Діаграми розсіювання

Лабораторна робота № 4.

Діаграми розсіювання

Методичні вказівки

Діаграма розсіювання (розкиду) показує взаємозв’язок між двома видами зв’язаних даних і підтверджує їхню залежність. Такими двома видами даних можуть бути характеристика якості та чинник, що впливає на неї, дві різних характеристики якості, два чинники, що впливають на одну характеристику якості, і т. д.

Для побудови діаграми розсіювання потрібно не менше 30 пар даних (x, y). Осі x та y будують так, щоб довжини робочих частин були приблизно однакові. На діаграму наносять точки (x, y), назву діаграми, а також інтервал часу, число пар даних, назви осей, ПІБ, посада виконавця, і т. д. Точки, що далеко відстоять від основної групи, є викидами, і їх виключають.

Можливі різні варіанти скупчень точок. Для встановлення сили зв’язку корисно обчислити коефіцієнт кореляції за формулою

Діаграми розсіювання

Коефіцієнт кореляції використовують тільки при лінійному зв’язку між величинами. Значення r знаходиться в межах від –1 до +1. Якщо r близько до 1, є сильна позитивна кореляція (сильний зв’язок між рядами даних). Якщо r близько до –1, є сильна негативна кореляція. При r, близькому до 0, кореляція слабка (відсутня). Якщо r близько до 0,6 (або –0,6), кореляційна залежність вважається існуючої.

Характерні варіанти скупчень точок показані на Рис.10.

Діаграми розсіювання

Рис. 10. Характерні варіанти скупчень точок на діаграмах розсіювання

Можна оцінити вірогідність коефіцієнта кореляції. Для цього обчислюють його середню помилку за формулою

Діаграми розсіювання

При r/mr ³ 3 коефіцієнт кореляції вважається достовірним, тобто зв’язок доведений. При r/mr < 3. зв’язок недостовірний.

Завдання:

1. По експериментальним даним (табл. 3), що показує розривне зусилля y, гс тарноої поліетиленової плівкивизначеного сорту товщиною x см, побудувати діаграму розсіювання, розрахувати коефіцієнт кореляції (застатистичною формулою КОРРЕЛ) таоцінити його вірогідність. Чи можна визначати розривне зусилля тарноої поліетиленової плівки даного сорту по її товщині?

Таблиця 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

0,20

0,19

0,28

0,26

0,23

0,21

0,24

0,26

0,28

0,25

Y

64

65

69

69

66

65

67

67

70

68

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X

0.25

0.22

0.18

0.26

0.17

0.30

0.19

0.25

0.29

0.27

Y

67

66

63

68

62

70

64

68

69

68

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

X

0,20

0,19

0,29

0,31

0,24

0,22

0,27

0,23

0,25

0,17

Y

63

66

70

72

66

65

69

65

69

61

2. У таблиці 4 подані дані взаємозалежності між вмістом (%) компонента А в деякому виді сировини і твердістю сиру. Розглянути кореляційну взаємозалежність між відсотковим вмістом x та твердістю y.

Таблиця 4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

3,9

6,5

3,7

4,5

5,0

5,8

3,3

6,2

3,6

3,9

5,1

6,4

Y

56

55

43

55

46

54

42

63

48

45

50

58

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

4,2

4,9

6,0

5,4

4,4

3,8

6,7

4,6

4,3

6,3

5,2

6,4

Y

50

54

52

50

60

53

63

51

45

60

48

61

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

X

6,2

5,5

2,7

2,8

5,4

5,8

6,6

5,3

4,2

4,3

4,0

5,4

Y

56

46

41

43

58

60

61

55

46

53

51

56

3. Зберегти файл робочої книги на жорсткому диску у своїй папці.

4. Роздрукувати результати та формули, за якими вони отримані.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС