Форматування текстовоі інформаціі

Практичне заняття

Форматування текстової інформації

МЕТА РОБОТИ — вивчення основних тегів, використовуваних при проектуванні HTML-сторінк.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Класифікація тегів за призначенням

Q Заголовки. Теги H1| — H6|

Зумовлено шість стилів заголовків від H1| до H6|, що відрізняються по висоті шрифту (H1| — найбільший).

Для додаткового форматування тексту в цих тегах зазвичай|звично| використовуються властивості align| і style|.

Відповідно до наступного|слідуючого| прикладу|зразка| текст «Список груп» буде записаний як заголовок другого рівня, розташований|схильний| по центру сторінки, і для його написання почне|стане| використовуватися шрифт sans-serif| червоного кольору|цвіту|:

<H2| align=left| style=»font-family|: sans-serif|; color|: red»>Список| групп</H1>

Q Розділення|поділ| на рядки і абзаци. Теги BR|, P, HR|

Для виділення з|із| суцільного тексту окремих рядків і абзаців використовуються теги <BR|>, <P>|, <HR|>.

<BR|> — виділення рядка без розділення|поділу| на абзаци. Це непарний тег. Для його застосування|вживання| досить в кінці|у кінці| рядка записати один тег <BR|> і продовження тексту почнеться з наступного|такого| рядка. При цьому буде збережений міжрядковий інтервал, що діє в абзаці.

<P> — виділення абзацу. Текст усередині|всередині| тегів <P></P> групується в окремий абзац і відділяється|відокремлюється| від іншої частини|частки| тексту збільшеним міжрядковим інтервалом.

<HR|> — вставляє горизонтальну розділову лінію, що проходить через всю сторінку. Також є|з’являється| непарним тегом.

Наприклад, якщо використовувати таке поєднання тегів:

<P><HR><P>Строка 1 <BR>Строка 2<BR></P>Строка 3</P>

То текст на сторінці почне|стане| виглядати таким чином:

Форматування текстовоі інформаціі

Рядок 1

Рядок 2

Рядок 3

Q Форматування тексту. Теги FONT|, B, I, U, S, SUB|, SUP|, BIG|, SMOL|, CENTER|, BLOCKQUOTE|, OL|, UL|, LI|

Тег <FONT|> найчастіше використовується для комплексного форматування тексту на HTML-сторінке| завдяки тому, що володіє набором властивостей, за допомогою яких можна змінювати|зраджувати| вигляд|вид| (властивість face|), розмір (size|) і колір|цвіт| (color|) шрифту, яким відображається|відображує| текст.

Наприклад, завдання|задавання| наступних|слідуючих| властивостей приведе до того, що текст відобразиться|відображуватиме| відповідно до типу|типа| «fantasy|» розміром 12 і жовтим кольором|цвітом|:

<FONT| size=12| face=fantasy| color=Yellow>Текст</FONT>

Окрім|крім| тега <FONT|>, для форматування тексту зазвичай|звично| використовуються теги, які встановлюють наступні|слідуючі| варіанти відображення тексту:

<B> – напівжирне написання;

<I> – курсивне написання;

<U> – текст підкреслений;

<S> – текст закреслений;

<SUB|> – нижній індекс;

<SUP|> – верхній індекс;

<BIG|> – збільшення шрифту тексту на один розмір;

<SMOL|> – зменшення шрифту тексту на один розмір;

<CENTER|> – центрування HTML| — елементів| щодо|відносно| сторінки;

<BLOCKQUOTE|> – додавання|добавляти| відступу в тексті;

<OL|>, <UL|> – перетворить рядки тексту, помічені|позначити| тегами <LI|>, — відповідно нумерований і маркірований списки.

Приклад|зразок| комплексного використання тегів форматування тексту:

<CENTER|>

<B>Текст1| </B><I>Текст2 </I><U>Текст3 </U><S>Текст4 </S>

<SUB>Текст5| </SUB><SUP>Текст6 </SUP>

<BIG>Текст7| </BIG><SMALL>Текст8 </SMALL>

<B><I><U>Текст9</B></I></U>

<BLOCKQUOTE>Текст10</BLOCKQUOTE>

<OL><LI>Текст| 11 <LI|> Текст 12 <LI|> Текст 13</OL>

</CENTER|>

O Результати їх застосування|вживання|, що відображаються|відображують| на сторінці:

Текст1 Текст2 Текст3 Текст4 Текст5 Текст6 Текст7 Текст8 Текст9

Текст10

1. Текст 11

2. Текст 12

3. Текст 13

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор.

3 Відкрити|відчиняти| HTML-сторінку| командою «Файл – Відкрити|відчиняти|». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm».

4 Використовуючи теги, виконати форматування тексту відповідно до додатку|застосування| 1.

5 Зберегти файл під тим же ім’ям командою «Файл – Зберегти як». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «ki_button, htm|».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Текстовий файл, що містить|утримує| теги, необхідні для форматування тексту HTML|, – сторінки, і збережений під ім’ям «ki_button|.htm».

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Що таке проектування і проект?

2. Мета і завдання проектування.

3. Які принципи розміщення підприємств молочної промисло­вості?

4. Які основні напрями проектування підприємств?

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС