АНОТАЦІЯ Інформаційні технології в галузі…

АНОТАЦІЯ

Інформаційні технології в галузі

Автор – доц. Алексєєв Олександр Миколайович

Кількість годин (загальна – 108, ЛПЗ – 16, СР – 92)

Вид підсумкового контролю – залік.

Анотація дисципліни

“Інформаційні технології в галузі” є одною з важливих дисциплін що вивчається студентами спеціальності Технологія збереження, консервування та переробка молока.

Сучасні інформаційні технології стають невід’ємною частиною інженерної діяльності, і їх знання є обов’язковим фахівцям в області технології молока і молочних продуктів.

Проектування підприємств галузі з основами САПР тісно пов’язано із спеціальними, економічними і загально інженерними дис­циплінами і є базою для виконання курсового і дипломного проектів.

Мета викладання дисципліни — дати студентам обсяг теоретичних і практичних знань, потрібних для проектної і виробничої діяльності

Зміст курсу:

1. Основи застосування інформаційних технологій

Структура HTML – сторінок. Теги. Скрипти. Зміст сторінки.

2. Форматування текстової інформації

Класифікація тегів за призначенням. Заголовки. Розділення на рядки і абзаци. Форматування тексту.

3. Управління властивостями Інтернет сторінок

Загальні властивості елементів. Допустимі значення властивостей.

4. Проектування інформаційних таблиць

Створення і редагування інформаційних таблиць. Основні властивості інформаційних таблиць.

5. Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

Створення багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних. Редагування багато фреймових сторінок. Перегляд багато фреймових таблиць.

6. Проектування гіпертекстових матеріалів

Основні вимоги до гіпертекстових матеріалів. Створення закладок. Створення посилань.

7. Створення мультимедійних ілюстрацій

Створення і впровадження елементів мультимедіа. Створення малюнків.

8. Практика проектування Інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

Створення сайту виробничого відділу (підрозділи). Адреси сайтів. Комплексне проектування сайту.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Модуль 1:

знати: основні принципи інформаційних технологій і методи їх використання в галузі;

Уміти: розробляти і розміщувати в мережі Інтернет інформаційні матеріали, що включають інтерактивний опис апаратів і технологічних процесів по виробництву молочних продуктів.

Літературні джерела

Основні

1. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

2. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Додаткові

1. Твердохлеб В. Г. Технология молока и молочных продуктов / В. Г. Твердохлеб, З. Х. Диланян, Л. В. Чекулаева, Г. Г. Шилер – М.:Агропромиздат, 1991. – 463 с.

2. Соколова З. С. Сборник задач по курсу «Технология молока и молочных продуктов». — М.: Пищ. промышленность, 1976. — 196 с.

3. Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования. К.:КГИИПП, 1987.-51 с.

4. Калинина Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / Л. В. Калинина, А. М. Шалыгина – М. Колос, 2004. -198с.

Методичні

1. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Основи застосування інформаційних технологій»

2. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Форматування текстової інформації»

3. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Управління властивостями Інтернет сторінок»

4. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування інформаційних таблиць»

5. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних»

6. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування гіпертекстових матеріалів»

7. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Створення мультімедійних ілюстрацій»

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС