Документація по кадрам

Тема: Документація по кадрам.

1.Мета заняття: закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з теми „ Кадрове діловодство”, набути навички та уміння самостійно вирішувати деякі практичні питання діловодства, вивчити основні правила та вимоги до складання та оформлення наступних документів:

Особові картки;

Заяви;

Накази по особовому складу;

Характеристики;

Автобіографії;

Резюме; анкети;

Трудова книжка. Загальні вимоги до ведення трудових книжок.

Внесення відомостей про працівника.

Внесення відомостей про роботу.

Внесення відомостей про нагородження і заохочення.

Внесення змін в трудову книжку.

Видача дубліката трудової книжки.

Облік та зберігання трудових книжок.

Ведення трудових книжок на працівників, які працюють на фізичних осіб.

2. Типові завдання

Завдання 1.

Складіть заяву про прийняття на роботу з візами і резолюцією.

Завдання 2

Складіть проект наказу про переведення співробітника в інший структурний підрозділ.

Завдання 3

Складіть заяву про звільнення з роботи.

Складіть характеристику студента.

Завдання 4.

Складіть резюме особи, яка бажає зайняти посаду юрис-консульта.

Завдання 5.

Оформіть обкладинку особової справи.

Завдання 6.

Заповніть особову картку працівника.

Завдання 7.

Складіть наказ про заохочення.

Завдання 9.

Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

Завдання 10

Складіть характеристику студента.

Завдання 11.

Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням

Завдання 12

Оформіть запис до трудової книжки про прийняття на роботу

Завдання 13

Оформіть першу сторінку трудової книжки.

Завдання 14.

Оформіть зміну прізвища на титульній сторінці трудової книжки.

Завдання 15.

Оформіть витяг з трудової книжки.

Завдання 16.

Заповніть книгу обліку руху трудових книжок і вкладок до них.

Завдання17.

Складіть акт про списання бланків трудових книжок і бланків укладок до трудових книжок.

Завдання 18.

Виправте помилку у відомостях про звільнення ( невірно записана підстава звільнення).

Завдання 19.

Оформіть запис до трудової книжки про переведення на іншу посаду.

Завдання 20

Внесіть до трудової книжки відомості про нагородження особи орденом „За мужність”.

3. Питання для закріплення та самоконтролю

Як правильно скласти наказ з особового складу Види наказів з особового складу.
Мова наказів.
Реквізити наказів.
Вимоги до оформлення наказів.
Порядок підготовки наказів з особового складу.
Реєстрація та зберігання наказів.

3. Організаційні форми, структура та штатний склад кадрових служб сучасних підприємств

4. Нормативні документи, які регламентують діяльність кадрових служб та їх працівників (штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про кадрову службу, посадові інструкції та інше)

5. Планування потреб у кадрах та його забезпечення. Підбір та розміщення персоналу

6. Планування і забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, підготовка і проведення атестації керівних працівників і спеціалістів

7. Основні вимоги до ведення кадрового діловодства, склад та види документації

8. Порядок, технологія підготовки та оформлення розпорядчих документів

9. Облік кадрів: формування та ведення особових справ. Ведення обліково-довідкових картотек

10. Оформлення, ведення та облік трудових книжок. Систематизація та зберігання документів

11. Підготовка встановленої статистичної звітності з кадрів

На яких працівників заводиться трудова книжка? Чи заводиться трудова книжка на осіб, які працюють за сумісництвом? Чи зазначаються стягнення в трудовій книжці? Які відомості вносять до трудової книжки? Чи дійсна вкладка без трудової книжки? В яких випадках видається дублікат трудової книжки? Яким чином заповнюється дублікат трудової книжки? Яким чином здійснюється облік трудових книжок? Яким чином заповнюється витяг з трудової книжки? Яким чином робляться виправлення в трудовій книжці?

4. Довідковий матеріал

1. Iнструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (витяг)Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. №58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за №110

Iз змінами, внесеними згідно з наказом Мінпраці №29 від 26.03.96 р

Законодавство України про працю: Зб. законодавчих матеріалів /Уклад. І. В. Зуб. — 2-е вид., доп. — К.: А. С.К., 2002. — 303 с. — (Нормативні документи та коментарі). Матвєєва В. Кадрова документація. — 2-ге вид. — Х.: Фактор, 2002. — 307 с

4. Козоріз В. П., Лапицька Н. І. агальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. — К.: МАУП,

2002. — 168 с.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС