Глосар_й

Глосарій

SРS-угода — Sanitary and Phytosanitary Меаsures Аgгееmеnt (санітарні та фіто — cанітарні нормативні межі). SРS включає основні аспекти безпеки харчових продуктів в торгівлі. Угода SРS визнає та керується стандартами і рекомендаціями Комісії Кодекс Аліментаріус.

Білок – речовина, що являє собою комплекс фракцій казеїну або (та) сироваткових білків молока.

Вершки – жирова емульсія, яку одержують з молока сепаруванням, відстоюванням або іншим способом.

Вітаміни – низькомолекулярні, біологічно активні органічні сполуки, необхідні для нормального обміну речовин в організмі.

Дезінфекція сукупність заходів, спрямованих на знищення збудників інфекційних хвороб тварин у навколишньому середовищі.

Жир – речовина молока, що являє собою складний комплекс ліпідів, вільних жирних кислот і розчинних в гліцеридній фазі супутніх речовин.

Закваска – одна чи декілька чистих культур мікроорганізмів, що використовуються для ферментації молочної сировини під час виробництва молочних продуктів.

Заквашування внесення закваски в молочну сировину.

Згусток – гель, який отримують під час коагуляції білків молока під дією ферментів та (або) кислоти або інших речовин.

Згущене молоко – харчовий продукт, різновид молочних консервів, який виготовляють згущенням вершків.

Згущені вершки – харчовий продукт, різновид молочних консервів, які виготовляють згущенням вершків.

Йогурт — кисломолочний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, який виробляють сквашуванням молока культурами видів Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus/

Кефір – кисломолочний напій, вироблений сквашуванням молока природною симбіозною закваскою, приготованою на кефірних грибках.

Кисломолочний_продукт – молочний продукт, що виробляється сквашуванням молока чи вершків, маслянки, сироватки чистими культурами молочнокислих бактерій з можливим додаванням культур дріжджі, оцтовокислих та протіоновокислих бактерій, харчових добавок.

Комісія Кодекс Аліментаріус — спільна комісія у складі ФАО/ВООЗ (FАО/WНО) із питань якості і безпеки харчових продуктів, її членами є понад 165 країн.

Контролювати — приймати всі необхідні заходи для того, щоб гарантувати і підтримувати відповідність критеріям, що визначені в НАССР плані.

Контроль — стан при якому застосовуються вірні методики та забезпечується відповідність встановленим критеріям.

Критичні межі (лімити) — являють собою величини або характеристики фізичного, хімічного чи біологічного характеру, які визначають межі між допустимим і недопустимим для того об’єкту що вимірюється. Вони показують момент коли допустима (контрольована) ситуація переходить в недопустиму (неконтрольовану) стосовно безпеки кінцевого продукту.

Лабораторія спеціально обладнане приміщення для проведення наукових, виробничо-контрольних і навчальних досліджень.

Лактоза – дисахарид, який складається із глюкози та галактози.

Лізоцим – антибіотична речовина білкової природи, міститься у виділеннях тварин (у сечі, слині, слизовій рідині).

Масло – високопоживний молочний продукт, виготовлений із вершків.

Маслянка – плазма вершків, отримана під час переробки вершків на масло.

Мастит – гострий запальний процес у тканинах молочної залози.

Мета роботи комісії — створення міжнародних стандартів по харчовим продуктам для безпеки споживачів.

Мікрофлора – сукупність різних видів мікроорганізмів, що населяють відповідне середовище (молоко, молочні продукти).

Молоко – продукт нормальної секреції молочних залоз.

Молочна промисловість – галузь, що об’єднує підприємства, які виробляють із молока молочні продукти.

Молочний_продукт – продукт, що виробляється із молока.

Молочний_цукор – лактоза є основним енергетичним джерелом біохімічних процесів в організмі людини і тварини.

Моніторингпроведення в запланованій послідовності серії спостережень або вимірювань контрольних параметрів для перевірки, чи знаходиться ККТ під контролем. Він включає систематичні спостереження, вимірювання, реєстрацію та оцінку.

НаповнювачІ – продукти, які вводять до складу молочних продуктів для надання їм нових смакових властивостей або підвищення харчової чи біологічної цінності.

Небезпечний фактор — біологічний, хімічний чи фізичний фактор в продукті чи його стан, який здатний викликати негативні наслідки для організму людини.

Нормалізація – доведення хімічного складу, до потрібного.

Нормалізоване_молоко_(вершки,_маслянка) молоко (вершки, маслянка), доведене (-і, — а) до потрібного хімічного складу, регламентованого діючою нормативно-технічною документацією.

Охолодження – зниження температури відповідно до вимог технологічних процесів.

Пастеризація – теплова обробка при температурі нижче 100°С з метою знищення вегетативних форм мікроорганізмів.

Пастеризоване_молоко_(вершки,_маслянка,_сироватка) — молоко (вершки, маслянка, сироватка), піддане (-і, — а) тепловій обробці при температурі нижче 100°С.

Перевірка — застосування методів, прийомів, тестів, інших способів оцінки в доповнення до моніторингу для оцінки відповідності НАССР плану.

Перевірка системи — проведення випробувань для перевірки загальної ефективності системи.

Підтвердження отримання доказів, що елементи плану НАССР дійсно ефективні.

План НАССР — документ, підготовлений у відповідності до принципів НАССР для забезпечення, контролю небезпечних факторів, які впливають на безпеку харчового продукту в межах харчового ланцюга.

Реєстрація інформації записи отримані при розробці і впроваджені плану ККТ. Інформація повинна забезпечити доступність всіх даних для повторної оцінки, перевірки аудиту.

Ризик – вірогідність негативних наслідків для здоров’я людини та серйозність таких наслідків, що викликані небезпечними факторами, які потрапляють в організм людини з харчовим продуктом.

Сир – білково-жировий харчовий продукт, який виготовляють з молока сільськогосподарських тварин.

Сироватка – частина молока, яка залишається після відділення білково-жирового концентрату шляхом біотехнологічного або хімічного впливу під час виробництва сиру, кисломолочного сиру, казеїну, молочно-білкових концентратів.

Сквашування – процес, протягом якого під дією молочнокислих бактерій, ферментів та інших речовин відбуваються певні фізико-хімічні зміни складових частин молока, внаслідок чого відбувається коагуляція білка та утворення згустку.

Сметана – кисломолочний продукт, що виробляється сквашуванням вершків чистими культурами молочнокислих стрептококів.

СТО (світова торгова організація) — Світова торгова організація (СТО) створена у 1995 році. Між її членами існує цілий ряд багатосторонніх торгових угод.

ТВТ — угода— ТесhnісаІ Ваггіегs tо Тгаdе Аgгееmеnt (угода по технічнім бар’єрам при торгівлі), яка безпосередньо пов’язана з вимогами Кодексу

Точкова проба — проба, взята одночасно з визначеної частини не штучної продукції (молока, вершків) у пакувальній одиниці.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС