Анотація «Основи підприємницької діяльності і агробізнесу” Навчальний…

Анотація

«Основи підприємницької діяльності і агробізнесу”

Навчальний курс «Основи підприємницької діяльності і агробізнесу” передбачає формування знань та вмінь студентів щодо організації та забезпечення функціонування підприємств у сільськогосподарському виробництві України та пов’язаних з ним сферах підприємницької діяльності. Автор – к. е.н., доцент кафедри виробничого менеджменту і підприємництва Мороз С. М.

Загальна кількість годин по дисципліні – 54, в т. ч.: лекцій – 14годин, лабораторно-практичних занять – 16 годин, самостійної роботи – 24 годин. Форма контролю знань студентів – залік.

Зміст дисципліни:

1. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦТВА І АГРОБІЗНЕСУ

2. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

3. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

5. ПОДАТКОВА ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА У СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ

6. ОРЕНДА І ЛІЗИНГ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення курсу студенти

Мають знати: сутність підприємництва, організаційно-правові форми підприємництва та їх характеристику, типи підприємницької діяльності, особливості реформування відносин власності на селі, поняття реструктуризації сільськогосподарських підприємств, особливості створення та функціонування підприємницьких структур аграрного сектору, сутність та функції бізнес-плану, особливості бізнес-планування у сільськогосподарському виробництві, методику складання бізнес-плану та його структуру, порядок державної реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, порядок реєстрації бізнесової структури в органах податкової служби, пенсійного фонду та статистичного управління, умови припинення діяльності підприємницьких структур, особливості системи оподаткування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері; способи залучення фінансових ресурсів суб’єктами малого підприємництва; особливості банківського кредитування та організація розрахунків суб’єктів малого підприємництва;

— мають уміти: проводити аналіз товарного ринку, визначати напрями діяльності підприємницьких структур малого бізнесу, розробляти основні розділи бізнес-плану (план маркетингу, виробничий план, фінансовий план), розробляти договори з реалізації агропродукції та купівлі матеріально-технічних ресурсів, тощо.

Навчально-методична література

№ п/п

Вид

Назва

1

Основна

Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / за ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.

2

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

3

Основи реформування аграрного сектора економіки: : Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- К.: Учбово-методичний центр., 2000 – 112 с.

4

Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навч. посібник./ Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 228с.

1

Додаткова

Організація підприємницької діяльності та агро бізнесу: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи – СНАУ, 2002, — с.56

2

Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

3

Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

4

Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов.- М.:ИНФРА — М, 1997.-608с.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС