Дипломне проектування — №2

Викладення текстової частини даного питання, як і у вступі до розділу, рекомендується не позначати номером та назвою підрозділу, а обмежуватись лише розділенням матеріалів тексту по абзацам. Це визвано невеликою кількістю сторінок розділу охорони праці, а отже номерне розділення питань підрозділів носить умовний характер.

Після текстового поєднання вступу та аналізу охорони праці, в Цьому розділі необхідно розкрити наступні питання системи управління охороною праці та елементи організації охорони праці на підприємстві:

§ Юридична база функціонування охорони праці підприємства.

§ Права та обов’язки з охорони праці посадових осіб та спеціалістів.

§ Нагляд та контроль за дотриманням вимог з охорони праці.

§ Відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

§ Планування робіт з охорони праці. Номенклатура заходів.

§ Фінансування заходів з охорони праці.

§ Стимулювання робіт з охорони праці.

§ Навчання з питань охорони праці.

§ Розслідування та облік нещасних випадків.

§ Дослідження виробничого травматизму.

Викладення кожного із наведених питань системи управління охороною праці повинно бути розглянуте з позиції аналізу, що передбачає певну схему послідовності розгляду питання. Наприклад: при розгляді питання юридичної бази функціонування охорони праці на підприємстві слід навести дані про те;

— які документи складають юридичну базу на аналізуємому підприємстві;

— які документи повинні складати юридичну базу на підприємстві у відповідності до чинного Законодавства України про охорону праці;

— які відмінності між наведеними даними та причини їх невідповідності.

У разі повної відповідності юридичної бази підприємства чинному Законодавству України про охорону праці текс освітлення даного питання може бути представлений для прикладу наступним виразом: Аналізуючи стан охорони та організації праці, можна відмітити, що на даному підприємстві охорона праці організована на підставі і у відповідності з чинним законодавством.

Базою для розгляду питань системи управління охороною праці є матеріали лекційного курсу навчальної дисципліни «Основи охорони праці», (тема лекції «Організаційні основи охорони праці»), та в цілому нормативні документи Законодавства України про охорону праці.

Певну увагу слід приділити питанню дослідження виробничого травматизму, а саме поряд з освітленням матеріалів обліку травматизму необхідно навести дані про нещасні випадки у формі наступної таблиці.

Таблиця №

Показники стану охорони праці в__________________За________Р. р.

(назва підприємства)

Показники

Одиниця виміру

По рокам

200_

200_

200_

Середньооблікова кількість працюючих, (Р)

Чол.

Кількість нещасних випадків, (Т)

Випад.

У тому числі з летальним наслідком,(ТСМ..)

Випад.

Кількість днів непрацездатності, (ДН)

Днів

Матеріальні збитки від травматизму

Грн.

Коефіцієнт частоти травматизму, (КЧ.)

Коефіцієнт важкості, (Кв)

Коефіцієнт втрат робочого часу, (КВЧ)

Асигновано коштів на охорону праці

Грн.

Витрачено

Грн.

Кількість пожеж

Вип.

Матеріальні збитки від пожеж

Грн.

Для розрахунку коефіцієнту частоти слід використати формулу:

Дипломне проектування

Коефіцієнту тяжкості:

Дипломне проектування

Коефіцієнту втрати робочого часу:

Дипломне проектування

Де: Т кількість нещасних випадків;

Д кількість днів непрацездатності;

Р середньооблікова кількість працюючих, чол.;

ТСМ кількість нещасних випадків з летальним наслідком.

Для проведення аналізу травматизму необхідно ознайомитись з актами форми Н-1 на кожний випадок виробничого травматизму за останні 3-5 років на підприємстві та з матеріалами звітності по формі 7-ТНВ.

При аналізі виробничого травматизму необхідно дати порівняльну характеристику даних, а також розкрити причини нещасних випадків та пожеж.

Матеріали аналізу системи управління охороною праці на підприємстві, а саме в частині недоліків та невідповідності Законодавству України про охорону праці в подальшому стають об’єктом розробки організаційно-правових заходів безпеки. Але перш ніж приступити до розробки заходів безпеки в матеріалах розділу слід звернути увагу на можливі зміни в технологічних процесах, передбачених тематикою дипломного проектування.

7. Розгляд потенційних небезпек по технологічному процесу.

Впровадження нових технологічних процесів, зміни в харчових технологіях, адаптація технологічних процесів до умов підприємств, передбачених тематикою дипломного проектування, носить певні зміни також і в системі захисту працюючих від можливих, потенційно шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Стосовно технологічних процесів переробки та переліку шкідливих та небезпечних виробничих факторів при застосуванні машин та обладнання в харчовій галузі, можна відмітити, що існують галузеві стандарти у вигляді, наприклад, «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування», або «Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних підприємств», «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока», де наведений повний перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів для різноманітних технологічних процесів та обладнання в галузі харчових технологій.

В дипломних роботах матеріали даної частини розділу повинні бути наведені в певній послідовності:

— Наводиться короткий опис впроваджених технологій, технологічних процесів, машин чи обладнання у відповідності до матеріалів передбачених дипломною роботою. Наприклад: В матеріалах дипломного проекту наведені дані стосовно проекту м’ясного цеху. Коротко цей процес виробництва можна охарактеризувати наступними технологічними операціями та застосуванням відповідного обладнання, такими як: Обвалювання і жилкування виконується на робочих столах ручним способом з використання небезпечного ріжучого інструменту та додатково забезпечуються дошками – вкладишами. М’ясорубка застосовують для подрібнення м’яса. Кутер застосовують для тонкого подрібнення м’яса. Шпигорізки використовуються для нарізання шпика. Приготування фаршу здійснюється з використанням вовчка для подрібнення м’яса та жиросировини.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС