Blog Archives

Щоденник самоконтролю

1. ЩОДЕННИК САМОКОНТРОЛЮ Прізвище_________________________________________Ім’я__________________________________ По батькові____________________________________________________________________________ Стать_________________________________________________________________________________ Дата народження_______________________________________________________________________  Курс,

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Футбол

2.Футбол   Заняття 13 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів  футболу. Основи техніки і тактики гри у  футбол. Правила змагань з  футболу. Повторення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей. 1. Загально розвиваючі вправи

See more ›

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Футбол. спецгрупа

2. Футбол   Заняття 13 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів  футболу. Основи техніки і тактики гри в  футбол. Правила змагань з  футболу. Удосконалення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей. 1. Загально розвиваючі

See more ›

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Тести та проби

2. Тести та проби. Проба Руф’є Після 5 – хвилинного спокійного стану у положенні сидячи підрахувати пульс за 15 с/ Р1 /, далі протягом 45с виконати 30 присідань. Відразу після присідань підрахувати пульс за перші 15 с / Р2 /

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Теми рефератів

Теми рефератів Основи методики організації занять фізичними вправами для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і формах праці. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх ( з часів самостійності) Нетрадиційні системи зміцнення

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Самомасаж

3. Самомасаж. Масаж І його дії на організм. Масаж — це сукупність прийомів механічної дозованої дії у виді тертя, натискування, вібрації, які проводяться безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціалізованими апаратами через повітряну або інше середовище. Масаж

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Правила виконання та оформлення реферату

Реферат та коментар до його виконання Реферат — це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо. Це також доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі опрацювання літератури. В основі його лежить стислий переказ

See more ›

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Орієнтовний комплекс вправ ритмічноі гімнастики ( аеробіки )

1. Орієнтовний комплекс вправ ритмічної гімнастики Комплекс № 1 Підготовча частина. Вправа № 1 В. п. – ноги нарізно, кисті в замок. 1 – піднятися на носки, руки вгору долонями назовні. 2 – опуститися на всю ступню, присісти на ліву

See more ›

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Орієнтовний комплекс вправ ритмічноі гімнастики ( аеробіки ). спецгрупа

4. Орієнтовний комплекс вправ ритмічної гімнастики Комплекс № 1 Підготовча частина. Вправа № 1 В. п. – ноги нарізно, кисті в замок. 1 – піднятися на носки, руки вгору долонями назовні. 2 – опуститися на всю ступню, присісти на ліву

See more ›

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Легка атлетика

1.Легка атлетика Заняття 1. Фізична культура та здоров’я. Туризм в системі фізичної культури.  Зміст  програми фізичного виховання студентів  спеціальної медичної групи та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Легка атлетика. кросова підготовка

1. Легка атлетика Заняття 1.  Соціально – політичні, організаційно – правові та економічні основи олімпійського спорту.  Зміст  програми фізичного виховання студентів та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної підготовленості. Правила з техніки безпеки. Заняття 2  Оцінка

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Додаткові комплекси лікувальноі фізичноі культури

5.Додаткові комплекси лікувальної фізичної культури. Орієнтовний комплекс фізичних вправ для студентів з вегето – судинною дистонією. 1. Вихідне положення ( В. П.) – основна стійка ( о. с.). Ходьба звичайна, руки на пояс, ходьба на носках руки за головою, ходьба

See more ›

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Бадмінтон

4. Бадмінтон Заняття 29 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів бадмінтону. Основи техніки і тактики гри у  бадмінтон. Правила змагань з бадмінтону. Вивчення впливу фізичних вправ на організм людини. Повторення стійки, техніки верхньої

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Бадмінтон ( ж ), боротьба ( ч )

4. Бадмінтон ( ж ). Боротьба ( ч ) Заняття 29 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів бадмінтону. Основи техніки і тактики гри у  бадмінтон.  Правила змагань з бадмінтону. Повторення

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Аеробіка

3. Аеробіка (ритмічна гімнастика ) Заняття  21  Техніка безпеки на заняттях ритмічної гімнастики. Загальні знання про ритмічну гімнастику. Вивчення підготовчу частину комплексу ( розминка) з урахуванням індивідуальних

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Аеробіка ( ж ), street boll ( ч )

3. Аеробіка (ритмічна гімнастика ) ( ж ), Street Ball  ( ч ) Заняття  21  Техніка безпеки на заняттях ритмічної гімнастики. Загальні знання про ритмічну

Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Робоча програма Фізичне виховання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна  фізичне виховання Напрям підготовки  6.110101 Ветеринарна медицина,  6.090102 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 6.090202 Рибальство, 6.080101 Геодезія, картографія

Tagged with: ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Анотація Фізичне виховання

1.Назва дисципліни Фізичне виховання 2. Автор робочої  навчальної програми: Галенін В. П. Андрєєва І. А. Самохвалова І. Ю. Волошко В. В. 3. Кількість годин 144, залік 4. Анотація   Метою викладання курсу  є загартування і зміцнення стану здоров’я; підвищення функціональних

See more ›

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС