Ланцюгові передачі

Ланцюгові передачі.

Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теми студент повинен засвоїти основні конструкції ланцюгових передач, призначення привідних, тягових і вантажних ланцюгів, знати використання роликових, втулочних, зубчатих і крючкових ланцюгів, геометрію та кінематику і геометричні параметри ланцюгових передач.

1.Загальна характеристика.

Ланцюгові передачі, застосовувані у машинобудуванні, по характеру роботи поділяються на три основні групи:

А) приводні;

Б) вантажні;

В) тягові.

Кожна з перерахованих груп ланцюгів, у свою чергу, поділяється по конструктивних ознаках на ряд типів, характеристика яких приведена нижче.

Ланцюгові передачі знаходять застосування насамперед там, де потрібно точно дотримувати передатне відношення і неможливе здійснити передачу зубчастими колісьми, наприклад: у деяких конструкціях приводів металорізальних верстатів, ручних і машинних приводах транспортних і піднімальних машин, у сільгоспмашинобудуванні, літакобудуванні й інших виробництвах.

Приводні ланцюги можуть працювати з великими швидкостями (до 25-30 м/с) і використовуються, головним чином, для передачі руху від двигунів до прийомного органа машини. Одним ланцюгом можна з’єднати і надавати руху кілька валів одночасно при малих і великих міжцентрових відстанях.

Середній коефіцієнт корисної дії ланцюгових передач досягає до 0,97 — 0,98.

Приводні ланцюги виконують з величиною кроку t від 8 до 50 мм (див. мал. 2, 3, 4). У даному випадку під кроком t розуміють відстань між осями валиків, що з’єднують окремі ланки ланцюгів.

Вантажні ланцюги служать для підвіски і підйому вантажів при швидкості переміщення до 0,25 м/сек. Їх застосовують на блоках, талях, лебідках, піднімальних установках гідротехнічних споруджень і ін. Вантажні ланцюги виконують із кроком від 15 до 140 мм.

Тягові ланцюги служать для переміщення вантажів за допомогою спеціальних робочих конструкцій, підвішених до ланцюгів. Тягові ланцюги застосовують в елеваторах, конвеєрах, підйомниках, ескалаторах і інших транспортуючих машинах. Ланцюга виготовляють

С кроком від 60 до 1 250 мм. Швидкість руху ланцюгів цієї групи звичайно не перевищує 2 м/сек.

У даному курсі будуть розглянуті приводні ланцюги трьох конструкцій:

А) зубчаті або безшумні (мал. 1 і 2);

Б) втулочно-роликові (мал. 3);

В) втулкові (мал. 4).

2. Переваги і недоліки ланцюгових передач.

Переваги (приводних) ланцюгових передач ланцюгових передач:

А) можливість передачі руху й обертаючих моментів на порівняно великі (із зубчастими передачами) відстані;

Б) плавність передачі;

В) рівномірний розподіл навантаження на зуби зірочок;

Г) швидкохідність передачі;

Д) компактність передачі (порівняно з зубцюватою парою) при великій міжцентровій відстані;

Е) високий к. к. д. (до 0,98) при правильній експлуатації і використанні повного навантаження.

Недоліки ланцюгових передач:

А) висока вартість ланцюгів;

Б) складність виготовлення зірочок;

В) витяжка ланцюга внаслідок зносу шарнірів;

Г) непридатність для реверсивного приводу (без пауз);

Д) необхідність ретельного відходу. Експлуатаційні можливості сучасних ланцюгових передач:

А) максимальне передаточне число і = 15;

Б) швидкість ланцюга v = 25 — 30 м/с (max);

В) максимальна відстань між валами 8 м;

Г) максимальна передана потужність 500 л. с.

3. Короткий опис конструкцій привідних ланцюгів.

Зубцюваті або безшумні ланцюги (див. мал. 1 і 2) складаються з набору пластин зубоподібної форми, шарнірно з’єднаних між собою. Зубчатий ланцюг надівається на зубчасте колесо (див. ланцюгів мал.1) зі спеціальними зубами.

122.-2001

Рис. 1.

На відміну від зубчастих передач, колеса ланцюгових передач прийнято називати зірочками.

Число пластин залежить від розрахункової ширини ланцюга.

Пластини 1 (див. мал. 2) попарно з’єднані запресованими в них втулками 2; валик 3 служить шарніром і зв’язує пакети пластин у ланцюг заданого розміру.

Щоб ланцюг не зсковзував із зірочки, неї постачають з боків (а в окремих конструкціях і в середині) направляючими пластинами 4; у залежності від цього зубцюваті ланцюги поділяються на:

А) пластинчасті з бічними направляючими (мал. 2);

Б) пластинчасті із середніми внутрішніми напрямними.

Зубцюваті ланцюги бувають з різними нахилами робочих граней, тобто кутом уклинювання: α = 52°, 60°, 70°, 74° (див. мал. 2).

122.-2002

Рис. 2

Найбільш ходовим є кут α = 60°, застосовуваний у нас і за кордоном. Описана конструкція зубцюватого ланцюга з «втулковим шарніром» є найбільш простою по своєму пристрої; маються зубцюваті ланцюги з більш складним пристроєм шарніра. Усі зубцюваті ланцюги не стандартизовані.

Втулочно-роликовими (див. мал. 3) називають ланцюга, що складаються з валика 1, зовнішніх ланок 2, внутрішніх ланок 3, втулки 4 і ролики 5. Ролик 5 вільно обертається на втулці 4, на кінці якої напресовані внутрішні ланки 3. Валик 1 вільно проходить крізь втулку 4 і на його кінці напресовані зовнішні ланки 2, причому кінці валика розклепані. Таким чином, ланки 2 разом з валиком 1 можуть повертатися у втулці 4 щодо ланок 3, а ролик 5 може обертатися на втулці 4. Усі деталі термічно оброблені (ролик загартований). Втулочно-роликові ланцюги бувають однорядні і багаторядні. Втулочно-роликові ланцюги трохи гірше сприймають динамічні навантаження, чим зубцюваті. Швидкості, що максимально допускаються, у передачах із Втулочно-роликовими ланцюгами 15 м/сек. Взагалі втулочно-роликові ланцюги по своїх експлуатаційних якостях майже нічим не відрізняються від зубцюватих ланцюгів.

122.-2003

Рис. 3

Втулочно-роликові багаторядні ланцюги складають з 2—3 і більш галузей однорядного типу шляхом набору їхній у поперечному напрямку на подовжених валиках. Такі ланцюги застосовують для передачі великих потужностей. Руйнівне навантаження Qм багаторядного ланцюга (мал. 5) визначають по формулі:

Qм = 0,95 Q · n кг,

Де n — число рядів ланцюгів;

Q — руйнівне навантаження однорядного ланцюга.

122.-2004122.-2005

Рис. 4 Рис. 5

Втулкові ланцюги (мал. 4) відрізняються від втулочно-роликових тільки відсутністю ролика і тому знос зубів зірочки значно збільшений, тому що тертя катання (ролика по зубі) заміняється тертям ковзання втулки по зубах зірочки.

Питання по темі.

Загальна характеристика. Переваги те недоліки ланцюгових передач. Конструкції приводних ланцюгів. Матеріали для приводних ланцюгів. Матеріали зірочок ланцюгових передач. Які граничні швидкості і потужності рекомендуються для приводних ланцюгів? Як визначається запас міцності ланцюгів? Чим відрізняється втулковий ланцюг від роликового? Який з них більш стійкий до спрацювання і чому?

Задача. Розрахувати передачу приводного роликового ланцюга при умові, що ланцюгова передача розташована між редуктором і скребковим конвеєром. Відомі величини: передаюча потужність, частоти обертання ведучої і веденої зірочок, змащування періодичне, кут. Викладач видає кожному студенту окремо.

Рекомендована література:

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с. Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с. С. А. Чернавський та ін. Курсове проектування деталей машин. – Машинобудування, 1987. – 146-152 с. Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с. Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с. Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с. Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с. В. Т. Павлище, Є. В. Харченко та ін. Прикладна механіка. – Львів: Інтелект-захід, 2004 –

366 с.

Реферати

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС