Культура Кивсько Русі.

1. Культура Київської Русі.

1. Мета роботи: ознайомити студентів з теоретичними та методологічними проблемами курсу «Історія української культури», сформувати уявлення про витоки української культури, особливості культурного розвитку Київської Русі.

Студент повинен знати: предмет і метод історії культури, етапи розвитку української культури, основні культурологічні поняття.

Студент повинен уміти: аналізувати особливості культурного розвитку українських земель у найдавніші часи та за доби Середньовіччя.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Стародавня культура східних слов’ян.

Вивчаючи перше питання, студентам слід визначити основні історичні віхи передслов’янської доби – матеріальну та духовну культуру епохи палеоліту, мезоліту, неоліту, зокрема, здобутки Трипільської культури, особливості культури кімерійсько — скіфської доби, сарматських та антських племен. Характеризуючи світоглядні уявлення слов’ян, необхідно звернути увагу на їх єдність з природою. У чому полягала сутність язичницької релігії слов’ян (політеїзму, багатобожжя)? Розкрийте особливості пантеону слов’янських богів. Яким силам природи поклонялися слов’яни?

Завдання 2. Запровадження християнства (988 р.), його значення для розвитку культури.

Переходячи до другого питання, слід з’ясувати історичні умови розвитку культури Київської Русі та роль християнства як головного чинника нових культурних процесів. Пригадайте головні причини хрещення Русі. Визначаючи вплив християнства на культурний розвиток Київської Русі, слід підкреслити, що напрями розвитку культури фактично визначалися церквою.

  Завдання 3. Виникнення східнослов’яської писемності. Літописання. Зародження шкільної освіти.

Розкриваючи це питання слід мати на увазі, що розвиток освіти в Київській Русі відбувався на власних традиціях з використанням античного та візантійського досвіду шкільного навчання. Які типи шкіл утворилися за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого? Які галузі знань набувають поширення на Русі? Що склало основу писемної мови Київської Русі? Літературу Київської Русі прийнято ділити на прикладну і оригінальну. Визначте її основні жанри та зміст? Охарактеризуйте давньоруське літописання. Визначте найпомітніші пам’ятки давньоруської літератури?

  Завдання  4. Мистецтво Київської Русі.

Вивчаючи це питання, слід охарактеризувати основні напрями та жанри давньоруського мистецтва (сакральне, художні ремесла, оздоблення книг). Який архітектурний стиль переважав у кам’яному зодчестві. Визначте особливості художнього оздоблення храмів Київської Русі (фрески, мозаїка).Зверніть увагу на особливості станкового живопису – іконопису. Які сюжети переважали на давньоруських іконах? Окремим видом прикладного мистецтва були художні ремесла. Високого рівня художнього мистецтва досягли давньоруські ювеліри. Визначте особливості їх художньої техніки: емаль, зернь, філігрань (скань), чернь. Які види художніх ремесел набули розвитку у Київській Русі?

Завдання  5.Розвиток культури Галицько-Волинського князівства.

  Характеризуючи особливості культурного розвитку Галицько-Волинського князівства, слід визначити його географічне розташування, особливості соціально-економічного і політичного розвитку. Пригадайте, коли і ким було засноване Галицько – Волинське князівство. Охарактеризуйте роль церкви у культурному житті Галицько – Волинській Русі. Визначте найбільш відомі літописні зведення періоду феодальної роздробленості. Якими рисами позначено дерев’яне та кам’яне зодчество Волині та Галичини?

3. Питання для самоконтролю:

1. У чому полягав зв’язок культури Київської Русі з Візантією та іншими сусідніми країнами?

2. Чому християнство стало рушієм розвитку культури?

3. Яка споруда вважається першим кам’яним храмом на Русі?

4. Коли і ким був закладений Софійський собор у Києві?

5. Яким проблемам було присвячене «Слово о полку Ігоревім»?

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС