Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного

Модуль 1

Тема 1. Класифікація обладнання для виробництва сирів. Різально – перемішуючий інструмент для обробки згустку. Полу автомати для подачі сирного зерна в форми. Обладнання для виробництва плавленого сиру.

1. Огляд теми.

При вивченні даної теми студент повинен зосередити увагу на наступних питаннях теоретичного характеру, які висвітлені у базовому підручнику (1) розділ 22.4, та додаткових джерелах (2,3). При вивченні теоретичних питань (1-5) студент повинен засвоїти класифікацію обладнання для виробництва сирів, вивчити різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку, вміти читати кінематичні схеми. Студент повинен знати технологічне обладнання лінії виробництва сичужних сирів (питання 6,7,8,9,10), будову, принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки (питання 11,12,13), вміти підібрати технологічне обладнання сирцеху.

Питання по темі:

1. Класифікація обладнання для виробництва сичужних сирів.

2. Характеристика обладнання для звертання молока.

3. Характеристика обладнання для обробки згустку.

4. Мета обробки сирного згустку.

5. Сироробна ванна Д7-ОСА-1. будова, принцип дії, правила експлуатації.

6. Відділював сироватки барабанного типу.

7. Характеристика універсального інструменту для розрізання сирного згустку.

8. Універсальний інструмент для постановки сирного зерна в ваннах.

9. Універсальний інструмент для вимішування сирного згустку.

10. Горизонтальні преса для сиру. Будова, правила експлуатації.

11. Полу автомати для подачі сирного зерна у форми.

12. Перелік обладнання для виготовлення плавлених сирів.

13. Характеристика обладнання для виготовлення сиру (подрібнювачі, мішалки, пакувальні автомати).

2. Типові задачі по темі:

Задача 1. Розрахувати площу, яка обробляється однією спеціальною мішалкою сироробної ванни з планетарною передачею, якщо:

— зовнішній радіус траєкторії мішалки 0,59 м2;

— внутрішній радіус траєкторії мішалки 0,14 м2.

Приклад для вирішення:

Планетарна мішалка сирної ванни за один оберт обробляє площу кільця:

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного

Задача 2. Розрахувати потужність електродвигуна сироробної ванни по даним:

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного— коефіцієнт запасу потужності (1,8);

Np – необхідна потужність на валу мішалки (241 кВт);

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного— ККД електродвигуна (0,85);

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного— ККД передачі (0,6).

Приклад для вирішення:

Потужність електродвигуна визначають по формулі:

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного

Задача 3. Розрахувати кількість сироробних Ван пв для сирцеху продуктивністю 30000 кг (сир російський) за добу. Кількість молока, яке загружається в ванну – 5000кг. Змін – 2.

Приклад для вирішення

Необхідну кількість сирних ванн (сировиготовлювачів) визначаємо за формулою:

Класифікація обладнання для виробництва сирів різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку полуавтомати для подачі сирного

MЗМ – кількість молока, яке переробляється на сир протягом однієї зміни, кг;

MС – кількість молока, яке загружається в ванну, кг

3. Рекомендована література

1. «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

2. Ю. М. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с.

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с.

5. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС