Контрольне завдання

Контрольне завдання.

Вимоги до контрольної роботи.

Контрольна робота виконується у шкільному зошиті або на листках паперу формату А4 р тільки рукописним текстом. Відповіді приводяться конкретні, повні. Скорочення слів не допускається. В роботі пишеться номер питання, його зміст та відповідь на питання. В кінці роботи вказується використана література, ставиться дата виконання роботи та підпис студента. Рекомендується використання додаткової літератури (інформації).

Оцінюється самостійна робота наступним чином:

— контрольна робота – від 1 до 15 балів,

— інформація з кожної теми (згідно тем 1-9 їз папки СРС) – від 1до 5 балів.

Вибір питань.

Кожний студент дає відповідь на 2 питання. Питання вибираються згідно з таблицею.

Варіанти контрольної роботи (строка 1) і питання (строка 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,18

2,19

3,20

4,21

5,22

6,23

7,24

8,25

9,26

10,27

11,28

12,29

13,30

14,31

15,32

16,33

17,34

Питання контрольної роботи:

Техніка безпеки в харчовій лабораторії. Основні функції ветеринарного контролю на м’ясо переробних підприємствах

3. Дефекти продукції і їх види

4. Вимоги державних стандартів.

5. Номенклатура показників якості.

6. Методи органолептичної оцінки якості.

Порядок та методика проведення дегустації. Спеціальні аналітичні методи дегустації. Мікробіологічний контроль якості продукції. Систематичні похибки та їх негативне значення.

11. Дистиляційні методи визначення масової частки вологи;

12. Рефрактометричний метод визначення масової частки сухих речовин.

13. Пікнометричний метод визначення масової частки сухих речовин.

Методи визначення окремих мінеральних елементів методом мокрого озолення. Методи визначення окремих мінеральних елементів методом сухого озолення. Методи визначення калію. Методи визначення натрію. Методи визначення кальцію. Методи визначення заліза. Методи визначення повареної солі. Електрометричні методі визначення кислотності в темнозабарвлених та каламутних розчинах. Визначення летких кислот. Визначення активної кислотності. Колориметричний метод визначення активної кислотності. Визначення активності ферментів.

26. Методи визначення клітковини.

27. Методи визначення пектинових речовин.

28. Контроль якості м’ясних продуктів на конкретному прикладі.

29. Контроль якості молочних продуктів на конкретному прикладі.

30. Контроль якості зерно продуктів на конкретному прикладі.

31. Методи контролю цукристих виробів на конкретному прикладі.

32. Контроль якості алкогольних напоїв на конкретному прикладі.

33. Дослідження стічних вод.

34. Дослідження питних вод.

Зразок титульної сторінки контрольної роботи:

Сумський національний аграрний університет

Кафедра молока та молочних продуктів

Контрольна робота

З дисципліни методи контролю харчових виробництв

(номер квитанції………………………………номери питань …………………………)

Виконав студент групи____________

_______________________________

Перевірив ст. викладач Сорокіна Н. О.

Оцінка______________________ балів

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Методи контролю харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС