Апарати для виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою

Модуль 1

Тема 2. Апарати Для Виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою.

1. На всіх стадіях виробництва чеддеризованих сирів і сирів з термомеханічною обробкою використовується загально галузеве обладнання за виключенням чедеризації, подрібнення і термомеханічної обробки.

Суть процесу чеддеризації полягає у витримуванні сирного пласту при певній температурі для проходження біохімічних процесів. Для чеддеризації сирної маси в більшості випадків використовують формовочні апарати або прес-візки.

Операції подрібнення, термомеханічної обробки і формування часто проводять в одному апараті.

При виробництві чеддеризованих сирів використовують два способи термічної обробки чеддеризованої маси: безпосередньо в теплоносії (гарячій воді або сироватці) і нагрів маси в апаратах з теплообмінною сорочкою. При другому способі термообробки не відбувається витоплення жиру, є можливість вносити наповнювачі.

Подрібнена сирна маса завантажується в бункер плавителя, який являє собою камеру зі шнеком. Попередньо нагріваються внутрішні поверхні плавителя, пластифікатора, і вологовідділювача до необхідної температури. В плавителі нагрів сирної маси здійснюється гарячою сироваткою, яка циркулює через бойлер.

Будова плавителя: привід шнека плавителя, правитель, привід пластифікатора, пластифікатор, вологовідділювач, привід ділильної головки, головка ділильна, опори, станина, лійка для зливу середовища, що плавиться, привід вологовідділювача, насос, бойлер.

У пластифікаторі сирна маса переміщується і нагрівається парою, яка надходить безпосередньо в масу до одержання однорідної консистенції. У вологовідділювачі сирна маса переміщається шнеком, встановленим під кутом, що сприяє відділенню вологи.

Питання по темі:

1. Які апарати використовуються для чеддеризації сирної маси?

2. Який процес проходить у пластифікаторі?

3. Призначення апарата АФК-60.

4. Будова агрегату АФК – 60.

5. В чому полягає суть процесу чеддеризації?

6. Для чого призначений бойлер?

3. Рекомендована література

1. «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

2. Ю. М. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с.

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с.

5. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС