Анотація Технохімічний контроль Лектор ст.. викладач Назаренко…

Анотація

Технохімічний контроль

Лектор ст.. викладач Назаренко Юлія Валентинівна

Кількість годин: 81; Лекцій –18; ЛПЗ – 18; СР – 54

Форма контролю — Іспит

Анотація Дисципліни

Метою вивчення дисципліни є дати студенту знання по контролю технологічних процесів виробництва продуктів, визначенню якості готових продуктів, які необхідні у виробничо-технологічній роботі фахівця.

Зміст курсу

Модуль 1. Технохімічний контроль, його задачі. Лабораторії підприємств.

Тема 1. Організація технологічного і мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Завдання та значення дисципліни для підготовки фахівців галузі.

Тема 2. Організація роботи лабораторії технохімічного контролю. Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів.

Тема 3. Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. Правила приготування, зберігання та перевірка реактивів, перевірка точності контрольно-вимірювальної апаратури

Тема 4. Порядок приймання, контроль якості молока, яке приймається та готової продукції.

Модуль 2. Впровадження систем якості та безпеки при виробництві

Тема 5. Схема технохімічного, мікробіологічного, санітарно — гігієнічного, органолептичного контролю готової продукції

Тема 6.Сучасні схеми контролю якості та безпеки на підприємстві.

Тема 7. Основи системи НАССР, принципи, основні визначення та структура.

Тема 8. Визначення критичних точок контролю при виробництві молока і молочних продуктів.

Тема 9. Контроль режимів миття та дезінфекції обладнання.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— задачі, функції, методи та схеми технологічного контролю виробництва молочних продуктів, сучасні підходи щодо розробки систем контролю якості та безпеки виробництва молока та молокопродуктів;

Модуль 2:

— вимоги діючої нормативно-технічної документації до сировини і готових продуктів.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— розробляти схеми технохімконтролю;

— розробляти НАССР план та визначати критичні точки виробництва;

Модуль 2:

— заповнювати і вести звітну документацію, готувати робочі розчини реактивів, користуватись лабораторними приладами, володіти сучасними методами контролю сировини, технологічних процесів, напівфабрикатів і готової продукції, проводити матеріальні розрахунки при виробництві продуктів.

Літературні джерела.

Основні

1. Ткаль Т. К. Технохимический контроль на предприятиях молочной промышленности. М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 192 с.

2. Патратий А. П., Аристова В. П. Справочник для работников лаборатории предприятий молочной промышленности. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 230 с.

3. Инструкция по технохимическому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: 1988, — 112 с.

4. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности. – М.: 1988, —

5. Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г. Справочник по технологии молока. // -2-е изд. перераб. и доп. – К.: Урожай, 1990. – 192 с.

Додаткові

1. Инструкция по техническому контролю на предприятиях молочной промышленности. – М.: ЦНТИТЭИ, 1977. – 182 с.

2. Шершнева В. И. Технохимический и бактериологический контроль учет и отчетность на маслопроизводственных и сыродельных заводах. – М.: Пищ. пром.-сть. 1975. – 183 с.

3. Методические указания по контролю припасов и материалов при производстве молочных продуктов. – К.: 1973. – 74 с.

4. Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 286 с.

5. Ромаданова В. О., Костенко Т. П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. – К.: УДУХТ, 1997. – 115 с.

Методичні

1. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока». СНАУ 2004. 19 с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС