Глосар_й

Глосарій

.

Енергійні кислоутворювачі – бактерії, що зумовлюють утворення повноцінного згустку.

Ароматизатори речовини, що застосовуються для надання аромату молочним продуктам.

Бактеріальна_закваска – одна чи декілька чистих культур мікроорганізмів, що використовуються для

Ферментації молочної сировини під час виробництва молочних продуктів.

Барвники органічні речовини, що використовуються для надання аромату молочним

Продуктам

Вершки жирова емульсія, яку одержують з молока сепаруванням, відстоюванням або

Іншим способом.

Випарювання — процес, який відбувається із-за різниці температур теплоносія і температури

Кипіння концентрує мого продукту

Емульсія дисперсна система, що складається з двох рідин, що не змішується з рідкою

Поверхнею розділу.

Жир речовина молока, що являє собою комплекс ліпідів вільних жирних кислот і

Розчинних в гліцеридній фазі супутніх речовин.

Загартування процес надання морозиву більшої стійкості шляхом зниження температури до

5-18ºС, та виморожування 75-85% води.

Заквашування внесення закваски в молочну сировину.

Збитість морозива характеристика його стану, що залежить від складу суміші, властивостей

Стабілізатора та жиру, гомогенізації, режиму фрезерування тощо

Згусток гель, який отримують під час коагуляції білків молока під дією ферментів та кислоти,

Або інших речовин.

Згущення — процес одночасного випарювання-концентрування сухої речовини молока.

Кисломолочний_сир білковий продукт, що виробляється сквашуванням молока, маслянки.

Маслянка плазма вершків, отримана під час переробки вершків на масло.

Мембранні_ процеси розділення молока на фракції.

Морозиво продукт, який отримують збиванням та заморожуванням суміші молочної або іншої

Сировини, стабілізаторів, ароматичних речовин.

Термін зберігання — проміжок часу, протягом якого продукт зберігається без змін своїх фізико-

Хімічних та органолептичних показників відповідно до вимог ВДТ

Наповнювачі харчові добавки немолочного походження, що дозволяють підвищити харчову

Цінність молочних продуктів та надати їм нові властивості.

Нормалізація отримання суміші з одним показником масової частки жиру.

Обробка_сирного_зерна відварювання, промивання та просушування сирного зерна.

Пресування_згустку ущільнення згустку з видаленням сироватки під дією зовнішніх

Навантажень.

Сиркові_вироби білкові кисломолочні продукти, що виробляється з кисломолочного сиру,

Підданого подрібненню, розтиранню з додаванням смакових та ароматичних речовин.

Сироватка частина молока, яка залишається після відділення білково-жирового

Концентрату шляхом біотехнологічного або хімічного впливу під час виробництва сиру,

Казеїну, молочно-білкових концентратів.

Стабілізатори речовини, які вводять до складу молочних продуктів для зміцнення структури,

Надання їй постійного стійкого стану або підтримання цього стану.

Сублімаційна_сушка процес виморожування вологи з одночасним підігріванням суміші.

Суха_речовина сухий залишок продукту після висушування при температурі 102±2ºС до

Постійної маси.

Фрезерування_суміші насичення суміші повітрям при одночасному заморожування.

Гомогеніза́ція— створення стійкою в часі однорідної (гомогенної) структури в двох-або

Багатофазній системі шляхом ліквідації концентраційних мікронеоднорідної, що утворюються

При змішуванні взаємно-нерозчинних речовин (вода-масло, етиловий спирт-ртуть).

Кисломолочні сирки – сиркові вироби розфасовані у споживчу тару.

Дротяні ножі – використовуються для подрібнення сирного згустку перед пресуванням.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС