Контрольні завдання — частина 3

22

220

2,0

130

28

Озиме жито

40

3,0

160

Ячмінь

28

280

2,5

130

Овес

22

2,0

120

Цукровий буряк

250

5,5

40

29

Пшениця

40

4,0

140

Ячмінь

30

300

2,0

80

Овес

25

2,5

50

Кукурудза

35

4,0

135

30

Пшениця

30

300

3,0

160

Ячмінь

20

2,0

140

Овес

20

2,5

100

Соняшник

16

5,0

480

Практична робота №5

Двоїсті задачі лінійного програмування

1)  Записати економіко-математичну модель задачі теми 4 в основній формі.

2)  Дати економічну інтерпретацію основних та додаткових змінних.

3)  Записати задачу, двоїсту до даної.

4)  Дати економічну інтерпретацію основних і додаткових змінних двоїстої задачі.

5)  З останньої симплексної таблиці розв’язку прямої задачі виписати оптимальний план.

6)  Дати економічну інтерпретацію отриманого розв’язку.

7)  З останньої симплексної таблиці розв’язку прямої задачі виписати розв’язок двоїстої задачі.

8)  Дати економічну інтерпретацію отриманого розв’язку двоїстої задачі.

9)  Знайти інтервали стійкості для всіх видів сировини.

Практична робота №6

Цілочислові задачі лінійного програмування

1)  Відповідно до наведеної математичної моделі скласти словесне формулювання економічної задачі.

2)  Розв’язати задачу цілочислового програмування графічним методом.

3)  Знайти методом Гоморрі цілочисловий розв’язок задачі лінійного програмування.

4)  Дати економічне тлумачення отриманого розв’язку.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Практична робота №7

Транспортна задача

1. В пунктах відправлення А1, А2, А3, …. знаходиться однорідний вантаж в кількості a1, а2, а3, …. відповідно, який необхідно перевезти в пункти призначення В1, В2, В3, …. , потреба кожного з яких становить b1, b2, b3, …. . Відома відстань між пунктами перевезень (оцінки).

Визначити такий план перевезень, при якому загальна кількість тоно-кілометрів буде мінімальною.

Вихідні дані згідно варіанту наведені в таблиці 8.

Скласти відповідну задачу математичного програмування, привести її до закритого типу та розв’язати методом потенціалів.

Таблиця 8

Варіант

Відстань між пунктами перевезень, км

Запаси пунктів відправлення, т

Потреба пунктів призначення, т

1

А1=6

А2=8

А3=5

А4=6

В1=9

В2=8

В3=4

2

А1=60

А2=85

А3=52

А4=66

В1=92

В2=81

В3=43

3

А1=26

А2=28

А3=25

А4=26

В1=29

В2=28

В3=34

4

А1=56

А2=58

А3=55

А4=56

В1=69

В2=68

В3=44

5

А1=16

А2=18

А3=15

А4=16

В1=19

В2=18

В3=14

6

А1=50

А2=85

А3=52

В1=62

В2=81

В3=43

7

А1=45

А2=43

А3=42

В1=42

В2=40

В3=44

8

А1=15

А2=18

А3=15

В1=20

В2=18

В3=10

9

А1=25

А2=33

А3=22

В1=32

В2=20

В3=24

10

А1=25

А2=31

А3=27

В1=33

В2=20

В3=34

11

А1=25

А2=33

А3=32

В1=32

В2=20

В3=24

В4=14

12

А1=55

А2=63

А3=72

В1=32

В2=60

В3=54

В4=54

13

А1=15

А2=13

А3=12

В1=12

В2=10

В3=14

В4=54

14

А1=25

А2=33

А3=33

В1=12

В2=10

В3=24

В4=24

15

А1=53

А2=40

А3=35

В1=33

В2=30

В3=31

В4=34

16

А1=2

А2=8

А3=4

А4=6

В1=7

В2=8

В3=4

17

А1=16

А2=11

А3=15

А4=16

В1=19

В2=18

В3=24

18

А1=7

А2=8

А3=3

А4=6

В1=8

В2=8

В3=7

19

А1=60

А2=85

А3=52

А4=66

В1=22

В2=21

В3=33

20

А1=10

А2=15

А3=12

А4=6

В1=12

В2=31

В3=33

21

А1=46

А2=33

А3=22

В1=55

В2=22

В3=24

22

А1=5

А2=8

А3=5

В1=6

В2=8

В3=4

23

А1=25

А2=33

А3=22

В1=32

В2=20

В3=24

24

А1=44

А2=33

А3=22

В1=55

В2=20

В3=24

25

А1=15

А2=13

А3=12

В1=12

В2=10

В3=14

26

А1=25

А2=25

А3=32

В1=12

В2=20

В3=13

В4=14

27

А1=5

А2=3

А3=7

В1=3

В2=6

В3=4

В4=5

28

А1=25

А2=33

А3=32

В1=32

В2=20

В3=24

В4=14

29

А1=75

А2=73

А3=73

В1=62

В2=40

В3=54

В4=54

30

А1=5

А2=3

А3=9

В1=2

В2=1

В3=4

В4=6

Практична робота №8

Розв’язання задач лінійного програмування засобами табличного процесору EXCEL

1.  Скласти в табличному вигляді модель задачі.

2.  Записати отриману модель на робочому листі Excel і знайти її розв’язок з викорастанням надбудови “Поиск решения”.

3.  Надрукувати:

А) текст завдання;

Б) результати розв’язання;

В) формули, за якими проводились обчислення;

Г) економічне тлумачення отриманого розв’язку.

Умови задач взяти з Практичних робіт 3, 4, 6, 7, 8 згідно варіанту.

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС