Контрольні завдання — частина 2

Практична робота № 2

Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування

1. Розв’язати графічним методом завдання 1 Практична робота №1 згідно власного варіанту.

Практична робота № 3

Простий симплексний метод розв’язання задач лінійного програмування

1. Скласти економіко-математичну модель задачі. Розв’язати задачу симплексним методом. Дати економічне тлумачення отриманого розв’язку.

Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три типи сировини S1, S2, S3. Витрати сировини на виробництво одного виробу кожного виду та запаси сировини наведені в таблиці 4 (числа умовні).

Таблиця 4

Вид сировини Запаси сировини(кг) Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції
A B
S1
S2
S3

Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових

одиниць. Скласти такий план виробництва виробів, при якому прибуток підприємства від їх реалізації буде максимальним.

Значення обрати згідно варіанту з таблиці 5.

Практична робота №4

Симплексний метод із штучним базисом (М-метод)

1. Фермер може вирощувати 4 культури на площі 80 га. Він вже вклав угоди на продаж певної продукції (обсяг продаж) і може придбати 250ц мінеральних добрив.

Площа просапних культур (соняшник, цукровий буряк, картопля, кукурудза) повинна бути 20 га.

Витрати праці та добрив, прибуток з 1 га наведено в таблиці 6.

Визначити, які площі слід відвести під кожну культуру, щоб отримати максимальний прибуток.

Розробити економіко-математичну модель та розв’язати задачу симплексним методом із штучним базисом. Дати економічне тлумачення отриманого розв’язку.

Таблиця 6

Затрати праці, добрив і розмір прибутку в розрахунку на 1га посівів.

Варіант Культури Урожайність ц/га Обсяг продаж, ц Затрати добрив на 1га, ц діючої речовини Прибуток на 1га, грн.
1 Пшениця 30 300 4,2 160
Ячмінь 20 3,5 140
Овес 20 3,5 100
Соняшник 16 4,0 480
2 Пшениця 40 3,5 200
Цукровий буряк 220 5,0 50
Гречка 10 120 3,0 135
Овес 22 3,5 110
3 Просо 20 400 3,5 90
Гречка 12 2,5 120
Цукровий буряк 150 5,0 50
Овес 25 3,3 30
4 Ячмінь 20 3,5 60
Пшениця 20 250 3,5 70
Кукурудза 32 5,0 120
Просо 18 2,0 30
5 Картопля 230 6,0 380
Озиме жито 28 420 2,5 120
Ячмінь 20 2,9 90
Овес 25 2,8 80
6 Гречка 10 200 3,0 140
Ячмінь 30 3,0 110
Просо 25 2,0 120
Картопля 180 5,0 380
7 Пшениця 35 700 4,0 190
Кукурудза 33 3,0 180
Ячмінь 28 2,0 130
Овес 22 2,5 130
8 Озиме жито 37 3,0 160
Ячмінь 28 2,5 130
Овес 22 220 2,0 120
Цукровий буряк 250 5,0 130
9 Пшениця 40 4,0 150
Ячмінь 30 300 2,0 100
Овес 25 3,5 100
Кукурудза 35 5,0 235
10 Озиме жито 30 350 3,0 110
Просо 20 2,5 80
Ячмінь 20 2,5 110
Картопля 200 6,5 420
11 Кукурудза 34 3,5 240
Овес 24 3,0 90
Ячмінь 28 2,5 100
Просо 25 250 2,5 100
12 Гречка 15 2,0 140
Ячмінь 20 300 2,0 90
Просо 25 3,0 120
Картопля 180 6,0 480
13 Пшениця 25 2,5 150
Кукурудза 33 4,0 180
Ячмінь 28 280 2,5 130
Овес 22 2,0 110
14 Озиме жито 35 2,0 160
Ячмінь 28 280 2,5 130
Овес 22 2,0 120
Цукровий буряк 200 6,5 230
15 Пшениця 45 4,0 150
Ячмінь 30 2,0 100
Овес 20 200 2,5 90
Кукурудза 34 4,0 230
16 Озиме жито 30 350 3,0 110
Просо 20 2,5 80
Ячмінь 20 2,5 110
Картопля 200 6,5 420
17 Кукурудза 34 4,5 240
Пшениця 24 240 3,5 100
Ячмінь 28 2,5 110
Просо 20 2,0 100
18 Пшениця озима 30 300 4,0 160
Ячмінь 20 2,5 100
Пшениця яра 25 3,5 120
Соняшник 18 6,0 480
19 Пшениця 40 400 3,5 200
Цукровий буряк 210 6,5 70
Гречка 15 2,2 135
Овес 22 2,5 110
20 Просо 20 400 2,5 90
Гречка 12 2,5 120
Цукровий буряк 150 5,0 50
Овес 25 2,5 80
21 Ячмінь 20 2,5 60
Пшениця 20 250 3,5 70
Кукурудза 32 4,0 120
Просо 18 2,4 30
22 Картопля 230 5,5 680
Озиме жито 28 420 2,0 120
Ячмінь 20 2,2 90
Овес 25 2,0 80
23 Гречка 10 200 2,5 140
Ячмінь 30 2,0 110
Просо 25 2,0 120
Картопля 180 5,0 380
24 Пшениця 35 700 3,0 190
Кукурудза 33 4,2 180
Ячмінь 28 2,0 130
Овес 22 2,0 130
25 Озиме жито 37 2,5 160
Ячмінь 28 2,5 130
Овес 22 220 2,0 120
Цукровий буряк 250 5,5 130
26 Пшениця 40 2,5 150
Ячмінь 30 300 2,0 100
Овес 25 2,5 100
Кукурудза 35 4,0 235
27 Пшениця озима 35 3,0 160
Кукурудза 33 2,0 180
Пшениця яра 28 2,0 130
Овес 

Таблиця 5

Варіант B1 B2 B3 C1 C2
1 7 6 1 3 3 2 1365 1245 650 6 5
2 8 7 4 3 6 9 864 864 945 2 3
3 14 12 8 8 4 2 624 541 372 7 3
4 10 9 5 6 3 1 735 765 455 8 4
5 8 7 7 10 6 2 459 379 459 9 9
6 7 12 8 4 4 2 312 541 372 7 3
7 10 3 5 6 1 1 735 255 455 8 4
8 5 9 10 7 9 8 343 587 587 11 7
9 4 3 2 3 4 6 480 444 546 2 4
10 3 4 3 1 3 4 300 520 600 6 3
11 8 7 14 7 4 1 417 290 591 5 5
12 16 14 4 6 12 9 1728 1728 945 2 3
13 3 4 3 5 8 11 453 616 627 2 3
14 16 7 4 6 6 9 1728 864 945 2 3
15 19 16 19 26 17 8 868 638 853 5 4
16 15 15 18 33 25 6 571 577 890 8 10
17 19 32 19 26 34 8 868 1276 853 5 4
18 3 2 3 5 4 11 453 308 627 2 3
19 3 3 10 5 1 2 414 241 768 12 16
20 7 14 8 13 16 2 363 654 429 6 4
21 3 8 3 1 6 4 300 1040 600 6 3
22 2 3 2 3 6 8 428 672 672 3 8
23 2 1 2 3 2 8 428 224 672 3 8
24 8 3 3 6 4 5 880 393 450 6 5
25 8 3 6 6 4 10 880 393 900 6 5
26 5 6 7 7 6 1 256 283 363 9 7
27 15 15 9 33 25 3 571 577 445 8 10
28 9 15 15 27 15 3 606 802 840 11 6
29 10 18 10 14 18 8 686 1174 587 11 7
30 7 12 4 4 4 1 312 541 188 7 3
Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС