Глоссарий

 

Жиромир — прибор для определения массовой доли жира в молочных продуктах кислотными методами.

 

Поляриметр — прибор для определения сахарозы, основанный на измерении угла возвращения плоскости поляризации септические активными веществами.

 

Цукромир — прибор, применяемый для измерения сахаре аэрометрических методом.

Метод Бертрана — метод определения сахара, примененный на способности редукуючичих сахаров восстанавливать в щелочной среде двухвалентную медь в растворе Фенинга в одновалентном

 

Редуцирующие сахара — это равная смесь глюкозы и фруктозы, которая образуется при инверсии сахарозы.

Инверсия сахаров — это процесс образования глюкозы и фруктозы при расщеплении сахарозы в присутствии кислот.

Йодометрическим , перманганатометричний, фотометрический методы — которые используются для определения редуцирующих веществ и сахарозы.

 

Титрометричний метод — это метод основан на реакции титрования растворов продукта растворами щелочей.

Градус Тернера — количество мл 0,1 Н раствора NaOH, затраченного на нейтрализацию 19 молока.

Градус кислотности — количество мл 1н или 0,1 н щелочи необходимое для нейтрализации кислоты или кислых солей в 100 или 100 мл исследуемого продукта.

Активная кислотность — кислотность, характеризуется концентрацией диссоциирован ионов водорода.

Потенционометричний метод — это метод определения активной кислотности с применением разности потенциалов между двумя электродами.


Posted in Методы контроля пищевых производств
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС