Черв’ячні передачі

Черв’ячні Передачі.

1. Загальні відомості та особливості черв`ячних передач.

2. Переваги та недоліки черв`ячних передач.

3. Основні розміри та параметри черв`ячних передач.

4. Класифікація черв`ячних механізмів за ознаками.

Конспект лекції

Загальні відомості та особливості черв`Ячних передач.

Черв’ячні передачі відносяться до передач з безпосереднім контактом зубів колеса і витків черв’яка, коли осі валів перехрещуються. Кут перехрещування к більшості випадків дорівнює 90 .

Достоїнство черв’ячних передач: а) можливість великого регулювання, б) плавність і безшумність у роботі.

Переваги та недоліки черв`Ячних передач.

Недоліки черв’ячних передач: а) низький КПД, б) необхідність застосування для колеса дорогих антифрикційних матеріалів.

Передаточне число черв’ячної передачі визначають з умови, що за кожен оборот черв’яка колесо повертається на число зубів рівне числу заходів черв’яка.

105.-4001

3. Основні Розміри та Параметри черв’ячних передач.

Черв’ячні передачі в наслідку низького КПД застосовуються для великих і середніх потужностей від часток квт до 250 квт, але в практиці як правило до 50 квт.

Модуль і між осьова відстань має стандартні ряди.

4. Класифікація черв`Ячних механізмів за ознаками.

Черв’ячні передачі бувають циліндричні і глобоїдні (із глобоїдними черв’яками). У залежності від форми зуба і профілю різьблення розрізняють архімедові, евольвенті і конволютні циліндричні черв’яки. Найбільше застосування в машинобудуванні знаходять архімедові черв’яки тому що технологія їхній найбільш проста і найбільш відпрацьована, у черв’ячних передачах з архімедовими, евольвентними і конволютними черв’яками профіль зубів черв’ячних коліс евольвентний.

Мінімальне число зубів колеса з умови відсутності підрізання 22 -24. Число заходів черв’яка від Z1=1…4. Обертання праве чи ліве.

У черв’ячних передачах із глобоїдними черв’яками профіль зубів Трапецеїдальний. Глобоїдні черв’яки такі ж. Недолік велике нагрівання при роботі.

Геометрія черв’ячної передачі. Основні розміри черв’ячної передачі з циліндричним черв’яком регламентовані ДСТ 19650-74.

Коефіцієнт висоти витка h*=2,2. Коефіцієнт висоти голівки витка hа*=1. Коефіцієнт висоти ніжки витка hf*-1,2. Радіальний зазор С*=0,2. Кут архімедового черв’яка в осьовому перерізі витків dх=200.

Розміри витків черв’яків і зубів черв’ячних коліс без зсуву:

Висота витків і голівок зубів hа=hа*m,

Висота ніжок витків і зубів hf=(hf*+c*)m

Висота витків і зубів h=ha+hf=(2ha*+c*)m т, де т осьовий модуль черв’яка 105.-4002

Діаметри черв’яка і колеса без зсуву визначають по формулах аналогічним відповідним формулам для косозубих коліс.

Ділильні діаметри: 105.-4003 105.-4004Де q — коеф. діаметри черв’яка 105.-4005

Значення сі вибирають за ГОСТ 2144-76 у залежності від модуля. Діаметри початкових окружностей 105.-4006 105.-4007

Діаметри вершин зубів черв’яка і колеса 105.-4008

105.-4009

Діаметри западин 105.-4010 105.-4011 105.-4012

Ділильна між осьова відстань а й а 105.-4013

Розрахунковий крок черв’яка і колеса р= П т

Кут підйому лінії витків різьблення черв’яка (кут нахилу зубів колеса) знаходять зі співвідношення 105.-4014 значення q, m,z1,z2 — приймають за ГОСТ 19650-74.

Рекомендована література.

1.Прикладная механика. Учебное пособие. А. Т. Скойбеда, А. А. Миклашевич, Е, Н. Левковский

Под редакцией А. Т. Скойбеды Мин. В. школа 1997 г.

2.Прикладная механика. Иоселевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. изд. Машиностроение, 1985 г.

3.Прикладная механика. К. И. Заблонский, М. С. Беляев, И. Я. Телис и др. Киев. В. школа 1984 г.

4.Теоретическая механика. Е. М. Никитин. Москва «Наука» 1983 г.

Реферати :

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС