Бадмінтон ( ж ), боротьба ( ч )

4. Бадмінтон ( ж ). Боротьба ( ч )

Заняття 29

Правила техніки безпеки під час вивчення елементів бадмінтону. Основи техніки і тактики гри у  бадмінтон.  Правила змагань з бадмінтону. Повторення стійки, техніки верхньої передачі. Розвиток силових якостей.

1.Стійка бадмінтоніста  і переміщення в різних напрямках ( вперед, назад, вліво, вправо), різноманітні стрибки поштовхом однієї та двома ногами.

2.Передача  знизу пряма зліва та справа  в парах та над собою: зі зміною висоти ( від1 до 3м),  зі зміною відстані і висоти польоту

3. Передача бокова зліва та справа з пересуванням та випадами, зі зміною відстані та висоти польоту волана.

4. Передача зверху з рухами кистю вліво та вправо.

 5. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

6. Піднімання  і опускання тулубу лежачи на спині, ноги закріплені

Заняття 30

Повторення техніки  ударів та передач. Розвиток стрибучості.

1. Стійка бадмінтоніста  і переміщення в різних напрямках

2. Спеціальні вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

3. Передачі заняття  №29

4.Імітація ударів: зверху, зверху боковий, в стрибку.

5. Удари з власного підкидання.

6. Удари з підкидання партнера.

7. Удари на різну відстань, та в різні зони майданчика.

8. Удар зверху в стрибку, знизу, с льоту, зверху боковий

9. Стрибки зі  скакалкою

Заняття 31

 Повторення техніки подач. Удосконалення техніки ударів. Розвиток  витривалості

1. Стійка бадмінтоніста  і переміщення в різних напрямках.

2. Спеціальні вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів

3. Передачі та удари в парах.

4. Імітація техніки виконання подач.

5.Підкидання волана, та виконання замаху без удару.

6.Подача в стінку.

7.Нижня  подача : коротка, скорочена, довга, висока та низька.

8.Виконання подачі по діагоналі.

Заняття 32

Удосконалення техніки гри в бадмінтон ( прийом після подачі ). Розвиток сили, стрибучості.

1. Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2. Переміщення по майданчику вперед – назад, вліво – вправо.

3. Різноманітні стрибки поштовхом однієї та двох ніг.

4. Передача  в парах вивченими способами.

5. Нижня  подача зі збільшенням відстані.

6. Прийом  після подачі.

7. Колове тренування: стрибки через скакалку ( з виконанням завдань), вправи на розвиток гнучкості біля гімнастичної драбини, стрибки через лаву, піднімання ніг з положення вису на драбині,  вправи на розвиток сили ніг біля драбини, піднімання тулуба із положення лежачи на спині, присідання на одній нозі, вправи з обручем, вправи з гантелями.

Заняття 33

Удосконалення техніки гри в бадмінтон ( передачі та подачі ). Розвиток сили, стрибучості.

1. Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

 2. Переміщення по майданчику вперед – назад, вліво – вправо.

3. Різноманітні стрибки поштовхом однієї та двох ніг.

4. Передача  та подача  в парах вивченими способами.

5. Навчальна гра з виконанням завдань.

6. Колове тренування: стрибки через скакалку ( з виконанням завдань), вправи на розвиток гнучкості біля гімнастичної драбини, стрибки через лаву, піднімання ніг з положення вису на драбині,  вправи на розвиток сили ніг біля драбини, піднімання тулуба із положення лежачи на спині, присідання на одній нозі, вправи з обручем, вправи з гантелями для розвитку сили рук, віджимання.

Заняття 34

Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

1.Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2.Передача  та подача  в парах вивченими способами.

3. Навчальна гра з виконанням завдань.

4. Прийом контрольних нормативів ( подача по діагоналі в задану зону).

5.Колове тренування.

Заняття 35

Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

1.Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2.Передача  та подача  в парах вивченими способами.

3. Навчальна гра з виконанням завдань.

4. Прийом контрольних нормативів ( передача зверху з дальньої лінії).

5.Колове тренування.

Заняття 36

Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

1.Спеціальні та підготовчі вправи для кистей, плечових, колінних і гомілкових суглобів.

2.Передача  та подача  в парах вивченими способами.

3. Навчальна гра з виконанням завдань.

4. Прийом контрольних нормативів ( передача знизу по діагоналі з заданої лінії).

5.Колове тренування.

Боротьба ( ч )

Заняття 29

Правила техніки безпеки під час вивчення елементів боротьби. Правила змагань з боротьби, оцінювання дій. Вивчення техніки виконання спеціальних та акробатичних вправ. Розвиток сили, гнучкості.

1. Переміщення на килимі, стійки, захвати.

2. Положення партеру.

 3. Загально розвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію.

 4. Спеціальні вправи:

— розминка в групировці, стійка на лопатках, перехід у положення лежачи на спині ногами торкнутися підлоги за головою;

— повороти тулуба в положенні сидячи;

— в. п. – лежачи на животі руки біля грудей. 1 – розігнути руки, прогнутися, 2 – в. п.

— розминка шиї в трикутнику з колін;

— те саме на прямих ногах;

— «міст»(торкнутися лопатками та головою килима);

— в. п. – лежачи на спині. 1 – підняти прямі ноги та руки, 2 – в. п.

— в. п. – лежачи на животі, руки вгору. 1 – підняти руки та ноги, прогнутися ( утримання 10 сек ), 2 – в. п.

— стійка на голові та руках

5. Акробатичні вправи:

— в. п. – упор сидячи ззаду, — пересування вперед та назад;

 — перекид вперед, назад;

 — перекид зі страховкою, з підйомом в стійку;

 — «колесо»;

 — ходьба на руках ( падіння, округляючи спину ).

Заняття 30

Повторити техніку виконання спеціальних та акробатичних вправ. Вивчити  положення партеру та техніку дій в ньому. Розвивати гнучкість та рівновагу

  1. Загально розвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію.

  2. Спеціальні вправи( заняття 1 ).

  3. Акробатичні вправи ( заняття 2 .)

  4. Переворот з захватом ближньої руки, дальньої руки.

  5. Переворот з захватом ближньої ноги та дальньої руки.

  6. Вправи негнучкість та рівновагу: переміщення з захватом ноги в парах, шпагат.

Заняття  31

Повторити положення партеру та техніку дій в ньому. Вивчення техніки проходу в ноги та збивання суперника в партер. Розвивати гнучкість/

1. Загально розвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію.

 2. Спеціальні вправи( заняття 1 ).

 3. Акробатичні вправи ( заняття 2 ).

 4. Перевороти з захватом в партері 2 х 2.

5.Проход в ноги та збивання суперника в партер  без опору.

6. Розвиток гнучкості:

— стійка на голові;

— утримання положення лежачи на животі руки та ноги вгорі;

— «міст» з упором на голові та ноги;

— в. п. – сидячи в упорі ззаду, 1 – підняти ноги, утримувати 1 хв.,2 – в. п.

7.Вправи  в парах:

— в. п. – лежачи на животі, руки за голову, ноги утримує партнер, — підіймання тулуба 3 х 30;

— в. п. – лежачи на животі, партнер утримує плечі, — підіймання ніг 3 х 30;

— в. п. – сидячи один напроти одного, ноги закріплені, 1 – лежачи на спині, 2 – в. п. 3 х 30;

— в. п. – лежачи на спині, ноги та руки зігнуті, 1 – «міст» з упором на голову та ноги, 2 – в. п. 3 х 30.

Заняття 32

Повторити положення партеру  та техніку дій в ньому. Вивчення техніки виконання перевороту хресним захватом ніг.  Удосконалення техніки проходу в ноги та розбір варіантів збивання суперника  в партер (підсікання). Розвивати силу, гнучкість.

1. Загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію

2. Спеціальні вправи( заняття 1 ).

3. Перевороти з захватом в партері 2 х 2.

4. Прохід в ноги та збивання суперника в партер  без опору.

5. Спеціальна фізична підготовка ( СФП):

— в. п. – положення лежачи на спині, 1 –  підняти тулуб, руки та ноги вперед, 2 – в. п. 3 х 15;

— в. п. – упор сидячи ззаду, ноги зігнуті, 1 – випрямити ноги ( з силою), 2 – в. п. 2 х 15;

— в. п. – лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті, 1 – сидячи, руки за головою, з’єднати лікоть правої руки та ліве коліно, 2 – в. п., 3 – 4 – те саме в інший бік;

— в. п. – те саме, 1- сидячи, руки за головою, 2 – в. п.;

— в. п. – сидячи, ноги нарізно, упор руками ззаду, — «ножиці» ( вертикальні, горизонтальні).

Заняття 33

Повторити техніку дій в положенні партер. Вивчити  техніку захисту від захватів в стійки( переведення рвучко за руку). Розвивати силу.

1. Загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію

2.Спеціальні вправи( заняття 1 ).

3. Перевороти з захватом в партері 2 х 2.

4. Прохід в ноги та збивання суперника в партер  без опору.

5.Захват голови з рукою( на спині ) та утримання в небезпечному положенні.

6. Боротьба в партері за вихід в положення верхнього (3 х 15 сек)

7. Захист від захватів руками (ривком).

8. СФП:

— в. п. – стійка на правому коліні, руки в замок, 1 – стійка ноги нарізно, руки в замок, 2- в. п.;

— в. п. – присід, —  вистрибування вгору, руки вгору ( ноги випрямляються в колінах);

—  в. п. – стійка п’яти разом, носки нарізно, руки на пояс, 1 —  присід, руки вперед, 2 , 3 —  мах лівою ногою в сторону, стійка на правій, руки на пояс, 4 – 8 —  те саме в інший бік.

Заняття  34

Вивчення техніки захисту від перевороту з захватом руки (накат ) з опором. Вивчення техніки переводу за руку та дій після нього. Розвивати силу.

1. Загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію

2.Спеціальні вправи( заняття 1 ).

3. Перевороти з захватом в партері 2 х 2.

4. Прохід в ноги та збивання суперника в партер.

5. Переворот з захватом руки в партері з опором 30 – 50 %.

6.Технічні дії після захвату голови з рукою.

7. Захват на  «млин» + виконання.

8. Хресний захват в стійці.

9. Боротьба за захват корпусу.

10.Вправи для розвитку сили (  попереднє заняття).

Заняття 35

Повторення технічні дії в партері та стійці. Розвивати силу, гнучкість.

1. Загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію.

 2.Спеціальні вправи( заняття 1 ).

3. Переворот з захватом руки в партері з опором 30 – 50 %.

4.Технічні дії після захвату голови з рукою.

5. Захват на  «млин» + виконання.

6. Хресний захват в стійці.

 7.Боротьба за положення верхнього 5 х 20 сек.

 8. Боротьба до захвату ноги 2 х 45 сек.

 9. Боротьба за захват корпусу 2 х 45 сек.

 10. Боротьба за збивання 1 – 2 хв.

 11. Вправи для розвитку сили та гнучкості:

— в. п. – групування – перекати;

— в. п. – лежачи на животі, руки зігнуті біля грудей, 1 – розігнути руки, прогнутися, 2 – в. п.;

— в. п. – упор лежачи прогнувшись, голова назад 1 – упор лежачи зігнувшись, п’яти на підлозі;

— в. п. – упор лежачи зігнувшись, — рух тазом назад, намагаючись відірвати руки від підлоги;

— в. п. —  сидячи ззаду, руки біля сідниць, 1 – упор сидячи ззаду, 2 – в. п.

Заняття 36

Удосконалення технічних дій в партері та стійці. Здача контрольних нормативів. Розвиток сили гнучкості.

1. Загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, бігу, на гнучкість та координацію.

 2.Спеціальні вправи( заняття 1 ).

3. Прийом контрольних нормативів ( «міст», прогин, перекид зі страховкою та підйом в стійку).

Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС