Документи із загальних питаньрозпорядчі та організаційгі докумети

Тема: Документи із загальних питань. Організаційно розпорядчі документи.

1.Мета роботи:

Закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

1Мова і стиль організаційно — розпорядчих документів

2.Правила скорочень у текстах документів

3. Організаційно – розпорядчі документи

3.1 Інструкція

3.2 Положення

3.3 Постанова

3.4 Правила

3.5 Наказ

3.6 Розпорядження

3.7 Рішення

3.8 Вказівка

3.9 Статут

2. Типові завдання

Завдання 1.

Складіть наказ директора закладу, який би відображав питання внутрішнього розпорядку.

Завдання 2

Складіть розпорядження директора підприємства про проведення ремонтних робіт.( З кутнім розташуванням реквізитів)

Завдання 3.

Складіть вказівку заступника директора фірми з кутнім розташування реквізитів.

Завдання 4

Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку, затверджені керівником підприємства, погоджені загальними зборами трудового колективу, завізовані юрисконсультом.

Завдання 5

Складіть проект розпорядження директора фірми про проведення ремонтних робіт, назначити відповідальну особу, і особу яка буде здійснювати контроль. Документ направити в справу. (Кутове розташування реквізитів).

Завдання 6

Оформіть титульну сторінку затвердженого статуту підприємства, зареєстрованого 1.10.2005.

Завдання 7

Складіть форму стандартного статуту.

Завдання 8

Складіть формуляр-зразок вказівки про графік відпусток.

3. Питання для закріплення і самоконтролю.

Які головні ознаки офіційно-ділового стилю? Наведіть приклади офіційно-ділового стилю? Яких правил слід дотримуватися під час складання тексту документів? Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень. Які правила оформлення сторінок документа. Дати визначення, що таке рубрикація? Що таке абзац? Скільки є систем нумерації. Які є системи нумерації, назвати та дати визначення.

10.Які основні правила оформлення документів?

11. Дайте характеристику Інструкції та її основним реквізитам.

12. Дайте характеристику постанові та її основним реквізитам.

13.Наказ, види наказів.

14. Що таке статут, які його основні реквізити.

15. Дайте характеристику рішенню, як розпорядчому документу.

4. Довідковий матеріал:

А. Н.Діденко “Сучасне діловодство”, Київ “Либідь” 1998 р.

А. С.Головач “Зразки оформлення документів”, Донецьк “Сталкер” 1997 р.

С. В.Глущик, О. В.Дияк, С. В.Шевчук “Сучасні ділові папери”, Київ “А. С.К.” 1998 р.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС