способу життя.

  5. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 7

Удосконалення техніки бігу на довгі дистанції. Розвиток витривалості.

1. Загально розвиваючі вправи.

2. СВБ

  3.Біг на інерцію після пробігу відрізку.

  4. Біг з високого старту на 25 – 30 м

5 Біг груповий (3 – 4 чол. ) 40 – 50 м

6. Біг з “вільним ходом” по прямій та повороту.

7. Рівномірний біг.

  8.Дихальні статичні вправи.

  9. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Кросова підготовка

Заняття 8

Розвиток загальної витривалості. Розвиток гнучкості.

1.Ходьба і біг підтюпцем  2 хв.

2. Повторний збіг на гірку ( дистанція 25 кроків ) з максимальною або припустимою по стану здоров’я швидкістю і спуск униз. 1 раз.

3. Біг по рівній місцевості  200 – 250м  1 – 2 хв. з наступним відпочинком протягом 3 хв.  3 – 4  рази.

3. Вправи на гнучкість та розтягування.

Заняття 9

Розвиток загальної витривалості. Розвиток силових якостей. Перевірка щоденнику самоконтролю.

1.Ходьба і біг підтюпцем  3 хв.

2. Повторний збіг на гірку ( дистанція 25 кроків ) з максимальною або припустимою по стану здоров’я швидкістю і спуск униз. 2 рази.

3. Біг по рівній місцевості  250 – 300м  2 – 3 хв. з наступним відпочинком протягом 3 хв.  3 – 4  рази

4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, вправи на прес.2 х 8 раз

5. Вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 10

Розвиток загальної витривалості.  Розвиток стрибкової витривалості.

1.Ходьба і біг підтюпцем  4. хв.

2. Повторний збіг на гірку ( дистанція 25 кроків ) з максимальною або припустимою по стану здоров’я швидкістю і спуск униз. 3 раз.

3. Біг по рівній місцевості  350 – 400м  3 – 4 хв. з наступним відпочинком протягом 3 хв.  3 – 4  рази.

4. Стрибки зі скакалкою. 2 х 50 р.

5. Дихальні статичні вправи.

6. Вправи  на розслаблення, самомасаж.

Заняття 11

Розвиток загальної витривалості.  Розвиток спритності.

1.Ходьба і біг підтюпцем  5 хв.

2. Повторний збіг на гірку ( дистанція 25 кроків ) з максимальною або припустимою по стану здоров’я швидкістю і спуск униз. 4 раз.

3. Біг по рівній місцевості  450 – 500м  3 – 4 хв. з наступним відпочинком протягом 3 хв.  3 – 4  рази.

4. Човниковий біг 4 х 9м.

5.Дихальні вправи,  вправи на розслаблення, самомасаж.

Заняття 12

 Розвиток загальної витривалості. Розвиток силових якостей.

1. ЗРВ, спеціально – бігові вправи.

2. Підтягування на низький перекладині.

3. Піднімання ніг до прямого кута у висі на перекладині.

4. Статичні та динамічні дихальні вправи.

5.Вправи на розслаблення, самомасаж

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС