Діловодство як галузь ведення документів

Тема : Діловодство як галузь ведення документів. Становлення документування та діловодства.

Мета заняття: закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

Поняття діловодства.

Види діловодства.

Історія розвитку діловодства.

Документ. Класифікація документів

Ситуації до теми:

Ситуації 1. Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів. Яких документів?

Ситуації 2. Документ – це інформація, яка використовується в управлінні та обов’язково фіксується матеріальними носіями. Які основні фіксаційні основи можуть бути для документів?

Ситуації 3. Організація роботи з документами – це створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві. Як це відбувається в організації?

Питання до закріплення і самоконтролю:

1. Діловодство – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) правильної відповіді немає.

2. Документ – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) правильної відповіді немає.

3. Організація роботи з документами – це:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві;

Г) правильної відповіді немає.

4. Основним шляхом покращання діловодства в будь-якій організації є:

А) діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації з ними;

Б) інформація, яка використовується в управлінні і обов’язково фіксується матеріальними носіями;

В) створення умов для руху, пошуку і зберігання документів у діловодстві;

Г) правильної відповіді немає.

Що таке діловодство?

Які основні функції документів у діловодстві?

Як будується організація роботи з документами?

Охарактеризуйте сутність діловодства.

Дайте характеристику документа як інформації, що використовується в управлінні.

Як відбувається організація діловодства в організації?

Охарактеризуйте основні шляхи покращання діловодства.

Довідковий матеріал:

1. Завадський Й. С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.

2. Осипова Г. Ф. Работа руководителя с документами. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Экономика, 1983. – 48 с.

3.Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д., Чупріна М. О.Ділові папери в менеджменті.Навчальний посібник.Київ:ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002,272 с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС