Бізнес-планування організаціі та управління підприємством

2. Бізнес-планування організації та управління підприємством

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий розділ бізнес плану „Організація та управління підприємством”. При розробці розділу бізнес-плану „Організація та управління підприємством” слід звернути увагу на питання підбору кадрів, стимулювання продуктивності праці, рівню кваліфікації працівників, ефективністю управління, які є важливими у підприємницькій діяльності.

2. Типові завдання

На підставі вихідних даних визначити трудомісткість виробництва сільськогосподарських культур та необхідну кількість постійних працюючих у фермерському господарстві.

Проведені розрахунки слід викласти у вигляді таблиці.

Приклад вирішення

Розрахунок трудомісткості виробництва і потреби в трудових ресурсах.

Нормативна кількість працюючих у фермерському господарстві визначається в залежності від загальної посівної площі, затрат праці пов’язаних з виробництвом визначених культур та річним фондом робочого часу.

Таблиця

Трудомісткість виробництва

Бізнес-планування організаціі та управління підприємством

Рекомендована кількість працюючих на підприємстві залежатиме від загальних витрат праці (5430 люд-год) та річного фонду робочого часу одного працюючого (1960 год = 280 днів х 7 год). Тому на підприємстві буде 3 постійних працюючих. На сезонні роботи пов’язанні з посівом та збиранням урожаю буде залучатися додаткові трудові ресурси.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС