Чистий зсув, закон гука для зсуву. Модуль зсуву.

 4. Чистий зсув, закон Гука для зсуву, Модуль зсуву.

1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:Чистий зсув. Закон Гука для зсуву. Модуль зсуву. Залежність між трьома пружними сталими для ізотропного тіла (без виведення). Зріз. Основні припущення та розрахункові формули. Зминання, умовності розрахунку, розрахункові формули.

Чистим зсувом називають такий плоский напружений стан, при якому в межах даної точки можна виділити елемент таким чином, щоб на чотирьох його гранях виникали тільки рівні між собою дотичні напруження.

Деталі, які служать для з’єднання окремих елементів машин чи будівельних конструкцій (штифти, заклепки, болти, шпонки тощо), у багатьох випадках сприймають навантаження, перпендикулярні до їх поздовжньої осі. Руйнування з’єднуючих деталей (у випадку недостатньої міцності) відбувається в результаті їх пере різання по площині, яка співпадає з поверхнею дотикання з’єднуваних деталей. Умова міцності на зріз:

Чистий зсув, закон Гука для зсуву. Модуль зсуву.

Де  τψ — розрахункове напруження зрізу;

Q — поперечна сила; при кількох однакових з’єднуючих деталях

Чистий зсув, закон Гука для зсуву. Модуль зсуву.

Де  F — загальне навантаження з’єднання,

І — кількість з’єднуючих деталей — болтів, заклепок тощо);

Αψ — площа зрізу однієї деталі (болта, заклепки тощо);

[τψ] — допустиме напруження зрізу, яке залежить від матеріалу з’єднуючих елементів і умов роботи конструкції.

У машинобудуванні при розрахунках штифтів, болтів, шпонок тощо приймають

Чистий зсув, закон Гука для зсуву. Модуль зсуву.

Де σ, ι [σρ] — границя текучості та допустиме напруження розтягу відповідно до матеріалу штифта, болта тощо. Розрахунок на зріз  забезпечує  міцність  з’єднуючих  деталей,  але  не  гарантує.

Tagged with: , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС