Анотація Організація обслуговування у підприємствах ресторанного…

Анотація

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства. Лектор – старший викладач Степанова Тетяна Михайлівна ЛПЗ — старший викладач Степанова Тетяна Михайлівна Кількість годин – (загальна — 54, ЛК – 14, ЛПЗ – 16, СР – 24) – в/с Вид підсумкового контролю – іспит.

Курс „Організація обслуговування на підприємствах харчування” передбачено для студентів факультету харчових технологій.

Завдання курсу полягає в набутті спеціальних знань та практичних навичок з організації та моделювання процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.

Особливість ресторанного господарства полягає в тому, що основна продукція, що виробляється, має короткий термін зберігання. У галузі поєднується виробництво продукції, її реалізація та організації споживання, що постійно вимагає ув’язки виробничої та торгівельної діяльності підприємства, а це потребує певної підготовки та удосконалення знань, умінь та навичок в роботі. Тому програмою предмету передбачається формування у студента необхідних знань і умінь та навичок з основ виробництва та обслуговування на підприємствах ресторанного господарства та вимог основ наукової організації праці та досягнень науково-технічного прогресу з урахуванням тих змін, які проходять як в галузі, так і за її межами.

Метою вивчення дисципліни є:

— формування у студентів здібностей виконувати планувальні, організаційні, управлінські функції в процесі діяльності харчових підприємств.

Зміст курсу:

Подача холодних і гарячих закусок, супів. Подача рибних, м’ясних та овочевих гарячих страв. Подача солодких страв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів. Подача лікеро-горілчаних виробів, вин і безалкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв. Види бенкетів, прийомів, їх характеристика. Організація роботи бару. Організація обслуговування закордонних туристів.

Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення модуля.

Модуль 1-2. Студенти повинні Знати :

— задачі галузі ресторанного господарства та зміни, що відбуваються в ній;

— види, типи та структуру підприємств ресторанного господарства;

— класифікація та види столового посуду, приборів, білизни;

— види і порядок оформлення меню.

— підготовку торгового залу до обслуговування;

— вимоги до обслуговуючого персоналу підприємств ресторанного господарства;

— форми та методи обслуговування споживачів;

— правила обслуговування споживачів.

Студенти повинні Вміти:

— вирішувати виробничі ситуації;

— підбирати столовий посуд, прибори та білизну;

— оформлювати меню згідно встановленого порядку.

— розвивати творчі, професійні здібності та почуття відповідальності за якість роботи в галузі ресторанного господарства;

— розвивати творчі, професійні здібності щодо форм та методів обслуговування споживачів;

— створювати відпуск найбільш простих страв, напоїв;

— підготувати посуд, прибори і білизну для обслуговування;

— вирішувати загальні організаційні питання за спеціальними формами обслуговування.

Літературні джерела:

Основні:

1. ДСТУ 3862.99 „Громадське харчування. Терміни та визначення”

2. ДСТУ 4281.2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

3. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства. [Текст]: Навч. Пос. / Архіпов В. В. – К.:Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.

4. Богушева В. И., Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. [Текст] / Богушева В. И. — М.:, Феникс, 2008 – 253 с.

5. Пятницкая Н. А. Организация производства и обслуживания в общественном питании [Текст]: практикум / Н. А. Пятницкая. — Киев : Вища шк., 1990. — 271 с.

6. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст]: Учебник / Усов В. В. — М.: Фитон+, 2004. – 144 с.

Додаткові:

Аграновский А. Д. Организация производства и обслуживания в общественном питании. [Текст] Уч. Пособие для техникумов./ Аграновский А. Д. – М., 1990. Ванукевич А. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. [Текст]/ Ванукевич А. С.– М.: Экономика, 1989.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС