Глосарій

Глосарій.

Інженерне проектування — це неперервний процес, у якому наукова та технічна інформація використовується для створення нового пристрою, машини або системи.

Конструювання — створення конкретної однозначної конструкції об’єкта згідно з проектом. Конструкція передбачає спосіб з’єднання, взаємодію частин, а також матеріал, з якого виготовляють окремі деталі або елементи.

Технічна пропозиція — початкова стадія проектування, яка відповідає технічному завданню.

Ескізний проект — його як правило розробляють в декількох варіантах і супроводжують техніко-екологічним аналізом, потім приймають за основу найбільш вдалий варіант.

Технічний проект — піски ескізного проектування, він містить сукупність конструкторських документів, які відображають повне технічне вирішення проблеми з усіма даними, достатніми для повного уявлення про будову об’єкта і основних його елементів.

Деталь — це виріб, виготовлений із матеріалу однієї марки без використання складальних операцій або з використанням місцевої з’єднувальної операції (зварювання, паяння, склеювання) і все це покрито хромом, міддю тощо.

Складальна одиниця — виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою на підприємстві за допомогою складальних операцій.

Комплекс — виріб, що складається з кількох окремих виробів, з’єднаних на підприємстві, яке його виготовляє, складань ними операціями, але призначений для виконання певних взаємопов’язаних експлуатаційних функцій, наприклад цех-автомобілів для виготовлення певних виробів (кузова легкових автомобілів), роботи для виготовлення термооброблених деталей.

Комплект — кілька виробів загального функціонального призначення. Допоміжного характеру, комплект запчастин, комплект інструменту і т. д.

Працездатність — поняття, що визначає такий стан машини, або довільної її складної одиниці чи деталі, при якому вона здатна виконувати задані функції з параметрами відповідно до вимог технічної документації.

Висока надійність — властивість машини, складальної одиниці або деталі виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої експлуатаційні показники в допустимих межах, протягом заданого часу.

Безпечність в експлуатації – характеризує придатність конструкції машини до нормальної експлуатації протягом визначеного тех. документацією часу строку служби без аварійних руйнувань, небезпечних для обслуговуючого персоналу, виробничого обладнання.

Технологічність і економічність машини — простота і найменші матеріальні затрати, при повних збереження працездатності надійності і експлуатації.

Екологічність машини — без шкідливого впливу на навколишнє середовища.

Сталь — залізо вуглецевий сплав із вмістом вуглецю до 2%

Чавун – залізовуглецевий сплав з вмістом вуглецю більше 2% та наявністю таких елементів як марганець, кремній, сірка, фосфор.

Цементація — насичення поверхневого шару матеріалу вуглецю до 2 мм.

Ціанування — дифузійний спосіб насичення вуглецем та азотом, а при азотуванні тільки азотом.

Кольорові метали — мідні, латунні, бронзові, бабітові, легкі сплави АL та Титан

Термічна обробка — процес нагрівання і охолодження метану при певних температурних режимах.

Механічною передачею називають механізм, що передає енергію від двигуна до робочого органу машини з перетворюванням параметрів руху.

Колова швидкість VЦе лінійна швидкість точок обертової ланки передачі, розміщених на відстані 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9001Або 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9002Від осі обертання

Колова сила 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9003Це сила, що діє на ланку передачі, спричинюючи її збертання або створюючи опір обертанню, і напрямлена по дотичній до траєкторії (кола) руху точки її прикладання

Колова сила 111.-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9003Це сила, що діє на ланку передачі, спричинюючи її збертання або створюючи опір обертанню, і напрямлена по дотичній до траєкторії (кола) руху точки її прикладання

Реферати

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС