Гістограми — №2

8. Вводимо номери інтервалів. Для цього в комірку D9 вводимо заголовок стовпця №. Починаючи з комірки D10 вводимо номериінтервалів від 1 приблизно до 25.

9. Розраховуємо границі й середини інтервалів. В комірці Е10 розраховуємо нижню границю першого інтервалу за формулою

Xmin – од. вим./2

Для цього в комірку Е10 вводимо формулу =E3-E2/2 і одержуємо значення нижньої границі першого інтервалу 0,05.

В комірці Е11 розраховуємо нижню границю другого інтервалу, додаючи до нижньої границі першого інтервалу значення кроку. Формула в комірці Е11 буде виглядати =E10+E7. Після вказівки необхідної абсолютної адресації копіюємо цю формулу в діапазон Е12:Е34.

В комірці F10 розраховуємо верхню границю першого інтервалу, додаючи до його нижньої границі значення кроку. Після вказівки необхідної абсолютної адресації отриману формулу копіюємо в діапазон F11:F34.

В комірці G10 розраховуємо середнє значення першого інтервалу, наприклад, по статистичній формулі СРЗНАЧ. Отриману формулу копіюємо в діапазон G11:G34.

Оскільки вже в десятому інтервалі нижня границя дорівнює 1,85, що більше Xmax, та необхідна кількість інтервалів дорівнює 9. Тому вміст комірок діапазону D19:F34 варто очистити.

10. Підраховуємо частоти появи результатів вимірів в інтервалах. В комірці Н10 розраховуємо частоту для першого інтервалу за допомогою статистичної функції СЧЕТЕСЛИ. Функція СЧЕТЕСЛИ підраховує кількість непустих комірок у зазначеному діапазоні, що задовольняють заданій умові. Варто підрахувати, скільки разів у діапазоні B3:B102 зустрічаються комірки, значення яких знаходяться в границях першого інтервалу, тобто більше 0,05, але менше 0,25. Таким чином, треба підрахувати комірки, значення яких задовольняють подвійній умові. Однак функція СЧЕТЕСЛИ використовує тільки одинарну умову. Тому у формулі, що записується в комірці Н10, функцію СЧЕТЕСЛИ використовуємо двічі. Спочатку у функції СЧЕТЕСЛИ вводимо діапазон В3:В102 і умова “>0,05”. (на жаль, не можна зазначити умову ‘>E10”, посилаючись на значення нижньої границі інтервалу, оскільки функція СЧЕТЕСЛИ використовує в умові критерій у формі числа, виразу або тексту, але не у формі посилання на комірку). Потім переводимо курсор у рядок формул, ставимо знак мінус, знову вводимо функцію СЧЕТЕСЛИ, вказуємо в ній діапазон В3:В102 і умова “>0,25”. У результаті одержуємо розрахункову формулу =СЧЕТЕСЛИ(B3:B102;»>0,05″)–СЧЕТЕСЛИ(B3:B102;»>0,25″), за якою розраховується частота для першого інтервалу. Після вказівки абсолютної адресації для інтервалів копіюємо цю формулу в діапазон Н11:Н18. Оскільки у формулі, що копіюється, границі інтервалів були зазначені чисельними значеннями, то у формулах комірок діапазону Н11:Н18 варто виправити чисельні значення границь на відповідні тому або іншому діапазону. Наприклад, в комірці Н11 формула буде виглядати так: =СЧЕТЕСЛИ($B$3:$B$102;»>0,25″)–СЧЕТЕСЛИ($B$3:$B$102;»>0,45″).

Результати розрахунків показані на Рис.12.

Гістограми

Рис.12. Розрахунок даних для побудови гістограми в прикладі.

11. Будуємо гістограму розподілу. Відкриваємо майстер діаграм, вибираємо тип ГИСтограмМА та вид Обычная гистограмма. На другому кроці на вкладинці Диапазон данных указуємо діапазон Н10:Н18. На вкладинці Ряд у рядку ПОДписИ По Оси Х вказуємо діапазон G10:G18 (можливо вказівка діапазону Е10:F18). На третьому кроці вводимо заголовки по осях, а також відміняємо легенду й лінії сітки. Після створення діаграми редагуємо її, використовуючи контекстне меню. Зокрема, відкривши контекстне меню на одному зі стовпців діаграми, вибираємо команду Формат рядОВ Данных, вкладинку ПараметрЫ, і встановлюємо ширину зазора 0.

Готова гістограма показана на Рис.13,а.

Можливе представлення гістограми у вигляді неперервної кривої або ламаної лінії. Для цього треба в області гістограми відкрити контекстне меню, вибрати команду Тип дИАграмМЫ…, вибрати діаграму Точечная і відповідний її вигляд (Рис.13,б, в).

Отримана гістограма близька до звичайної гістограми з двосторонньою симетрією, що вказує на стабільність процесу.

Завдання:

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу.

2. Побудувати гістограму за результатами виміру процентного вмісту вуглеводів у ковбасі (табл.6). Які міри необхідні для стабілізації технологічного процесу?

а б

ГістограмиГістограми

в

Гістограми

Рис.13. Гістограма у вигляді стовпчикової діаграми (а), ламаної лінії (б)

Та неперервної кривої (в).

Таблиця 6.

10,6

10,4

11,1

10,5

10,7

10,2

10,6

10,7

10,4

10,7

10,4

10,5

10,9

10,6

10,7

10,6

10,7

10,5

10,3

10,7

10,3

10,7

10,6

10,7

10,5

10,9

10,6

10,9

10,4

10,8

10,5

10,8

10,7

10,3

10,8

10,5

10,4

10,5

10,7

10,6

10,4

10,3

10,6

10,7

10,5

10,9

10,6

11,0

10,6

10,8

10,5

10,8

10,4

10,8

10,9

10,5

10,9

10,6

10,9

10,4

10,4

10,6

10,8

10,4

10,5

10,7

10,4

10,7

10,6

10,7

10,5

10,8

10,5

10,3

11,0

10,6

10,3

10,5

10,8

10,6

10,6

10,5

10,4

10,7

10,6

10,8

10,7

10,3

10,6

11,0

10,7

11,1

10,5

10,6

10,5

10,5

10,4

10,8

10,4

10,6

11,0

10,7

10,3

10,8

10,7

10,2

10,8

10,6

10,8

10,8

10,5

10,7

10,8

10,4

10,6

10,5

10,7

11,1

10,5

10,6

10,7

10,6

10,7

10,3

10,7

10,3

10,6

10,8

10,1

10,7

11,0

10,5

10,5

10,1

10,3

11,0

11,2

10,6

11,1

10,2

3. Зберегти файл робочої книги на жорсткому диску у своїй папці.

4. Роздрукувати результати та формули, за якими вони отримані.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС