Классификация методов консервирования.

 1. препараты, используемые в пищевых производствах.

, 25. Назовите факторы, влияющие на ход гидролитических процессов.

 1. Что представляют собой биотехнологические процессы и их преимущества?
 2. Охарактеризуйте процесс брожения и его разновидности.
 3. Какие этапы и стадии течения биотехнологического процесса?
 4. Дайте характеристику поверхностного способа проведения процесса.
 5. Особенности и преимущества глубинного способа проведения процесса.
 6. В чем сущность хемостатного способа биотехнологического процесса и его преимущества?
 7. Какие факторы влияют на жизнедеятельность микроорганизмов в ходе биотехнологического процесса?
 8. Что такое питательную среду и как оно готовится на производстве?

34. Какие виды микробиальных культуры используют в производстве?

 1. Охарактеризуйте фазы развития культуры продуцентов ходе биотехнологического процесса.
 2. Факторы, влияющие на скорость биотехнологического процесса.
 3. Какие способы выделения и очистки целевого продукта используют в биотехнологиях?
 4. Каковы тенденции развития современных биотехнологий?
 5. Дайте классификацию бродильных процессов в пищевых производствах.
 6. Сфера использования бродильных процессов в пищевых производствах.
 7. Дайте характеристику спиртового брожения.
 8. Дайте характеристику молочнокислого брожения.
 9. Охарактеризуйте уксуснокислое и лимоннокислое брожения.
 10. Что используют в качестве сырья в бродильных производствах?
 11. Сущность процесса созревания и сфера его использования.


Posted in Теоретические основы технологий пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС