Діаграма парето

Самостійна Робота № 1

Діаграма Парето

Діаграма Парето будується у виді стовпчикового графіка і показує в спадному порядку відносний вплив кожної причини на загальну проблему. Крім того, на діаграмі зазвичай приводять кумулятивну криву накопиченого відсотка причин.

Діаграма Парето дозволяє аналізувати проблеми з будь-якої сфери діяльності підприємства, у тому числі в сфері керування якістю. Причини змін якості діляться на дві групи: нечисленні істотно важливі і численні несуттєві. Усуваючи причини першої групи, можна усунути майже усі втрати, спричинені зниженням якості.

Діаграму Парето доцільно застосовувати разом із причинно-наслідковою діаграмою.

При використанні діаграми Парето зазвичай спочатку будують діаграму за результатами діяльності для виявлення головної з існуючих проблем. Потім будують діаграму по причинах для виявлення головних причин цієї проблеми та її вирішення і т. д. Після проведення коригувальних заходів діаграму Парето можна знову побудувати і перевірити ефективність проведених поліпшень.

При використанні діаграми Парето для контролю найважливіших чинників поширений АВС-аналіз. Наприклад, якщо на складі знаходиться велике число деталей, проводити контроль усіх деталей неефективно. Але якщо розділити деталі на групи по їхній вартості, то на частку групи найбільш дорогих деталей (група А), що складають 20-30% від загального числа деталей, прийдеться 70-80% від загальної вартості всіх деталей. На частку групи найдешевших деталей (група С), що складає 40-50% від усієї кількості деталей, прийдеться усього 5-10% від загальної вартості. Вартість проміжної групи (група В) складає 20-30% від загальної вартості. Контроль деталей на складі буде ефективним, якщо контроль деталей групи А буде самим жорстким, а контроль деталей групи С – спрощеним.

Рекомендується складати декілька допоміжних діаграм, що входять до складу групи А, із тим щоб, послідовно аналізуючи їх, в остаточному підсумку скласти окрему діаграму Парето для конкретних явищ недоброякісності.

Приклад. Досліджувати проблему появи браку при випуску деталей.

З обліком того, що втрати від браку однієї деталі кожного виду приблизно однакові, у якості одиниці виміру вибираємо число дефектних деталей кожного виду. Після заповнення контрольних листків одержуємо дані, подані в табл.1.

Таблиця 1.

№ деталі

1

2

3

4

5

6

Інші

Число дефектних деталей

255

101

59

39

26

15

11

По отриманим даним розробляємо таблицю для перевірок даних. Створюємо нову книгу Excel. В комірку А1 уводимо заголовок роботи. В комірки А3:Е3 уводимо заголовки: № деталі, Число дефектних деталей, Накопичена сума деталей, Відсоток деталей, Накопичений відсоток. Для компактного розміщення заголовків виділяємо третій рядок і використовуємо команду Формат4Ячейки, вкладинку Выравнивание, режим вирівнювання по вертикалі По центрУ, режим відображення ПереноситЬ По Словам.

В комірки А4:В10 уводимо дані з таблиці 1. В комірку А11 уводимо заголовок Разом. В комірці В11 розраховуємо сумарне число дефектних деталей за допомогою математичної формули СУММ.

Для розрахунку накопиченої суми деталей в комірку С4 уводимо значення 255, тобто число дефектних деталей 1. В комірці С5 підсумовуємо число дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =C4+B5. Для розрахунку накопиченої суми деталей в інших комірках копіюємо формулу з комірки С5 у діапазон С6:С10.

Для розрахунку відсотка деталей варто поділити число дефектних деталей кожного виду на загальне число дефектних деталей і помножити на 100. Таким чином, в комірку D4 уводимо формулу =B4/B11*100. Після вказівки необхідної абсолютної адресації копіюємо цю формулу в діапазон D5:D10. В комірці D11 розраховуємо сумарний відсоток, що повинен скласти 100%.

Для розрахунку накопиченого відсотка деталей в комірку Е4 значення (тільки значення, а не формулу) з комірки D4. Для цього використовуємо команди Правка4Копировать и Правка4Специальная вставка . В комірці Е5 підсумовуємо відсоток дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =E4+D5. Для розрахунку накопиченого відсотка в інших комірках копіюємо формулу з комірки Е5 у діапазон Е6:Е10.

По таблиці для перевірок даних будуємо діаграму Парето. Для цього відкриваємо в майстрові діаграм вкладинку Нестандартные, вибираємо діаграму типу График/гистограмма 2. На другому кроці вказуємо діапазон даних А4:В10; Е4:E10. На третьому кроці вводимо заголовки і відміняємо легенду.

Після створення діаграми майстром діаграм редагуємо її за допомогою контекстного меню. Зокрема, максимальне значення шкали Число дефектних деталей указуємо 506, а мінімальне 0. Максимальне значення шкали Накопичений відсоток указуємо 100. Відкриваємо контекстне меню на одному зі стовпців, вибираємо команду Формат рядОВ Данных, вкладинку Параметры, і встановлюємо ширину зазора 0.

Результати розрахунків і побудов показані на мал.1.

Діаграма парето

Мал.1. Побудова діаграми Парето по числу дефектних деталей.

Як видно з діаграми, до групи А можна віднести деталі 1 і 2 (70% від браку), до групи В – деталі 3,4,5, до групи С – деталі 6 та інші.

Для з’ясування найбільш важливих дефектів доцільно побудувати діаграми Парето появи дефектності в деталях 1 і 2.

Розглянемо побудову такої діаграми для деталі 1. У якості одиниці виміру вибираємо суму втрат від браку, тис. грн. Після дослідження явищ дефектності одержали дані, подані в табл.2.

Таблиця 2.

Дефект

Сума втрат, тис. грн.

Крок різьблення завищений

1,5

На ріжучому краю різця налипи

6,9

Зависання

1,9

Пропуск операції

0,4

Залишилася чорнота

0,9

Скіс краю збільшений

0,6

Зовнішній діаметр занижений

8,3

Інші

0,2

Діаграма Парето, побудована за цими даними, показана на мал.2.

Діаграма парето

Мал.2. Діаграма Парето по дефектах деталі 1.

Як видно з діаграми, до групи А можна віднести заниження зовнішнього діаметра і налипання на ріжучому краю різця (73% від суми втрат), до групи В – зависання, завищення кроку різьблення, залишкову чорноту, до групи С – збільшення скосу краю, пропуск операції та інші.

Для з’ясування найбільш важливих причин втрат доцільно побудувати діаграми Парето по причинах заниження зовнішнього діаметра і налипання на ріжучому краю різця.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС