Етнонаціональні відносини й національна політика

8. Тема: Етнонаціональні відносини й національна політика

1. Мета роботи : визначення ролі національних відносин у політичному житті суспільства; ознайомлення з проблемою походження та сутністю нації; розгляд понять «національне питання» «національна політика», визначити основні напрямки етнонаціональної політики України?

Студент повинен знати: сутність національних відносин у політичному житті суспільства, проблеми походження нації.

Студент повинен уміти: визначатися в системі взаємодії держави та нації, основних напрямках етнонаціональної політики України.

2. Типові завдання

1. Сутність етнонаціональних відносин в сучасних умовах.

Характеризуючи зміст етнонаціональних відносин, слід дати визначення понять:»етнос», «народність», «нація».

І. За сталінським визначенням нація має чотири ознаки: спільність території, економічного життя, мови, особливостей психічного складу й культури.

На думку автора психологічної теорії нації О. Бауера головним для нації є: “спільність характеру людей, виробленого на ґрунті спільної долі”.

Дайте визначення поняття «етнонаціональні відносини» та «етнополітика».

2. Націоналізм:теорія та політика

Дайте визначення поняття «націоналізм». Хто був ідеологом українського націоналізму на початку ХХ ст.? Які принципи націоналізму знаходять вияв в сучасній державній політиці.

1. У процесі здійснення реформ влада вивчає і використовує історичний досвід інших країн. Дайте оцінку висловлюванням, у яких вказується на можливість позитивних або негативних наслідків застосовування традицій інших народів.

А) “коли народ піддається тиску чужих йому думок та звичаїв, не має в собі сили переробити їх особистою сутністю – тоді він вмирає політично”. (В. Бєлінський).

Б) “механічне перенесення… західної традиції дає мало доброго…Звичайно, можна спробувати “увійти в коло цивілізованих народів, тобто в чужий суперетнос, але ця інтеграція відбудеться за умов повної відмови від національних традицій з поступовою асиміляцією”. (Л. Гумільов).

В) “європейський вибір означає для нас, насамперед, побудову, — крок за кроком, громадянського суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства. Поглиблення державного суверенітету і наш поступовий шлях до європейської інтеграції мають органічно доповнювати один одного, не суперечити, а бути єдиним цілим”. (Стратегія розвитку України).

3. Особливості етнонаціональних відносин в Україні.

Охарактеризуйте сучасну етнічну ситуацію в Україні. В яких регіонах проживає найбільше представників національних меншин? Якими державними документами регулюються міжетнічні відносини? Чи існують проблеми в етнонаціональних відносинах і якими політичними засобами вони долаються?

А) Дайте визначення понять «національність», «національна меншина»

Б) Яке місце національні відносини посідають у політичному житті?

В) Що є об’єктами національної політики?

Г) Назвіть ключові принципи національної політики (етнополітики), які вироблені міжнародним співтовариством.

Д) В чому полягають відмінності між поліетнічним та етнічним змістом національної політики?

Е) Національні відносини в сучасному світі підпорядковуються двом взаємозалежним тенденціям. Назвіть їх.

3. Питання для самоконтролю

Яка роль націй, етнонаціональних відносин у політичному житті? Хто виступає суб’єктами та об’єктами національної політики? Як співвідносяться соціальна і національна політика? В чому полягає сутність націоналізму і які існують його різновиди? Що є вирішальною ознакою нації, без якої вона не може існувати? Який зв’язок мають релігійні питання та національні? В чому сутність політичної нації?

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС