Контрольні завдання.

Контрольні завдання.  Типові завдання. Задача. На платформі трьохколісної коляски в точці К лежить вантаж G = 1 кН. Знайти сили тиску кожного колеса коляски на підлогу, вагу коляски відкинути, якщо відсьаньміж колесами дорівнює відповідно 1м, 1,6м, 0,4м, 0,6м. Точка К знаходиться в середині коляски.

Питання по темі.

1.  Скільки  рівнянь рівноваги і які можна скласти для просторової системи збіжних сил?

2.  Як визначити момент сили відносно осі?

3.  Чому при визначенні моменту сили відносно осі необхідно проектувати силу на площину, перпендикулярну осі?

4.  В яких випадках момент сили відносно осі дорівнює нулю?

5.  Скільки рівнянь рівноваги і які можна скласти для просторової системи довільних сил; паралельних сил?

Типові завдання.

Задача. Дві паралельні рейки рухаються в різні сторони з постійними швидкостями V1  і V2. Між рейками придавлений диск радіусом r, який котиться по рейкам без ковзання. Знайти кутову швидкість і швидкість його центра О, якщо V1  більше  V2 . 

Питання по темі.

1. Навести приклади плоскопаралельного руху.

2.  Тіло рухається плоскопаралельно. Чи може дорівнювати нулю
Швидкість будь-якої точки цього тіла?

3.  Дати визначення миттєвого центра швидкостей.

4.  Як знайти положення миттєвого центра швидкостей, якщо
Відомі швидкості двох точок плоскої фігури?

5.  Де  знаходиться  миттєвий  центр  швидкостей  тіла,  яке
Обертається навколо нерухомої осі?

6.  Де  знаходиться  миттєвий  центр  швидкостей  тіла,  якщо
швидкості трьох його точок, які не лежать на одній прямій, паралельні?

2. Типові завдання. Задача. Знайти центр ваги С площі кругового сегмента АДВ радіса r = 30 см, якщо кут сегмента АОВ = 2Контрольні завдання. =60о.

Питання по темі.

1.  У чому полягає основна властивість центра паралельних сил?

2.  Дати визначення центра ваги тіла.

3.  Чи може бути статичний момент площі від’ємним або рівним нулю?

4.  Як  визначити  положення  центра  ваги  тіла  за  допомогою методу розбиття?

5.  Як  знайти  координати  центра  ваги  плоского  складного перерізу?

6.  Де знаходиться центр ваги однорідного тіла обертання?

7.  Яка умова необхідна для забезпечення стійкості тіла?

8.  Навести приклади стійкої, нестійкої і байдужої рівноваги.

9.  Як  зміниться  стійкість  тіла,  якщо  збільшити  площу  його опори; знизити положення центра ваги?

Типові завдання.Задача. Розрахувати болтове з’єднання, якщо сила Р= 800 кг товщина з’єднаних деталей  b  = 8 мм, допустиме напруження срізу  Контрольні завдання.[Контрольні завдання. ]   =60 МПа і допустиме напруження зминання [Контрольні завдання. ]   =200 МПа.

Питання по темі.

1.При яких умовах відбувається зріз?

2.У чому заключається деформація зсуву?

3.Що називається абсолютним і відносним зсувом? Яку вони мають розмірність?

4.Який вираз має закон Гука при зсувіі?

5.По якій формулі знаходять дотичне напруження зсуву?

Типові завдання. Задача. Балка защемлена одним кінцем, навантажена рівномірно розподіленой силой q =1 кН/м по усій довжині балки і зосередженої сили Р = 2 кН на вільному кінці. Визначити реакції защемлення, якщо довжина балки l = 4м.

Питання  по темі.

1.  Якими  лініями  окреслюється  епюра  поперечних  сил  та згинаючих  моментів  на  ділянці  дії  рівномірно  розподіленого навантаження?

2.  Як змінюється згинаючий момент у перерізі, якщо до балки прикладено зосереджений зовнішній момент? Який вигляд  має  епюра згинаючих  моментів  на ділянці балки, у всіх перерізах якого поперечна сила дорівнює нулю?

3.  Як розподіляються нормальні напруження по поперечному перерізу балки при згині?

4.  Яка геометрична перерізу характеризує  його міцність при згині?

5.  Чи залежать нормальні напруження при згині  від матеріалу балки; від форми поперечного перерізу?

7.  Які точки поперечного перерізу балки є найнебезпечнішими
При згині?

8.  Як зміниться міцність балки, якщо при інших рівних умовах збільшити діаметр балки в два рази; збільшити в два рази довжину консольної балки, навантаженої силою на кінці консолі?

9.  Які форми поперечних перерізів є раціональними для балок з пластичних матеріалів?

10.Які поперечні перерізи є раціональними для балок з крихких матеріалів? Як необхідно розміщувати ці перерізи?

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС